Základní škola

Co se událo 2022/2023

ÚNOR

Dne 21. února odpoledne  jeli nejlepší recitátoři naší školy soutěžit v recitaci na ZŠ Brušperk. Za naši třídu se účastnili Agáta a Ondra. Vystoupení se jim velmi povedlo, nicméně ve velké konkurenci se neumístili. I tak jim děkujeme za jejich píli a volný čas. Více k soutěži v sekci Školní akce a úspěchy žáků.

Už se těšíme na soutěž ve zpěvu, která bude probíhat v příštím měsíci.

LEDEN

Hned v úterý po vánočních prázdninách některým z nás začal odpolední lyžařský kurz na Bílé. Z naší třídy jeli  Danka, Sofi, Filip, Oliver a Ondra. Po příjezdu si žáky přebrali instruktoři a ti byli podle dovedností rozděleni do družstev. I když dopoledne pršelo a sníh mizel před očima, odpoledne už bylo víceméně hezky. Dokonce si družstvo Čuníků a Zeber vyzkoušelo sedačkovou lanovku a zajezdilo si  na severní straně svahu. V pátek byly již tradičně závody, které měly hojnou diváckou účast.    (foto v celoškolních akcích).

Třídní kolo Matematické olympiády dokázal vypočítat Filip a dne 25. 1. reprezentoval naši školu v okresním kole na ZŠ P. Bezruče ve Frýdku-Místku. Umístil se na krásném 60. místě z 99 zúčastněných. Gratulujeme!

Ve čtvrtek 19. 1. jsme navštívili obecní knihovnu, kde nám paní Pešková ukazovala knižní novinky.

Dále jsme měli třídní kolo recitace. Do školního kola postoupili Ondra, Sofi a Agáta. Gratulujeme! Někteří z nich nás budou reprezentovat dalším kole, které bude v Brušperku.

Dne 30. 1. 2023 jsme celá škola navštívili planetárium v Ostravě - Krásném Poli. Sledovali jsme program Lucie: Tajemství padajících hvězd. Mnozí z nás byli na takové akci poprvé a byli okouzleni projekcí pod kopulí planetária. 

V průběhu ledna jsme se hodně připravovali na pololetní testy, které jsme následně napsali a všem se nám ulevilo, když jsme v úterý 31. 1. dostali vysvědčení.​​​​​​​

PROSINEC

V pondělí 5. 12. nás navštívil Mikuláš. Přesně znal naše hříchy i dobré skutky. Čerta jsme se na začátku hodně lekli, asi jsme neměli čisté svědomí. Za koledu jsme dostali kornout bonbonů a sušeného ovoce.

V pondělí 19. 12. jsme počítali některé úlohy do matematické olympiády.

V úterý 20. 12. jsme se účastnili preventivního programu s názvem Věř si! Byl zaměřen na vybudování zdravého sebevědomí, které je potřebné k prosazení vlastního názoru bez lstivého chování a násilí. Ten, kdo si věří, nedovolí ostatním, aby ho uráželi a ponižovali.

Ve čtvrtek 22. 12. jsme měli vánoční besídku, zpívali jsme koledy, dovídali se o českých i evropských vánočních zvycích. Rozdali jsme si dárečky z tomboly a dívali na Sám doma 2.

Všem přejeme radostné prožití Vánoc a do nového roku zdraví, štěstí, úspěch a spokojenost.

LISTOPAD

Hned začátkem měsíce, 4. 11., jsme měli projektové vyučování ke svátku sv. Huberta, patrona myslivců. S paní učitelkou jsme zabrousili do lesní pedagogiky a společnými silami jsme v interaktivní soutěži získali hodnost lesního adjunkta. 

Odpoledne jsme měli ve škole výstavku výtvarných prací. Výtvarnou soutěž na téma sv. Hubert v kategorii 3D s přehledem vyhrál náš Vojta, v kategorii kresba/malba byla na 1. místě Nikol a 2. místo obsadil Honza. Gratulujeme!

Po shlédnutí výstavy se šlo s lampiony na kopec Kamenná, kde bylo slavnostní myslivecké troubení a odhalení kříže sv. Huberta.

V pátek 18. 11. se byl na nás ve vlastivědě podívat pan inspektor. Připadal nám přísný. .-)

Protože jsme už páťáci, prodávali jsme v sobotu 26. 11. výrobky žáků naší školy na obecním  vánočním jarmarku. S prodejem pomáhali Ondra Klečka, Jáchym, Vojta, Nikol, Vendula, Agáta a Sofie. Zprávu o akci podávají Ondra Kij, Jáchym a Šimon. 

Dne 26. 11. se ve Staříči konal vánoční jarmark. Akci pořádala obec Staříč na asfaltovém hřišti u kulturního domu. Program byl zahájen ve 14.00 a pokračoval do podvečerních hodin.

Návštěvníci si mohli poslechnout vystoupení žáků ze základní školy Staříč a kapelu Goodwork. Ve stáncích venku i v KD byla přichystána široká nabídka výrobků a občerstvení. Jedním z nich byl i stánek s výrobky dětí z místní školy. Prodávaly v něm děti z 5. třídy se svou paní učitelkou. Stánek měl velký úspěch. Venku před pódiem stál vánoční stromeček, na který si děti mohly pověsit své ozdoby, které si předem doma vytvořily. Vyvrcholením bylo jeho rozsvícení. Vedení obce nám popřálo hezké Vánoce.

I přes nepříznivé počasí to byla skvělá předvánoční akce, která všechny naladila na přicházející svátky. Bylo milé setkat se s přáteli a známými. Děkujeme všem, co se akce účastnili a obzvlášť těm, kteří se podíleli na její organizaci.

Ve středu 30. 11. jsme byli na edukativní show s názvem Smokeman, která nás nadchla. Pomocí vlastní vydané energie jsme ohřáli vodu na 100 stupňů, napodovali jsme fotosyntézu. Dozvěděli jsme se mnohé o plynech, např. o jejich hořlavosti, hustotě, výbušnosti či rozpínavosti, pomoci plynu jsme měnili svůj hlas. Vyráběli jsme kouř pomocí suchého ledu. Některým dokonce hořela ruka. :-) Děkujeme p. učitelce Ryšavé, že nám tento zážitek na Technické univerzitě VŠB v Ostravě umožnila.

ŘÍJEN

Soutěže v přespolním běhu jsme se z provozních důvodů bohužel nemohli účastnit. 

V prvním říjnovém týdnu se jela naše paní učitelka podívat na britské školáky a systém jejich výuky. Když nám o tom po příjezdu vyprávěla, tak jsme byli smutní z toho, že nám začíná škola o hodinu dříve. Pak jsme ale byli rádi, protože jsme zjistili, že v Británii školáci končí v 15. 15 hodin. Tak to bychom nechtěli. :-)

Po zbytek října jsme se pilně učili a 31. 10. jsme mohli přijít ve strašidelném kostýmu. Paul pro nás připravil halloweenskou angličtinu.

ZÁŘÍ

Prázdniny rychle utekly a jsme zpátky ve školních lavicích. Celý tento měsíc převážně opakujeme učivo ze 4. třídy. 

V anglickém jazyce máme jednou týdně rodilého mluvčího - Paula. Z Hejného matematiky jsme přešli na klasickou matematiku s prvky Hejného. V rámci celoškolního projektu jsme volili své zástupce do Školního parlamentu. V naší třídě se stal předsedou Jáchym a místopředsedkyní Venda.

V průběhu října budou někteří z nás soutěžit v přespolním běhu ve Fryčovicích.