Základní škola

Probrané učivo

Úterý 26.10.2021

ČJ - písemka na psaní souhlásek uvnitř a na konci slov

Český jazyk

- opakování - slova protikladná - ústně

- PL str. 32 / cv. 7, 8, 10 a 11

Matematika

- násobení a dělení 1 - 6 - ústně

- PS - str. 16 / cv. 1, 2 - algebrogramy

- PS - str. 19 / cv. 1 - algebrogramy

- PS - str. 27 / cv. 1 - 4

Prvouka

- Státní svátek - 28. října - Den vzniku samostatného československého státu

 

Pondělí 25.10.2021

Český jazyk

- opakování psaní souhlásek uvnitř a na konci slov - online cvičení

PS str. 31 / str. 1 - 6 - slova protikladná

Písanka - str. 14 - celá

DÚ - PL str. 32 / cv. 9

Matematika 

PS - str. 23 / cv. 6

PS - str. 26 / cv. 14

DÚ - PL str. 23 / cv. 8, 12

Prvouka

- OBEC STAŘÍČ - myšlenková mapa - turistika, rybník, spolky, potoky, sousední obce a města, katastrální výměra, první písmená zmínka, počet obyvatel, znak

Anglický jazyk

- opakování slovní zásoby, tvoření křížovek, prezentace

Pátek 22.10.2021

Čítanka (ve škole) - Středa nám chutná - Iva Procházková

 

Čtvrtek 21.10.2021

Český jazyk

Písanka - str. 13 - celá

ČJ - učebnice str. 21 / cv. 1 - práce s textem, zaměřit se na otázky pod textem

DÚ - Čítanka str. 36 - Jak ruce nechtěly pracovat - Oldřich Sirovátka

Matematika

- násobení a dělení - malá násobilka 1 - 6

- učit se zpaměti násobky 6

- PS str. 23 / cv. 5 

- PL str. 22 / cv. 2, 4 - slovní úlohy

- PL str. 23 / cv. 8 - zpaměti

- PL str. 24 / cv. 10 - zpaměti

- PL str. 24 / cv. 11 - pro rychlíky

DÚ - M - PL str.24/cv.15

Anglický jazyk

 

Středa 20.10.2021

Český jazyk

PL str.23/cv.2 - doplňování u/ů/ú, společně jsme si zdůvodňovali slova: neúnavný, neúčast, neúspěšně, bezúročný

PL str.24/cv.3 - p/b, t/d, ch/h

PL str.29/cv.3

ČJ - DÚ - PL str.24/cv.3 - f/v

ČJ - DÚ - PL str.29/cv.3 - dokončit

Matematika

PS str.22/cv.2

PS str.20/cv.6

- opakování malé násobilky

PL str.13/cv.42

PL str.22/cv.3

PL str.23/cv.7

DÚ - PL str.23/cv.8 - zpaměti

Anglický jazyk

 

Úterý 19.10.2021

Český jazyk

PL str.22/cv.11 - 15 - psaní souhlásek uvnitř a na konci slov

PL str. 24/cv.3 - pouze p/b

Písanka - str.11 - celá

PL str. 28 - 29 - bajka

DÚ - ČJ - PL str.23/cv.1

Matematika

PL str.10 - násobky 6 

PL str.15/cv.45 - násobilkové obdélníky a cv.46 - násobení

PL str.9/cv.31 - násobení a dělení

PL str.13/cv.41

DÚ - M - PL str.9/cv.31 a str. 22/cv.1

Prvouka

Obec Staříč - znak a lepení textu

DÚ - PRV - dokreslení

 

Pondělí 18.10.2021

Český jazyk 

- opakování tvrdých a měkkých souhlásek a slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

Ze slabik sestav co nejvíce slov:

RA - BĚH - BĚ - VĚ - STĚ - ZÁ - ZMĚ - JÍŘ - PŘÍ - NA - TA - HŘÍ

Matematika

PS str.22/cv.1, str.18/cv.5

PL str.19 - šestý a sedný řádek

DÚ - M - PL str.19 - zelený rámeček

Prvouka

- Obec Staříč - historie

Anglický jazyk

- všem rozeslán mail

- PS s. 7/7  + nácvik odpovědi celou větou na otázku Where is it?, předložky on/in/under

 

Pátek 15.10.2021

Český jazyk

- Čítanka Sovička - Proč nechtěl Honza princeznu za ženu - Jiří Havel

 

Čtvrtek 14.10.2021

Český jazyk

Písemka - doplňovačka na dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

PL str.21/8-10 - psaní souhlásek uvnitř a na konci slov - z/s, ž/š

DÚ - Čítanka - str. 32 - 33

Matematika

PS str. 10/cv.13 - plány staveb

PS str. 12/cv. 1 - mříž

PS str. 19/cv.10 - hadi

- opakování násobení a dělení, sčítání a odčítání - zpaměti

DÚ - M - str. 18 - modrý sloupec, odčítání

Anglický jazyk

AJ PS s. 6 celá

Procvičování předložek - on, in, under, slovní zásoby.

