Základní škola

Co se událo 2022/2023

ZÁŘÍ

Prázdniny rychle utekly a jsme zpátky ve školních lavicích. Celý tento měsíc převážně opakujeme učivo ze 4. třídy. 

V anglickém jazyce máme jednou týdně rodilého mluvčího - Paula. Z Hejného matematiky jsme přešli na klasickou matematiku s prvky Hejného. V rámci celoškolního projektu jsme volili své zástupce do Školního parlamentu. V naší třídě se stal předsedou Jáchym a místopředsedkyní Venda.

V průběhu října budou někteří z nás soutěžit v přespolním běhu ve Fryčovicích.

ŘÍJEN

Soutěže v přespolním běhu jsme se z provozních důvodů bohužel nemohli účastnit. 

V prvním říjnovém týdnu se jela naše paní učitelka podívat na britské školáky a systém jejich výuky. Když nám o tom po příjezdu vyprávěla, tak jsme byli smutní z toho, že nám začíná škola o hodinu dříve. Pak jsme ale byli rádi, protože jsme zjistili, že v Británii školáci končí v 15. 15 hodin. Tak to bychom nechtěli. :-)

Po zbytek října jsme se pilně učili a 31. 10. jsme mohli přijít ve strašidelném kostýmu. Paul pro nás připravil halloweenskou angličtinu.