Základní škola

Týdenní učivo

30.06.2018 - Sběr plastových víček a pomerančové kůry

19.06. - 22.06.2018 - Škola v přírodě

08.06.2018 - Třídní focení

21.05.2018 - Draví ptáci

31.05.2018 - Třídní schůzky

15.05.2018 - poslední datum na uhrazení školy v přírodě.

14.05.2018

ČJ - PL č.33/cv.4,5,6

M - Kniha str.140/4, 141/9,12 a 140/2,3,5,6,8 a 141/10,11

AJ -

VL -

11.05.2018

ČJ - přání pro maminku

M - Kniha str.136/cv.11,13,14,16,17,18 a 137/19

AJ - Písemka - slovíčka - Kniha str.56/cv.1, Pracovní sešit str.48/cv.1,2,3 a DÚ - PS str.49/cv.4 a str.50/cv.1

10.05.2018

ČJ - Pracovní list č.33/cv.3 a 4 a DÚ - PLč.33/cv.4 a 5

M - Kniha str.135/cv.2,3,4,5,6,7,8,9 a str.136/15

PŘ - Pracovní list č.12 - dokončení za DÚ

09.05.2018

ČJ - Pracovní list č. 33/cv.1,2

M - Pracovní list č. 36/cv.4,5,7,8 a DÚ - PLč.36/cv.6

VL - Obnovení demokracie v Československu

07.05.2018

ČJ - Pracovní list č.32 - Shoda přísudku s podmětem

M - Pracovní list č. 36/cv.1,2,3

AJ - Poslech - kniha str.56/cv.1,2, opakování slovíček

VL - Období vlády jedné strany - četba

04.05.2018

ČJ - Pracvoní list č. 32 - Shoda přísudku s podmětem

M - Pracovní list č.35 - Povrch krychle - dokončení

AJ - Písemka - slovíčka - Kniha str.55/cv.6

02.05.2018 - McDonald´s Cup - fotbalový turnaj - pouze 4. vyučovací hodiny

30.04.2018

ČJ - Pracovní list č. 31/cv.1,2 a DÚ - PL č31/cv.3

M - Pracovní list č. 35 - Povrch krychle

AJ - Kniha str.56/cv.1 a str.55/cv.7 - DOBROVOLNÝ DÚ - My town - nakreslit město a použít slovíčka ze strany 56

VL - 2.sv.v. - četba

27.04.2018

ČJ - kontrola DÚ, PL č.30/cv.7 - DÚ - dokončení PL č.30/cv.7

M - Kniha str.130/17, 131/34, 132/35, 133/45

AJ - Písemka - slovíčka - bathroom, kitchen, bedroom, living room, hall, dining room, garden, PS - str.45/cv.2,3,4 - DÚ - do středy - nakreslit a popsat dům + 10 věcí, na pondělí opsat slovíčka z knihy str.55 do slovníčku

26.04.2018

ČJ - Pracovní list č. 30/cv.1,2,4,5, 6 a DÚ - PL č. 30/cv.3

M - Kniha str.129/cv.10, 12, 13, 14, 15 a DÚ - Kniha str.130/cv.23 - dokončit

PŘ - Písemka - kniha str.82 - popis trávicí soustavy, Samostatná práce

25.04.2018

ČJ - Písemka - Slovesa, Červená Karkulka - nácvik

M - Zlomky - sčítání a odčítání - Kniha - str. 128/cv.4,5,6,7,8 a str.129/cv.9

VL - Písemka - Pracovní list č.14, Protektorát Čechy a Morava

24.04.2018

1. - 3. hodina - SCIO testy, 4.hodina - Červená Karkulka - nácvik

23.04.2018

ČJ - Dipo - didaktikcá pomůcka,- opakování sloves

M - SCIO test

AJ - Písemka - slovíčka "My room", PS - str.44/cv.1 - Our house

VL - Opakování učiva o 1.sv.v. a četba v knize

20.04.2018 - Spaní ve škole

ČJ -

M - 3. čtvrtletní písemná práce

AJ -

TV - jdeme ven

19.04.2018

ČJ - Dipo - didaktická pomůcka, opakování sloves, vypravování - čte úryvek, odpovídá na otázky, tvoří osnovu

