Základní škola

Co se událo 2022/2023

ČERVEN

Na Den dětí pro nás paní učitelky připravily stezku se stanovišti, na kterých jsme plnili různé úkoly. Trasa vedla od školy na Kamennou, kolem altánu a končila na myslivecké chatě. Po splnění úkolu na stanovišti jsme získali razítko a u chaty sladkou odměnu. Na školní zahradě nás ještě čekalo překvapení. Měli jsme besedu s chovatelkami papoušků. Viděli jsme papoušky ara, alexandry, tukana, žaka a jiné. Na mnohé jsme si mohli sáhnout a dát jim krmivo.

V úterý 6. 6. byly poslední třídní schůzky. Postupně jsme opakovali učivo a psali závěrečné testy.

Ve středu 7. 8. k nám přijel pán s ukázkou dravých ptáků. Akce se uskutečnila na školní zahradě.

V době od 19. do 23. 6. budeme za škole v přírodě na horské chatě Čarták. 

V posledním červnovém týdnu naposledy zasedneme do staříčských školních lavic a v příštím školním roce se rozletíme do okolních škol. :-)

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Dobrý den,

posíláme Vám pozdrav ze školy v přírodě. Ubytování je naprosto úžasné. Máme obrovské štěstí na nádherné počasí, slunce nám nepřestává svítit a vytváří ideální podmínky pro všechny venkovní aktivity, i když musíme být občas ve stínu. Ano, ano kšiltovky jsou neocenitelné. Vedro je zde však trochu náročné, ale nebojte se, dáváme na děti pozor a pravidelně je hydratujeme. Užili si spoustu vodních her a osvěžujících aktivit. 

Kromě vodních aktivit jsme se věnovali i jiným zábavným činnostem. Prozkoumali jsme okolní přírodu, podívali jsme se na zajímavé rostliny a sochy. Učili jsme se orientovat v terénu. Každý den máme plný program a nezůstávali jsme na jednom místě. 

V pondělí jsme si udělali čas na napsání pohledů domů. Dětí se těší, až k Vám pohledy dorazí. 

Všechny děti se již těší na shledání s Vámi.

Hezký den, Ivánková

 

KVĚTEN

Ve čtvrtek 11. 5. jsme měli školní výlet. Měli jsme krásné slunečné počasí. Společně se 4. třídou jsme jeli objednaným autobusem na Zlatník a odtud pěšky na vrchol Lysé hory. V restauraci jsme si dali dobré jídlo a odpočinuli si. Potom jsme sešli do Ostravice. Do školy jsme dorazili vlakem a autobusem MHD.

Hned v pátek 12. 5. k nám do tělocvičny přijelo divadélko s představením Zlatovláska. Herci byly děti ze základní školy v Košatce.

V úterý 16. 5. jsme měli zdravovědu s pracovníky Červeného kříže. Zopakovali jsme si pravidla první pomoci, dělali masáž srdce na panně a obvazovali si zraněné části těla.

22. 5. jsme se fotili na poslední třídní fotku.

Ve dnech 23. a 24. 5. proběhlo povinné testování 5. tříd z Čtenářské gramotnosti a z Dovedností usnadňujících učení.

Dne 31. 5. byla v rámci prevence beseda na téma kyberšikana.

DUBEN

V tomto měsíci jsme zažili mnohé.

Hned 5. 4. jsme měli celodenní edukační program v Rožnově pod Radhoštěm s názvem Velikonoce na Valašsku. Od tetiček z Valašské dědiny jsme se dozvěděli, jak naši předkové Velikonoce slavili, čím barvili vajíčka, co se jedlo. Viděli jsme vynášet Mařenu, rapučáře a moc nám chutnala pučálka. Nakonec jsme si ozdobili vajíčka pomocí vosku a zkusili uplést pomlázku. Během programu jsme se připletli k natáčení České televize, která připravovala materiál do pořadu Toulavá kamera.

