Základní škola

Akce

Prosinec

V měsíci prosinci jsme se už pomaličku těšili na Vánoce a také jsme se na ně připravovali.

Dne 5.12. nás ve třídě navštívil svatý Mikuláš s čertem. Přesně věděl, kdo co dělá nebo nedělá. Zazpívali jsme mu písničku a po zazpívání nás odměnili sladkým kornoutem.

Ve středu 11.12. jsme navštívili Valašské muzeum v přírodě. Návštěva muzea byla opravdu okouzlující a provoněná krásnou vánoční atmosférou. Při našem vánočním putování nás doprovázely Lucky, Mikuláš a hodní čerti. V roubenkách nás vítaly tetičky při zdobení perníků a pečení vánočkového těsta, hospodář při vyřezávání oveček do Betléma a hospodyně při pečení oplatků. Viděli jsme, jak se v chaloupkách dříve svítilo a jak se vyráběly svíčky z ovčího loje. Ve Šturalově chalupě z Velkých Karlovic pan hospodář věštil budoucnost z odlitého olova, hospodyně zase pouštěla lodičky ze skořápek ořechů plujících po vodě, které ukazují směr dalšího života. Ve škole na nás čekal pan řídící s rákoskou.

V každé roubence jsme si zazpívali koledu. Prohlédli jsme si práci tkalců, přadlen a kováře.

Na závěr prohlídky nás čekalo příjemné posezení u čaje z devatera kvítí a voňavého perníku.

Dne 16. 12. jsme shlédli hudební pořad pana Zenkla, který nám opět zahrál na netradiční nástroje např. famfrnoch a grumle a popovídal nám o nich.

Ve čtvrtek 19.12. jsme předvedli krátké vánoční vystoupení kamarádům ve školce. Paní vychovatelka Mikešová a paní asistentka Petrášová si pro nás připravily překvapení a uspořádaly slavnostní vánoční tabuli ve školní jídelně. Samozřejmě se na přípravě podílely i děti ze školní družiny.

V pátek 20.12. už prázdniny klepaly na dveře. Ve třídě jsme si vyprávěli o adventu, vánočních svátcích a zvycích. Zpívali jsme koledy a jedli cukroví. Udělali jsme si vánoční atmosféru.

Poslední hodinu jsme se sešla celá škola, každá třída předvedla krátké vystoupení a zazpívali jsme si koledy. Popřáli jsme si krásné Vánoce a ať se všichni příští rok ve zdraví sejdeme. Poslední vyučovací hodinu každá třída předvedla krátké vystoupení, zpívali jsme koledy a šlo se domů čekat na Ježíška.  

 

Listopad

V měsíci listopadu jsme toho stihli opravdu hodně.

V pondělí 11. listopadu jsme přivítali svatého Martina. Tentokrát se tato odpolední akce konala v kulturním domě a my jsme vystoupili s básničkou. Proběhlo vyhodnocení výtvarné soutěže O nejoriginálnější svatomartinské světýlko. Pak jsme rozsvítili lampiony a vyšli na nedalekou rozhledu. Na rozhledně pro děti čekala sladká odměna. Po procházce na nás čekal teplý dětský punč a svatomartinské rohlíčky, které napekly děti ze čtvrté třídy.

V pátek 15. 11. jsme se v rámci projektu dozvěděli o událostech 17. listopadu.

Ve čtvrtek 21. 11. jsme jeli na divadelní představení do loutkového divadla v Ostravě. Shlédli jsme představení Ronja, dcera loupežníka. Po návratu do školy děti psaly slohovou práci o zážitcích z divadla.

V rámci pracovních činností děti vyráběly svícny a trpaslíky na vánoční jarmark, které děti z páté třídy prodávaly na vánočním jarmarku. V tento den proběhlo i malé vánoční vystoupení k rozsvěcování stromečku ve Staříči.

 

Říjen

I v říjnu nám počasí přálo, a tak jsme mohli trávit spoustu času na čerstvém vzduchu. Pořádali jsme vycházky do přírody, kde jsme pozorovali měnící se přírodu, krásné barvy podzimu a živočichy chystající se na zimu.

Nasbírali jsme si spoustu přírodního materiálů a mohli jsme si v rámci pracovních činností vytvořit přírodní mandaly. Z tělesné výchovy jsme taktéž často chodili ven, kde jsme hráli různé hry, trénovali běh na rychlost a házeli s míčem.

Jednoho krásného říjnového dne jsme dopoledne strávili na Kamenné, kde žáci pouštěli draky a poznávali stromy v okolí. Bylo krásné slunečné počasí, bohužel skoro bezvětří, ale i přesto se žáci snažili pouštět draka.

Někteří žáci se zapojili do projektu literární kavárny. Představili rodičům a dětem své knihy a přečetli malý úryvek.

Navštívili jsme dopravní hřiště, kde nás seznámili s křižovatkami a značkami na cestách. Děti jezdily na kolech a koloběžkách.

Ve třídě máme nový koberec, a tak i větší místo na stavění lega o přestávkách, stavění staveb z kostek a zároveň vznikl krásný prostor u klavíru.

Dne 25.10. jsme měli školní projekt ke vzniku ČSR. Sledovali jsme prezentaci, pracovali ve skupinkách s žáky z jiných tříd a vytvořili plakát, který jsme vystavili ve škole.

 

Září

Dne 2. září 2019 nám začal nový školní rok 2019/2020. První zářijové dny jsme si povídali o prázdninách. Děti si navzájem sdílely své vzpomínky z prázdnin.

 

V měsíci září jsme toho stihli opravdu hodně. Začali jsme pomalu opakovat učivo minulých ročníků.

 

V krásném zářijovém počasí jsme o velkých přestávkách chodili ven.