M - Pracovní list č.34/cv. - dokončení za DÚ

PŘ - Opakování učiva - žáci si hrají na učitele

18.04.2018 - Změna ČJ - M - AJ - VL - VL

ČJ - kontrola DÚ, přísloví, opakování sloves

M - Pracovní list č. 34 - opakování na 3. čvrtletní písemnou práci, DÚ - PL č.34/cv.1-6

AJ - Opakování slovíček "My room", PS str.42/cv.2 a PS str.43/cv.5,6,7, DÚ - na pátek - opsat slovíčka "My room" a PS str.42/cv.3

AJ - DÚ na pondělí, naučit se slovíčka "My room", nakreslit a popsat obrázek svého pokoje

VL - Pracovní list č. 14 - dokončení, opakování

17.04.2018 - Zápis do 1. třídy - budou pouze 4.vyučovací hodiny - podepsat prosím ŽK

ČJ - Kontrola DÚ, opakování sloves, Pracovní list č. 29/5,6 a DÚ - cv.7 - pouze dopsat slova do přísloví

M - Kniha str.126/cv.28,30-36       DÚ - Kniha str.126/cv.35

AJ - Kniha str.52/cv.1 - poslech,   

PŘ - Žáci připravuji otázky o lidském těle

16.04.2018 - Změna ČJ - M - VV - VV - TV

ČJ - Pracovní list č.29/1,2    DÚ - PLč.29/cv.3,4

M - Kniha str.111/cv.7,8 a str.112/cv.11,12,13

Upozornění pro rodiče!

Ve škole se vyskytují vši. Prosíme o dodržování následných doporučení:

  • pravidelně doma děti kontrolujte
  • pokud zjistíme vši u dítěte ve škole, budete kontaktováni a požádáni o okamžité vyzvednutí dítěte ze školy
  • bude vhodné nechat dítě doma, dokud nebudou odstraněny vši i hnidy

Děkujeme za dodržování těchto doporučení!

13.04.02018

ČJ - Pracovní list č.28 - dokončení

M - Písemka - slovní úlohy

AJ - Písemka - 4. lekce

12.04.2018 - Třídní schůzky - 14:00 - 17:00 hod.

https://www.zsstaric.cz/zs/tridni-schuzky/5-trida.php

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na další z přednášek v rámci šablony Odborně zaměřené tematické setkávání a spolupráce s rodiči dětí ZŠ, která je součástí projektu Profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky SŠ, ZŠ a MŠ Staříč.

Tentokrát jsme pozvali psycholožku Mgr. Martinu Mikeskovou, která pracuje v Centru psychologické pomoci v Ostravě na téma Ve škole v bezpečí aneb kdy se obrátit na psychologickou poradnu?“

 

V rámci setkání budou poskytnuty základní informace o nepříznivých jevech, se kterými se žáci ve škole mohou setkat, především šikaně. Zaměříme se na různé podoby šikany, možnosti jejího rozpoznání a řešení. Prostor bude věnován také dalším problematickým situacím, ve kterých mohou rodiče zvažovat podporu odborníka pro své dítě.


Přednášky se uskuteční ve čtvrtek dne 12.04.2018 od 14-16 a 16-18 hodin ve čtvrté třídě naší školy. Bude prostor i pro diskusi, proto si připravte dotazy. Vítání jsou také prarodiče, tety,…

Přihlásit se můžete písemně u svých třídních učitelů.

Na Vaši hojnou účast se těší učitelky ZŠ Staříč.

11.04.2018

ČJ - kontrola DÚ, cv.8

M - Kniha str.123-celá

VL - Písemka - Pracovní list č.13, Pracovní list č.14

10.04.2018

ČJ - Pracovní list č.27/cv.2,3, DÚ - 5 a 7

M - Pracovní list č.30 - dokončení

AJ - Opakování 4. lekce, poslech, překlad vět

09.04.2018

ČJ - Písemka - Číslovky - skloňování, vyvození Sloves, Pracovní list č. 27/cv.1-DÚ

M - Pracovní list č. 33/Opakování na 3. čtvrtletní písemnou práci - cv.1 a 6 - DÚ

