Základní škola

Týdenní učivo

Středa 17.10.2018

ČJ - Kniha str. 21/cv.1, str. 22/cv.1,2,3 a PS str. 22/cv.1,2 a DÚ - PS str. 15/cv.3

M -

KSV -

PRV -

Úterý 16.10.2018

ČJ - Pracovní lsešit - str. 14/cv.1,2,3, DÚ - Písanka str. 13

M - Pracovní sešit - str. 19/cv.15,16

Čtení - Kapitola 22 a 23 - DÚ na 19.10.2018 - kapitola 24 - Léčivá

Pondělí 15.10.2018

ČJ - Povídání o víkendu, řazení podle abecedy

M - Pracovní sešit str. 18/cv.9,10 - DÚ - PS str. 19/cv.15 - dva řádky

Pátek 12.10.2018

ČJ - Pracovní list č. 1/cv.3,4,5,6

Čtení  - Kapitola 20 a DÚ - kapitola 21 na 16.10.2018

M - Pracovní sešit str. 18/cv.11, 12, 14

PRV - Sběr kaštanů a přírodnin

Čtvrtek 11.10.2018

ČJ - Diktát, Písanka str. 12 - druhá polovina

M - Pracovní sešit - opakování násobilky, str. 17/cv.6,7

PRV - Obec Staříč - skupinová práce

Výkup žaludů a kaštanů
Kde: Školní dvůr
Kdy: 15:00 - 17:00hod.
Přineste nasbírané plody.
1 kg = 3,-Kč

Středa 10.10.2018

ČJ - Pracovní list č. 1/cv.7, Písanka str. 11 a DÚ - Písanka str. 12

M - Cyklopark kniha str. 20 a PS str. 16/cv.3  - DÚ - PS str.16/cv.2

Prv - Procházka do přírody

Úterý 09.10.2018

ČJ - Pracovní líst č. 1 /cv. 2

Čtení - Kapitola 16, 17, 18 a DÚ na pátek 12.10.2018 kapitola19

M - Opakování násobilky - Pracovní list č. 2/ cv.11

Pondělí 08.10.2018

ČJ - Pracovní list č. 1 - cv.1 a DÚ - PL č.1/cv.2/2 sloupečky

M - Pracovní list č. 2 - Slovní úlohy, sčítání, odčítání, násobení a dělení, cv.1 - 8, DÚ - PL č.2 /cv.9 - 1 a 3 sloupeček

Pátek 05.10.2018

ČJ - Písanka str.10

M - PS str.6,7,8,9,10

PRV - Obec Staříč - skupinová práce

Čtvrtek 04.10.2018

ČJ - PS str. 13/cv.16, 17

M - PS str. 14/cv.1,2,3,4,5

PRV - Pracovní list č. 3 - Obec Staříč - dokončení

Středa 03.10.2018

ČJ - ČJ - PS str.12 - celá

M - PS str.13/cv.8 a str.14/cv.5 - DÚ v sešitě

Prv - Pracovní list č. 3 - Obec Staříč

Úterý 02.10.2018

ČJ - PS str.11/cv.7-9

M - Kniha - rodokmen str.16, PS str.13/cv.10

Čtení - třídnická hodina - DÚ na 05.10.2018 - kapitola 14 - Pípavá

Pondělí 01.10.2018

ČJ - PS str.11/cv.6

M - PS -  celá str. 12, DÚ - PS str.13/cv.7,9

Čtvrtek 27.09.2018

Ve čtvrtek 27.09.2018 proběhne v rámci vyučování drakiáda. Drakiáda bude probíhat 1.-3. hodinu pouze za příznivého počasí. 4. a 5. vyučovací hodina proběhne dle rozvrhu.

S sebou: svačinu, pití, teplé sportovní oblečení, čepici, rukavice, draka a pomůcky do vyučování.