Po velikonočních prázdninách nám paní učitelka odjela do Nepálu a my si užívali p. uč. Cigánkové. A rozběhly se sportovně-kulturní události.

Dne 11. 4. nás reprezentovaly Sofie a Agáta v dívčím fotbale ve Frýdku-Místku.

Dne 13. 4. jsme se účastnili turnaje ve vybíjené mezi okolními školami, který se konal na škole ve Fryčovicích. Za školu bojovali a velké rány chytali Honza, Šimon, Filip, Vojta,Oliver, Adam, Agi a Sofi.

V pondělí 17. 4. jsme měli preventivní program. Přišly k nám policistky, se kterými jsme si povídali o dopravní výchově a bezpečnosti.

Dne 21. 4. jeli Danka, Sofie a Honza na vyhlášení výtvarné soutěže O pohár čeladenské ovečky. Soutěž byla na téma Sport v Beskydech.

S paní asistentkou Eliškou vyrazili vlakem na předávání cen do ZŠ Čeladná. Tam byl připraven pestrý program v podobě tanečních vystoupení. Poté následovalo slavnostní předávání, kdy si děti po červeném koberci chodily vyzvednout své výherní ceny společně s diplomem. Největším zážitkem byl žonglér, který předvedl všechno, co umí. Ukázal, jak se jezdí na jednokolce, jak se skáče na pružinové tyči, děti viděly chození na chůdách, žonglování s mnoha míčky, ježdění na dvojkole, udržení rovnováhy a mnoho dalšího. Poté si děti mohly vyzkoušet všechny tyto dovednosti a neskutečně moc je to bavilo. 

Honza- získal čestné uznání výtvarné komise ve II. kategorii

Danka- získala zvláštní cenu ředitelky ZŠ Čeladná ve II. kategorii

Sofie- získala 3. místo ve II. kategorii

MOC GRATULUJEME!

A konečně - dne 25. 4. se na ZŠ V. Martínka v Brušperku konal fotbalový turnaj McDonald's Cup. Naše kategorie, ve které byli Sofie, Filip, Vojta, Oliver a Adam, byla velmi úspěšná a po letech neúspěchu jsme získali skvělé 2. místo! GRATULACE!!!

Když se naše paní učitelka vrátila, mohla nás jen chválit. :-)

BŘEZEN

Hned 2. března jsme si nezalezli za kamna, jak praví pořekadlo, ale jeli jsme na exkurzi na Landek v Ostravě - Petřkovicích. Prohlédli jsme si sídlo pravěkých lidí a hlavně poznávali těžkou práci horníků, kterých u nás ve Staříči bylo mnoho. Nejprve jsme shlédli video o práci báňských záchranářů a vyzkoušeli si jejich trénink. Potom jsme si vzali helmy a sjeli šachetním výtahem do podzemí. Díky poutavému vyprávění pana průvodce jsme získali přehled od počátků hornictví až po jeho podobu dnes. 

Dne 25.2. 2023 se uskutečnilo okresní kolo výtvarné a rukodělné činnosti v Kopřivnici, letošní téma bylo - POMOC MÁ RŮZNÉ PODOBY. Naší žáci se této soutěže také zúčastnili a umístili se ve svých kategoriích na předních místech (viz. celoškolní akce). Hezké odměny k nim dorazily v tomto měsíci.

V březnu také proběhlo třídní kolo pěvecké soutěže. Nikol, Agáta a Šimon postoupili ještě do školního kola. Šimon s dalšími žáky reprezentoval naši školu ve Frýdku - Místku na soutěži Loutnička. Všem zpěvákům děkujeme za odvahu vystoupit. :-)

Dne 17. 3. jsme se účastnili soutěže Matematický klokan. Nejlepšími počtáři v naší třídě jsou Filip, Ondra Kij, Vojta , Jáchym a Honza. Gratulujeme!