AJ - Pracovní list č.10/kontrola DÚ, dokončení

VL - Pracovní list č.13/dokončení, kresba kašpárka

06.04.2018

ČJ - Písemka - Zájmena a Číslovky - určit druhy, kniha str. 120, 121 a 134

M - Jednoduché úlohy s procenty a aritmetický průměr, Kniha str. 117/cv.3,4,5,7 a str.118/cv.14,17

AJ - Pracovní list č.10/cv.1 a DÚ - PLč.10/cv.2,3,4,5

05.04.2018

ČJ - Pracovní list č.26/kontrola DÚ, cv.4, 6, 7,8,9,10 a DÚ - PLč.26/cv.11

M - Pythagoriáda 2017/2018

PŘ - Pracovní list č.10 - celý

04.04.2018

ČJ - Diktát, PL č.26/cv.1 a DÚ - PL č.26/cv.2,3,5

M - Kniha str. 114/cv.29, str. 118/16, 18 a str.119/cv.21, DÚ - cv.29, 16. 18 - dokončení

VL - Písemka - Národní obrození, PL č. 13 - dokončení za DÚ na pondělí

03.04.2018

ČJ - Velikonoce - povídání

M - Kniha str. 117/cv.1 a DÚ - 117/10

AJ - Práce na PC - https://elt.oup.com/student/project3rdedition/level1/?cc=cz&selLanguage=cs

PŘ - Oběhová soustava

29.03.2018 - Velikonoční prázdniny

27.03.2018

PŘ - Pracovní list č.10 -- dokreslit obrázky - svaly a rozdíl opiceXčlověk

26.03.2018

ČJ - - Přečíst text - Koláč pro nepřítele

M - Geometrie - celý týden, nosit rýsovací potřeby

AJ - Pracovní list č.9

VL - Pracovní list č.12 - kontrola

23.03.2018

ČJ - Písemka ni-ní, ji-jí, mě, mně a rozhodnutí, kdy jde o zvratné zájmeno, kdy o předložku

M - Písemka - Desetinná čísla, Kniha str. 107/cv.12, str.111/cv.6 a str.118/16

AJ - Pracovní list č.8 - dokončení, PS str.40/cv.2

PŘ - Písemka - popis svalů - kniha str.74

22.03.2018

ČJ - Písemka - s sebou X sebou, mi - my, naše, kontrola DÚ

M -  Kniha str. 112/cv.10, 21 a str.1113/cv.22, 23

PŘ - Opakování kostry a svalů

21.03.2018

ČJ - Pracovní list č. 22 - dokončení, četba v Čítance str.94, DÚ - PLč.23 - pracuje s textem, kreslí

M - Pracovní list č. 31 - dokončení

VL - Opakování učiva: Národní obrození a Revoluční rok 1848

VV+PČ - Krabičky + noviny

20.03.2018

ČJ - Písemka - Pády - umět pouze vyjmenovat, PL č.22/cv.5,6,7,9

M - PL č. 30 - dokončení, DÚ PL č.31/cv.1,7

AJ - PL č.8/cv.1,2,3,4 a DÚ-PLč.8/cv.6,7

PŘ - Písemka - Popis kostry kniha str.71, četba "svaly"

19.03.2018

ČJ - PL č.21/cv.8 a PL č.22/cv.1,2,3 a DÚ - PLč.22/cv.4,5,

M - Klokánek

VL - Opakování učiva

AJ - DÚ - PS str. 41/cv.4

16.03.2018 - Divadlo Loutek v Ostravě - 1.-5. třída, vstupné 60,-Kč, - Dášenka -  budu platit z třídního fondu

ČJ - Zájmena - PL č.21/6,7 a DÚ cv.8

M -

15.03.2018

ČJ - PL č.21/cv.1, 2, 3, 4, 5 + Kniha str. 126 - Psaní zpráv a dopisů, DÚ - PL č.21/cv.6

M - PL č.29/cv.7 -

PŘ - Kostra člověka

14.03.2018

ČJ - PL č. 20 /cv.5, 7, 8 a kniha str.126/cv.1 - Psaní zpráv a dopisů, DÚ - PLč.21/cv.1