V pondělí 18. 10. test na barvy (10).

Středa 13.10.2021

Český jazyk

- opakování dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/1opakovani05.htm

https://wordwall.net/cs-cz/community/d%C4%9B-t%C4%9B-n%C4%9B-b%C4%9B-p%C4%9B-v%C4%9B-m%C4%9B

PSANÍ SOUHLASEK UVNITŘ A NA KONCI SLOV

- PL str.20/cv. 1 - 7

DÚ - ČJ - Písanka str. 12 - dokončit

DÚ - ČJ - zopakovat dě, tě, ně, ....

Matematika

- PL str. 19/cv. 52 - třetí řádek

- PL str. 18/cv.51 - růžový "sloupeček"

- PL str. 13/cv.40 - indické násobení

DÚ - M - PL str.19/cv.52 - čtvrtý a pátý řádek

Anglický jazyk

- zástup paní praktikantka Michálková

- numbers 1 - 20

 

Úterý 12.10.2021

Český jazyk

- PL str.19/cv.6c

Přepis do malého sešitu:

Ovce chováme pro vlnu.

Na moři byly vysoké vlny.

Eva měla načesané pěkné vlny.

Babička mi upletla teplý svetr z vlny.

Morseova abeceda

Maminka je báječná!

- PL - str.14 - čtení s pozoruměním, třídnická hodina - chování během výuky

DÚ - PL str.15 - Světélkující ryby

DÚ - Písanka str. 12 - pouze po "Vymysli a napiš další jména, která začínají na V"

Matematika

Písemka na slovní úlohy. V každé slovní úloze budu chtít výpočet a odpověď.

PS str.14/cv.8

PS str.15/cv.5

PS str. 17/cv.3, 4

DÚ - PL str.19/cv.52 - 2 řádky

Prvouka

- dopravní prostředky a dopravní značky

- PL str. 3 a 4

 

Pondělí 11.10.2021

Český jazyk

- povídání o víkendu

- PL str.19/cv.5 - doplňování správných tvarů slov ze závorek

- PL str.19/cv.6 - čtení textu, doplnění slov chybějící skupiny s ě, úkoly a, c, d. 

DÚ - PL str.19/cv.7 - nejprve dopsat vhodné slabíky s ě do PL a následně přepsat do sešitu. V předposledním slově uniklo písmeno n. Do malého sešitu napsat datum a "Domácí úkol".

Matematika

- PL str.9/cv.28 a 29

- PL str.10/cv.33

- PL str.13/cv.39

Prvouka

- cesta do školy, dopravní značky, cyklistické kolo a dopravní prostředky

- PL str.1 a 2

Anglický jazyk

- uč.s. 6 a 7 (poslech, čtení, překlad)

PS s. 7/6

 

Pátek 08.10.2021

Český jazyk 

- Čítanka se sovičkou (ve škole) - Jak byl Rom advokátem - Samo Czambel

- online procvičování:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&search_mode=chapter&class=2&subject=%C4%8Cesk%C3%BD+jazyk&search1=07.+P%C3%ADsmeno+%C4%9B#selid

 

Čtvrtek 07.10.2021

Český jazyk 

- kontrola DÚ - čtení, interpretace textu, žáci odpovídají na otázky

- upozornění na chyby v písance - psaní háčků a písmen

- PL str. 18/cv.1-3 - rozbor básně, rýmy, autor Jan Vodňanský, cvičení na slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

DÚ - PL str.18/cv. 4 - doplnění slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

DÚ - PL str. 13 - Delfíni - čtení s porozumění a nahlas :)

Matematika

- kontrola DÚ - sčítací trojúhelníky, vysvětlení gradace příkladů

- PL str.11/cv.36 - vysvětlení, jak počítat příklady se závorkami 

- PS str. 11/cv.3 - zápis pomocí šípek a číslic, práce ve dvojici na krokovacím pásu