Dne 28. 3. se konal na návrh školního parlamentu Pyžamový den. Trošku nám to připomínalo dobu distanční výuky, taky jsme seděli před počítačem v pyžamu.

ÚNOR

Dne 21. února odpoledne  jeli nejlepší recitátoři naší školy soutěžit v recitaci na ZŠ Brušperk. Za naši třídu se účastnili Agáta a Ondra. Vystoupení se jim velmi povedlo, nicméně ve velké konkurenci se neumístili. I tak jim děkujeme za jejich píli a volný čas. Více k soutěži v sekci Školní akce a úspěchy žáků.

Už se těšíme na soutěž ve zpěvu, která bude probíhat v příštím měsíci.

LEDEN

Hned v úterý po vánočních prázdninách některým z nás začal odpolední lyžařský kurz na Bílé. Z naší třídy jeli  Danka, Sofi, Filip, Oliver a Ondra. Po příjezdu si žáky přebrali instruktoři a ti byli podle dovedností rozděleni do družstev. I když dopoledne pršelo a sníh mizel před očima, odpoledne už bylo víceméně hezky. Dokonce si družstvo Čuníků a Zeber vyzkoušelo sedačkovou lanovku a zajezdilo si  na severní straně svahu. V pátek byly již tradičně závody, které měly hojnou diváckou účast.    (foto v celoškolních akcích).

Třídní kolo Matematické olympiády dokázal vypočítat Filip a dne 25. 1. reprezentoval naši školu v okresním kole na ZŠ P. Bezruče ve Frýdku-Místku. Umístil se na krásném 60. místě z 99 zúčastněných. Gratulujeme!

Ve čtvrtek 19. 1. jsme navštívili obecní knihovnu, kde nám paní Pešková ukazovala knižní novinky.

Dále jsme měli třídní kolo recitace. Do školního kola postoupili Ondra, Sofi a Agáta. Gratulujeme! Někteří z nich nás budou reprezentovat dalším kole, které bude v Brušperku.

Dne 30. 1. 2023 jsme celá škola navštívili planetárium v Ostravě - Krásném Poli. Sledovali jsme program Lucie: Tajemství padajících hvězd. Mnozí z nás byli na takové akci poprvé a byli okouzleni projekcí pod kopulí planetária. 

V průběhu ledna jsme se hodně připravovali na pololetní testy, které jsme následně napsali a všem se nám ulevilo, když jsme v úterý 31. 1. dostali vysvědčení.​​​​​​​

PROSINEC

V pondělí 5. 12. nás navštívil Mikuláš. Přesně znal naše hříchy i dobré skutky. Čerta jsme se na začátku hodně lekli, asi jsme neměli čisté svědomí. Za koledu jsme dostali kornout bonbonů a sušeného ovoce.

V pondělí 19. 12. jsme počítali některé úlohy do matematické olympiády.

V úterý 20. 12. jsme se účastnili preventivního programu s názvem Věř si! Byl zaměřen na vybudování zdravého sebevědomí, které je potřebné k prosazení vlastního názoru bez lstivého chování a násilí. Ten, kdo si věří, nedovolí ostatním, aby ho uráželi a ponižovali.

Ve čtvrtek 22. 12. jsme měli vánoční besídku, zpívali jsme koledy, dovídali se o českých i evropských vánočních zvycích. Rozdali jsme si dárečky z tomboly a dívali na Sám doma 2.

Všem přejeme radostné prožití Vánoc a do nového roku zdraví, štěstí, úspěch a spokojenost.

LISTOPAD

Hned začátkem měsíce, 4. 11., jsme měli projektové vyučování ke svátku sv. Huberta, patrona myslivců. S paní učitelkou jsme zabrousili do lesní pedagogiky a společnými silami jsme v interaktivní soutěži získali hodnost lesního adjunkta. 

