Základní škola

Akce

Prosinec

Měsíc prosinec se nám nesl už v duchu Vánoc. Počasí se sice tvářilo spíš jarně, ale nám to nevadilo. Hned na začátku prosince nás navštívil Mikuláš i s čertem. Mikuláš byl na nás hodný, ale čert dobře věděl , koho má přetáhnout metličkou laugh. I přes nějaké malé prohřešky jsme všichni dostali nějakou sladkost.

Velice se nám všem líbil výlet do vánočního Rožnova. V každé chaloupce ve skanzenu byl pro nás přichystán program, zpívali jsme koledy a někde jsme ochutnávali cukroví , perník a čaj z devíti bylin. 

K vánoční atmosféře přispěl také krásný koncert pana Zenkla v naší škole. Děti si zazpívaly koledy a  zahrály na hudební nástroje.

Na závěr posledního prosincového týdne jsme si pro naše malé přátele ze školky připravili krátké pásmo koled a básniček.

Na poslední školní den roku 2019 se všichni moc těšili. Ochutnávali jsme cukroví, děti si dávaly dárečky, zpívali jsme  koledy. Krásný zážitek jsme měli také ze slavnostního obědu, který si pro nás připravila paní Renatka.

Všem rodičům i dětem děkuji za příjemnou spolupráci.  V novém roce přeji všem rodičům a dětem hlavně zdraví a dětem úspěšný nástup do nových škol!!

Listopad

Měsíc listopad nám rychle uletěl. V učivu se zdatně posouváme k pololetnímu cíli. Napsali jsme první písemné práce a myslím, že můžeme být spokojeni. V matematice se učíme dělit dvojciferným číslem, pracujeme s geometrickými útvary, sčítáme, odčítáme a násobíme už opravdu velká čísla.

V českém jazyce prohlubujeme učivo o slovních druzích, větné skladbě a samozřejmě procvičujeme psaní i,y .

Ve čtení si děláme malé čtenářské dílny a zjišťujeme, že nás baví i básničky.

V přírodovědě bádáme nad  vesmírem , naší sluneční soustavou a zákony přírody. Myslím, že jsou všechny děti spokojené .

Zažili jsme také pár kulturních aktivit. Byli jsme v divadle na představení Ronja , dcera loupežníka. Vyráběli jsme výrobky na vánoční jarmark a také jsme se připravili na malé vánoční vystoupení k rozsvěcení stromečku ve Staříči.

Děti naší třídy potom prodávaly výrobky na jarmarku a musím napsat, že to jsou opravdu zdatní obchodníci. laugh laugh 

 

Říjen

V měsíci říjnu jsme se již dostali do pracovního tempa. Učiva máme letos opravdu hodně a snažíme se nic nezanedbat. Začaly nám všechny kroužky a mimoškolní aktivity. Děti se zapojily do různých projektů a akcí.

Byli jsme společně s prvňáčky  pouštět draky. Tentokrát se pouštění  stalo tragickým pro některé draky a popravdě jsme se strachovali i o některé prvňáčky, aby nám neodletěli. Vitr nečekaně zesílil a měli jsme co dělat, abychom draky dostali k zemi. Nicméně jsme si to užili a snad se vítr příští rok umoudří.

S dětmi jsme tento měsíc nachystali zdravou svačinku. Zaměřili jsme se na mrkev a její použití v kuchyni. Nachystali jsme mrkvový salát, mrkvové kuličky, mrkvánky a mrkvovou pomazánku.Vše bylo výborné.  Děkuji všem rodičům za spolupráci při této akci.

S dětmi jsme si v rámci čtení udělali dvě čtenářské dílny, kde jsme zjistili, že můžeme krásně porozumět třeba i těžké básničce.

Někteří žáci se zapojili do projektu literární kavárny. Představili rodičům a dětem své knihy a přečetli malý úryvek. Bylo to velice pěkné odpoledne a děti za to velice chválím.

 

 

Září

Celý měsíc nám velice rychle utekl a my se snažili opakovat učivo minulých ročníků. Někdy nám to šlo dobře, někdy hůř. Postupně jsme se všichni dostali do formy a už jde vše jako po másle laugh - většinou. 

Využili jsme hezkého počasí a mnoho tělocviků jsme trávili na venkovním hřišti.

Na konci září jsme se jako škola zúčastnili přespolního běhu ve Fryčovicích a získali jsme dvě stříbrné a dvě bronzové medaile.

Byli jsme na návštěvě u Grószů a moc děkujeme za krásný zážitek u koní.

S dětmi pomalu tvoříme první číslo školního časopisu. Snad se nám to povede a budeme mít své čtenáře wink.

 

Koně