M - PL č.29/ cv. 1,2,3,4 a DÚ - PL č.29/cv.4,5,6

VL - Kniha str.63 - 66, První světlová válka, vznik ČSR

13.03.2018

ČJ - Pracovní list č. 19/cv.2, 3, 4

M - Pracovní list. č 28/cv. 6, 7, 8

AJ - Pracovní sešit str.33/cv. 4 ,5

PŘ - Člověk - živočich na zemi, lidské tělo potřebuje oporu

12.03.2018

ČJ - Zájmena - Pracovní list č.19/cv.1, četba v knize str. 120-121, DÚ - PLč.19/cv.2, 9, 10

M - Desetinná čísla - Pracovní list č. 28/cv.1, 2, 3 a DÚ - PLč.28/cv.4,5

AJ - Pracovní sešit str.40/cv.1, 3 a 4

VL -Vznik Rakouska-Uherska a život jeho obyvatel - četba a video, odpovídá na otázky

HV -

01.03. - 09.03.2018
Vážení rodiče,
 
je nám to líto, ale z důvodu rychlého nárůstu onemocnění akutními respiračními infekcemi a chřipkou v řadách dětí a také provozních zaměstnanců, vyhlašuje ředitelství ZŠ a MŠ Staříč na základě metodického pokynu Krajské hygienické stanice, územní pracoviště Frýdek-Místek chřipkové prázdniny v době od 01.03. do 09.03.2018 a to v ZŠ i MŠ.
 
Děkujeme za pochopení,
 
Martina Ivánková

28.02.2018

ČJ - Písemka - přídavná jména, vyvození zájmen

M - Násobení a dělení

VL - Luštění křížovek

27.02.2018

ČJ - Pracovní list č.19 - dokončení, opakování přídavných jmén

M - Pracovní list č. 27 - čte a zapisuje desetinnná čísla, cv.1,2,3,5, 6, 7, 8 a DÚ cv.4 a 9

AJ - PS str.38/cv.3 - dokončení, str.39/cv.4,5

PŘ - Poznavačka zvířat - aplikace na PC

26.02.2018 - budou 4. vyučovací hodiny

22. a  26.2.2018 - změna

Vážení rodiče,

vzhledem k plánovanému projektu "Zimní olympijské hry 2018" Vás žádáme o zaplacení částky 50,-Kč, která bude využita k nakoupení surovin a pomůcek potřebným k projektu.

23.02.2018 - Výtvarná soutěž - "Kouzelná zima", Technika libovolná

ČJ - Olympijské hry - videa

M - str.82/cv.49, 22 a str.89/cv.20, 22

AJ -

PŘ - Písemka - Třídění živých organismů - Pracovní list č. 8 a 9

22.02.2018 - Olympijské hry

21.02.2018

ČJ - Pracovní list č.19 - Přídavná jména

M - Písemka - Počítáme s velkými čísly, dělení dvojciferným dělitelem

VL - Tvoří křížovku - práce ve dvojicích

20.02.2018 - Odevzdání přihlášek na školu v přírodě - poslední termín!

ČJ - Opakování přídavných jmén na písemku

M - str.80/cv.31,36 a str.81/cv.38, 40

AJ - Pracovní sešit str. 37/cv.5,6 a 38/1,2

PŘ - Třídění živých organismů - opakování učiva - aplikace na PC

19.02.2018 - Odevzdání přihlášek na školu v přírodě - poslední termín!

ČJ - Opakování přídavných jmén, hovoří o jarních prázdninách

M - Kniha str.78/cv.30, 27, 23, 28, 21

AJ - Kniha - poslech str.44/cv.1 a str.46/cv.1b, zpěv písničky str.51/cv.1, Pracovní sešit str. 36/cv.3,4

VL - Opakování učiva

12.02. - 16.02.2018 - Jarní prázdniny

09.02.2018

ČJ - Kniha str. 105/cv.4 - přepis a str. 116/cv.3a

M - Písemka - Převody jednotek obsahu, Kniha str.78/cv.30, 27, 23 a 28

AJ - Písemka - Hodiny, Kniha str.44/1, 2 - Poslech, Pracovní sešit - str.36/cv.1, 2