Odpoledne jsme měli ve škole výstavku výtvarných prací. Výtvarnou soutěž na téma sv. Hubert v kategorii 3D s přehledem vyhrál náš Vojta, v kategorii kresba/malba byla na 1. místě Nikol a 2. místo obsadil Honza. Gratulujeme!

Po shlédnutí výstavy se šlo s lampiony na kopec Kamenná, kde bylo slavnostní myslivecké troubení a odhalení kříže sv. Huberta.

V pátek 18. 11. se byl na nás ve vlastivědě podívat pan inspektor. Připadal nám přísný. .-)

Protože jsme už páťáci, prodávali jsme v sobotu 26. 11. výrobky žáků naší školy na obecním  vánočním jarmarku. S prodejem pomáhali Ondra Klečka, Jáchym, Vojta, Nikol, Vendula, Agáta a Sofie. Zprávu o akci podávají Ondra Kij, Jáchym a Šimon. 

Dne 26. 11. se ve Staříči konal vánoční jarmark. Akci pořádala obec Staříč na asfaltovém hřišti u kulturního domu. Program byl zahájen ve 14.00 a pokračoval do podvečerních hodin.

Návštěvníci si mohli poslechnout vystoupení žáků ze základní školy Staříč a kapelu Goodwork. Ve stáncích venku i v KD byla přichystána široká nabídka výrobků a občerstvení. Jedním z nich byl i stánek s výrobky dětí z místní školy. Prodávaly v něm děti z 5. třídy se svou paní učitelkou. Stánek měl velký úspěch. Venku před pódiem stál vánoční stromeček, na který si děti mohly pověsit své ozdoby, které si předem doma vytvořily. Vyvrcholením bylo jeho rozsvícení. Vedení obce nám popřálo hezké Vánoce.

I přes nepříznivé počasí to byla skvělá předvánoční akce, která všechny naladila na přicházející svátky. Bylo milé setkat se s přáteli a známými. Děkujeme všem, co se akce účastnili a obzvlášť těm, kteří se podíleli na její organizaci.

Ve středu 30. 11. jsme byli na edukativní show s názvem Smokeman, která nás nadchla. Pomocí vlastní vydané energie jsme ohřáli vodu na 100 stupňů, napodovali jsme fotosyntézu. Dozvěděli jsme se mnohé o plynech, např. o jejich hořlavosti, hustotě, výbušnosti či rozpínavosti, pomoci plynu jsme měnili svůj hlas. Vyráběli jsme kouř pomocí suchého ledu. Některým dokonce hořela ruka. :-) Děkujeme p. učitelce Ryšavé, že nám tento zážitek na Technické univerzitě VŠB v Ostravě umožnila.

ŘÍJEN

Soutěže v přespolním běhu jsme se z provozních důvodů bohužel nemohli účastnit. 

V prvním říjnovém týdnu se jela naše paní učitelka podívat na britské školáky a systém jejich výuky. Když nám o tom po příjezdu vyprávěla, tak jsme byli smutní z toho, že nám začíná škola o hodinu dříve. Pak jsme ale byli rádi, protože jsme zjistili, že v Británii školáci končí v 15. 15 hodin. Tak to bychom nechtěli. :-)

Po zbytek října jsme se pilně učili a 31. 10. jsme mohli přijít ve strašidelném kostýmu. Paul pro nás připravil halloweenskou angličtinu.

ZÁŘÍ

Prázdniny rychle utekly a jsme zpátky ve školních lavicích. Celý tento měsíc převážně opakujeme učivo ze 4. třídy. 

V anglickém jazyce máme jednou týdně rodilého mluvčího - Paula. Z Hejného matematiky jsme přešli na klasickou matematiku s prvky Hejného. V rámci celoškolního projektu jsme volili své zástupce do Školního parlamentu. V naší třídě se stal předsedou Jáchym a místopředsedkyní Venda.

V průběhu října budou někteří z nás soutěžit v přespolním běhu ve Fryčovicích.