Středa 26.09.2018

ČJ - Kniha str. 15/cv.1,2, PS str.10/cv.1,2,3, 4, 5

M - Hadi - Kniha str.14/cv.1,2 PS str.12/cv.5 DÚ - PS str.12/cv.1,6

PRV -

Úterý 25.09.2018

ČJ - PS str. 7 a, b, c, d, e

Čtení - Kapitola 11 a 12 a DÚ - četba kapitoly 13 do 02.10.2018

M - Sčítání a odčítání, opakování násobilky, PS str.11/cv.10,11 - DÚ - lísteček porovnávání

Pondělí 24.09.2018

ČJ - PS str.4, 5 a 6, DÚ - PS str.8/cv.3

M - Písemka na odčítání, Pracovní list č.1 - parkety, příklady na písemné sčítání

Pátek 21.09.2018

ČJ - Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě - Kniha str. 13/cv.2 a PS str.8/cv.1,2 DÚ - PS str.8/cv.3

Čtení - Včelí medvídci - kapitola 9, 10 - DÚ - kapitola 11 - Svačinová do 25.09.2018

M - Opakování sčítání, odčítání, násobilka

PRV - Opakování

Čtvrtek 20.09.2018

ČJ - Dipo - didaktická pomůcka - opakování tvrdých a měkkých souhlásek, písanka str. 5 a DÚ - Písanka str.6

M - Písemka na sčítání, Kniha str.13/cv.1,3, pracovní sešit str.11/cv.9,11

PRV - Naše obec Staříč, česká hymna, Praha

Středa 19.09.2018

ČJ - Opakování tvrdých a měkkých souhlásek, PS str. 6/cv.1,2,3

KSV - Pozdravy

PRV - Projekt - Třídění odpadů

M - PS str. 10, dělení,  DÚ - Kniha str.12/cv.1

Úterý 18.09.2018

ČJ - Diktát a opakování tvrdých a měkkých souhlásek - Kniha str. 10/cv.2

Čtení - Jak se mají včelí medvídci? 6. a 7 kapitola - DÚ - 8. kapitola Bubínková na 21.09.2018

M - Kniha str.10/cv.2 str.11/cv.1, krokování na krokovacím páse, opakování pokynů, PS str.10/cv.1

Pondělí 17.09.2018

ČJ - Psaní ú, ů, u - opakování

M - PS str.9/cv.5,6,7

Pátek 14.09.2018

ČJ - Kniha str.9/cv.2,3

M - PS str.8/cv.1,2,3

Čtení - Jak se mají včelí medvídci? 5. a 6. kapitola

Čtvrtek 13.09.2018

ČJ - Kniha str.7/4, str.8/cv.5,6

M - PS str. 7/cv.4,5,6

PRV- Procházka kolem školy - pozorování dopravních značek

Středa 12.09.2018

ČJ - Kniha str.7/cv.1, 2, 3
        Pracovní sešit str. 4/cv. 1, 2, 3
        KSV - Kniha str.6
        DÚ - Písanka str.3 přepis

M - Pracovní sešit str.5/cv.5, str.6 - celá a str.7/cv.3
      DÚ - PS str.7/cv.4

PRV- Dopravní značky

Úterý 11.09.2018

ČJ - Kniha str. 5/cv.8
        Pracovní sešit - str.3/cv.7
        Čtení - Včelí medvídci - II. kapitola
        DÚ - Písanka str.2 - dokončení

M - Kniha str. 7

Pondělí 10.09.2018

ČJ - Povídání o víkendu, písanka str. 1, Kniha str. 5/cv.7

M - Pracovní sešit str. 4/cv.2 a str.5/3, 4 a DÚ - PS - str.5/cv.6

Pátek 07.09.2018

ČJ -  Kniha str. 4 /cv.3 a str.5/cv.5,6
         Pracovní sešit str. 2/cv.3,4,5
         Čtení - Včelí Medvídci - I. kapitola

M - Kniha str.6 - Zážitky z prázdnin a příklady

PRV - Kniha str. 8 - Cesta do školy - dopravní značky, semafory, pravidla pro chodce a cyklisty

Čtvrtek 06.09.2018

ČJ - Kniha str.3, str.4/cv.1,2 
        Pracovní sešit str. 2/cv.1,2

M - Kniha str.5/cv.1, 4, 5, 6
      Pracovní sešit str. 4 cv.1 - dokončení za DÚ

PRV - Kniha str. 7