PČ - Stavba sněhuláka

TV - Sáňkování a bobování - teplé oblečení, rukavice, čepici a šálu

08.02.2018 - Šachový turnaj, více informací u paní učitelky Míčkové

ČJ - Pracovní list č. 18/cv.3,4,5,6 - stupňuje přídavná jména, převádí přídavná jména do množného čísla, doplňuje vhodná slova do vět, orientuje se v tabulce, spojuje spisovatele s knihou

M - Kniha str. 76/cv13, str.77/16, 17 a DÚ - str.76/15 - 3 příklady

PŘ - Pracovní list č.9/ doplňuje křížovky

07.02.2018 - Návštěva České televize v Ostravě - exkurze, vstupné zdarma, sraz ve třídě

06.02.2018

ČJ - Pracovní list č.17/kontrola DÚ + dokončení,

M -Kniha - str.75/cv.3, 6, 7, DÚ cv.6 - dokončení

AJ - Písemka - slovíčka - PS str.76 - My day

PŘ - Kniha - četba, PL č.8 - třídění živých organismů - zápis, PLč. 9 - luští přesmyčky, doplňuje

05.02.2018

ČJ - Pracovní list č.17/cv. 2,3,4,5,6 a DÚ je cv.7

M - Kniha str.73/cv.5 - dokončení DÚ

AJ - My days

VL - Opakování - Marie Terezie - Pracovní list č.11 - Odpovídá na otázky, luští křížovku, kroužkuje správné odpovědi

02.02.2018 - Pololetní prázdniny

01.02.018 - Návštěva - Kino v Lískovci, filmové představení PADDINGTON (vstupné 50,-Kč - třídní fond) (PODEPSAT ŽÁKOVSKOU KNÍŽKU) - 4. vyučovací hodiny

31.01.2018 - Vysvědčení - 5. vyučovacích hodin

ČJ - Pracovní list č. 17/cv.1a,b

M - Převody jednotek obsahu - Pracovní list č. 26/cv.6,7,8,10,11

VL - Národní obrození v českých zemích a Revoluční rok 1848- četba

30.01.2018 - Recitační soutěž - školní kolo (3. a 4. vyučovací hodina)

ČJ - Pracovní list č.17/cv.1

M - Převody jednotek obsahu - Pracovní list č. 26/cv.1,2,3,4,5

29.01.2018

ČJ - Básnička - dle vlastního výběrů - 3-4 slohy - 12 řádků nebo Tygrův den - Jan Vodňanský

M - Převody jednotek obsahu - Pracovní list č.25/cv. 1,2,4,5,6, domácí úkol rýsování cv.3

AJ - PS str.33/cv.3, opakování hodin, PL č. 7/cv4

VL - Písemka z pracovního listu č.10, na písemce bude 6 obrázků (významných budov v Evropě) + šest hlavních měst, Učivo: Marie Terezie

26.01.2018

ČJ - 1. pololetní písemná práce + diktát

AJ - PL č.7/cv.1-3

25.01.2018

ČJ - Pracovní list č. 16/cv.11 a 12 - celkové shrnutí učiva + čtenářská dílna

M - Pracovní list č. 24 - dokončení, Kniha str. 72/cv.46

PŘ - Třídění živých organismů - Kniha str. 56

24.01.2018

ČJ - Pracovní list č. 16/cv.6-10

M - Pracovní list č. 24/4,5,7 + kontrola domácího úkolu

VL - Kontrola pracovního listu + Marie Terezie - četba

23.01.2018

ČJ - Opakuje na 1. pololetní písemnou práci

M - 1. pololetní písemná práce + geometrie

AJ - Určuje hodiny, odpovídá na otázku "What´s the time, please? ", Kniha - str.40, Pracovní sešit - Hodiny

VL - Pracovní list č. 10 - Státy Evropy, dopisuje hlavní města + ke každému obrázku napíše, co to je a kde to nalezneme

22.01.2018

ČJ - Pracovní list č. 16/cv.1-4  - doplňuje s,z,vz, ě, je, n, nn, Domácí úkol v. 6 - Určuje slovní druhy - jedna věta