DÚ - PL str.11/cv.36 - dokončení

Anglický jazyk

- pracovní list str. 6 a 7 - doplnění

- Wocabee - hry

 

Středa 06.10.2021

Český jazyk

- PL str. 16/cv. 1, 2, 3, str.17/cv. 4 a 6

DÚ - PL str. 12/cv.5 - čtení s porozuměním a str.17/cv.5 - doplňování i,í/y,ý

Matematika

Písemka - sčítání a odčítání  do 100 se závorkami, násobky 2, 3, 4, 5

PS str.12/cv.3 - sčítací trojúhelníky a str.9/cv.8 - šipky

DÚ - PL str.15/cv.44 - sčítací trojúhelníky

Anglický jazyk

- poslech - opakování učebnice str.3/3, čtení, překlad

- hra molekuly - číslovky 1 - 20

- do slovníku si napíší z tabule: in - v, on - na, under - pod

- ústně: popis, kde se předmět nachází - pod stolem, na židli, ....

- pracovní list s.4 a 5 - colours - black, white, red, blue, yellow, green, luští tajenku a vybarvuje balónky

 

 

Úterý 05.10.2021

Český jazyk

Písanka - str. 9, opakování psaní tvrdých a měkkých souhlásek, u/ů/ú a slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

- upozornění na nejčastější chyby v písance - opakování psaní b a f

Čítanka - str. 24 - 27 - čtení nahlas, odpovídá na otázky pod textem

DÚ - Písanka str. 10

Matematika

- společná kontrola DÚ - písemné sčítání a Děda Lesoň - hledání různých řešení

- PS str. 8/cv.5, str.10/cv.11 a 2 - opakování písemného sčítání

- PL str.11/cv.34 - sčítání a odčítání se závorkami

DÚ - PL str.11/cv.34 - dokončit a PL str.14/cv.43 - vybarvit

Prvouka

- dopravní značky

 

Pondělí 04.10.2021

Český jazyk

- povídání o víkendu, přesazování, opakování učiva - tvrdé  a měkké souhlásky 

- učebnice str. 13 / cv. 4

- psan do sešitu

Matematika

PS - str.13/cv.4 - krychlové stavby 

PS - str. 12/cv.2a - Děda Lesoň

DÚ - PS - str.12/cv.2b - Děda Lesoň a str.10/cv.1 - sčítání

Prvouka

 

Anglický jazyk

- opakování číslovek 1-20, barvy

- rozhovor - představování se

- psaní - na bílou tabulku - správné psací tvary slov

- poslech - CD - uč. str.2/1 a 5/1 - zpěv

Pátek 01.10.2021

Český jazyk

- čtení - Korbílek rozumu - Pavel Šrut

DÚ - oprava diktátu a přepisu

Prvouka

- dopravní výchova

 

Čtvrtek 30.09.2021

Český jazyk

- Písanka str. 7 - 8, psaní, skupinová práce, luštění přesmyček, kontrola DÚ - čtení z čítanky

Matematika

- PL str. 8 - celá - řešení slovních úloh

- malá násobilka - ústně

DÚ - M - PL str. 12 a str.11/cv.35

Anglický jazyk

 

Středa 29.09.2021

ČJ - diktát - domácí příprava - uč. str. 11/cv. 7, opakování tvrdých a měkkých souhlásek

- sloh - učebnice str. 12

- učebnice str.13/cv.2, 3 a str.14/cv.7

- DÚ - Čítanka str. 22 - čtení textu nahlas

M - sčítání a odčítání do 100 - ústně

- malá násobilka - ústně

- PS str. 9/cv. 7 - kombinatorika a cv. 9 - násobky 2 a 3

- DÚ -  M - PL str. 10/cv. 32 - pouze násobky 1 - 5 

AJ - nová slovíčka (viz. mail - nemocní) přepis do sešitu, 6. balík Wocabee udělat

- uč. s 5 (čtení, překlad)

- PS s. 57/ Unit1 - nalepit slova/obrázky (nálepky uprostřed PS)

 

Úterý 28.09.2021

- státní svátek

 

