Základní škola

Žádost o ošetřovné - formulář pro zák.zást.

Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá je neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.

Tento tiskopis ve dvou vyhotoveních si můžete vyzvednout od 11. 3. 2020 na sekretariátu školy.

Název Datum vydání Velikost
Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let 10.03.2020 427 kB