M - Opakování - Obvody a obsahy, měří linoleum, pracovní list č. 24/cv.1 a 2

AJ - Písemka - 3. lekce

19.01.2018

ČJ - Písemka - Rod mužský

AJ - Pracovní list č. 6 - 5 - překlad vět, rozhovor

18.01.2018

ČJ - Pracovní list č.15/cv.3 - doplňuje koncovky + hádá hádanky, KSV - píše slohovou práci "Rok 2048"

M - Pracovní list č. 22 a 23

PŘ - Písemka - Rozmanitost podmínek života na Zemi - Podnebné pásy

17.01.2018

ČJ - Skupinová práce - opakování učiva, námět na slohovou práci

M - Pracovní list č. 22 a 23

PŘ - Pracovní list č. 7 - Opakování - podnebné pásy, odpovídá na otázky, vybarvuje - DÚ - dobarvit pracovní list č7

16.01.2018

ČJ - Pracovní list č. 15 - Opakování všech vzorů, určuje vzory podstatných jmen

M - Písemka - Písemné dělení dvojciferným dělitelem

AJ - Pracovní list č.5 - celý opakování HAVE, Pracovní list č.6/1 , 2 a 3 a DÚ - PL č.6/cv4 a 5 (7 řádků)

PŘ - Pracovní list č. 6 - doplňuje podnebné pásy, k obrázků dopisuje názvy zvířat, rostlin, spojuje

ICT - návaznost na přírodovědu

15.01.2018

ČJ - Písemka - Rod ženský - Pracovní list č. 15/cv.1  + DIPO (naučná hra)

AJ - Pracovní list č. 4/cv.6 a 7 - poslech, rozbor, překlad

VL - Písemka - Rakousko, Ostatní státy Evropy - dozvídá se zajímavosti

12.01.2018

ČJ - poslední šance na donesení referátu z knihy, dokončení pracovního listu č.14

M - Kniha str. 70/cv. 27, str.71/cv.37, DÚ - str.70/27 a str.71/37b

AJ - Pracovní list č.4/cv.1 - 5

11.01.2018

ČJ - Pracovní list č. 14/cv.4 a 5

M - Písemné násobení a dělení

PŘ - Donést pracovní list č. 5 s nalepenými obrázky, zoologické zahrady, opakování učiva

10.01.2018

ČJ - Pracovní list č.14/cv.3 a 4, procvičování rodu mužského

M - Písemné dělení a násobení - sešit

VL - Státy Evropy - Velká Británie a Francie

VV - koupit temperové barvy a kelímek :-)

09.01.2018

ČJ - Pracovní list č. 13 - Rod ženský - dokončení, Vyvození vzorů rodu mužského, Pracovní list č. 14/cv.1 a 2

M - Pracovní list č. 21 - Rýsování cv.5 a 6, Slovní úloha č. 2

AJ - Pracovní list č. 3 - Opakování HAVE - celé

PŘ - Rozmanitost podmínek života na Zemi - Podnebné pásy - opakování

08.01.2018

ČJ - Pracovní list č. 13 - Rod ženský, Donést refefát o knize

M - Pracovní list č. 21 - Písemné dělení cv.1

AJ - Pracovní list č. 2 - Opakování HAVE, Pracovní list č. 3 /cv.1

VL - Rakousko - Pracovní list č. 9 - samostatná práce - dokončení

08.01.2018 - 12.01.2018 proběhne lyžařský výcvik, všichni žáci budou mít 4. vyučovací hodiny a v tomto týdnu nebudou žádné kroužky a domácí úkoly

05.01.2018

ČJ - Pracovní list č. 13/cv.1, DÚ-PLč.13/cv.3 - prvních 6 řádků

M - Pracovní list č. 20 - celý - dělení dvojciferným dělitelem

AJ - Pracovní sešit - str.30 a 31

04.01.2018 - Třídní schůzky

ČJ - Pracovní list č. 12/celý

M - Pracovní list č. 20/cv.1 - dělení

PŘ - Podnebné pásy - tundra, tajga, poušť,...

03.01.2018

ČJ - KSV - Zimní prázdniny, Štědrý den, Silvestr

M - Dělení dvojciferným dělitelem - Pracovní list č.20

VL - Rakousko - Pracovní list č. 9 - samostatná práce