Pondělí 27.09.2021

ČJ - povídání o víkendu, učebnice str.10/cv.2 + žlutý rámeček - ústně

- malý sešit - přepis žlutého rámečku a učebnice str. 11/cv. 4

DÚ - ČJ - připravit si diktát - učebnice str. 11/cv.7

M - PL str. 5/cv.18 - slovní úloha,  str. 6/cv. 20 - parkety

- opakování malé násobilky, sčítání a odčítání do 100

DÚ - M - PL str. 9/cv. 30

PRV -  Den české státnosti 28.09.2021 - český státní svátek - sv. Václav

AJ - opakování číslovek, barev

 

Pátek 24.09.2021

ČJ - čtení v Čítance - O staroměstském orloji

DÚ - M - PL str. 7/cv.21 - dokončit, opravit

DÚ - ČJ - PL str. 11 - Atalanta - čtení s porozuměním 

 

Čtvrtek 23.09.2021

Písemka - ČJ - věta, slabika, slovo, abeceda, doplňování ú/ů/u

ČJ - Písemka, povídání o křížalech - DÚ - PL str. 10 - Josef Lada

M - Sčítání pod sebou přes desítku - PS str. 7, PL str. 7/cv.21 - DÚ - PL str. 5/cv. 19 - oprava

AJ - učebnice -vše po s. 4, (včetně)

- PS - vše po s. 4 (včetně)

- splnit všechny balíky ve Wocabee (povinné)

- procvičování číslovek, dialog - představování se

 

Středa 22.09.2021

Písemka - M - PS - str.5/cv.16 - něco podobného + sčítání a odčítání do 100

ČJ - kontrola DÚ, opakování na zítřejší písemnou práci, PL str.7/cv.5, 6, 7, Čítanka - Podzim - František Nepil - DÚ - čtení s porozuměním - PL str. 9

M - písemka - zlomky a sčítání a odčítání, PL str.5/cv.16 a 17 - slovní úlohy, PS str.7/cv.1 - DÚ - PL str. 5/cv.19

AJ - viz. čt

 

Úterý 21.09.2021

ČJ - Psaní u/ů/ú - PL str. 6/cv. 1-4, Písanka - str. 6  - DÚ - str.5/cv.6 a str.8 - celé

M - PS - str. 5/cv. 16, str.6/cv. 19 a 20 - DÚ - str.6/cv.20 - dokončit a zopakovat str.5/cv.16

PRV - Pravidla slušného chování, cesta do školy - učebnice str. 8

 

Pondělí 20.09.2021

ČJ - PL - str.3/cv.8 a str.4/cv.3, 4, str.5/cv.5 - DÚ - Písanka str. 5

M - PS - str.4/cv.12, str.5/cv.15 a 16 a) - DÚ - PL - str. 2 - 4 - celé

AJ - viz. čt

PRV - Přátelství, kamarádství, pravidla třídy, pravidla slušného chování

 

Čtvrtek 09.09.2021

ČJ - opakování abecedy, psaní u, ů, ú, učebnice str.6 - celá

M - PS str. 3 / cv. 9, 10, 11

AJ - opakování barev, číslovek 1-10, slovní zásoba

 

Středa 08.09.2021

ČJ - Abeceda - seřazení jmén podle abecedy, přepis do sešitu: Jana - Jarmila, Běta - Bohuslava, Petr - Pavel, Anička - Alena, Tereza - Ota, Věra - Vít, Zdeněk - Šárka, opakování psaní u, ů, ú

M - PS str. 2/cv. 6, 7 a str.3/cv. 8,9

AJ -  slovní zásoba, fonetické značky

ČJ - Písanka - str. 3

ČJ - Čítanka - str. 13 - Pipi jde do školy

 

Úterý 07.09.2021

ČJ - učebnice str. 4/cv.1 a 2 - celé, str. 7/cv.2, opakujeme abecedu, Čítanka - str. 8-12,  DÚ - opakování abecedy

M - PS str.1 a str.2/cv.4,5, sčítání a odčítání do 40

PRV - okolí školy, dopravní značky

 

Pondělí 06.09.2021

ČJ - testování, procvičování abecedy, písanka str. 2

M - PS str. 1 - rodokmen, opakovací úlohy - vláčky, geoboard

AJ - organizace výuky, představování se

PRV - škola, spolužáci, pravidla slušného chování

 

Pátek 03.09.2021

- třídnické práce, procházka po okolí

Čítanka - str. 3 - 7

Písanka - str. 1

 

Čtvrtek 02.09.2021

- třídnické práce

 

Středa 01.09.2021

- první školní den :)