Základní škola

Týdenní učivo

Pátek 11.01.2019

ČJ - Opakování vyjmenovaných slov po L

M -

PRV -

Čtvrtek 10.01.2019

ČJ -. Písanka 1. díl za DÚ - dopsat

M -

PRV -

Středa 09.01.2019

ČJ - Opakování vyjmenovaných slov po B 

M -

PRV -

Úterý 08.01.2019

ČJ -

M -

PRV -

Pondělí 07.01.2019

ČJ -

M -