Základní škola

Probrané učivo

K 25. 9. 2020

- z matematiky a ČJ opakujeme učivo z 2. ročníku

Český jazyk- uč. po s. 14 včetně, diktát 8 slov na skupiny s dě, tě, ně... (Běta, věta, město, pěkně, těší se, káně, měsíc, děti)

Písanka- po s. 5 včetně

Čítanka - umět číst s. 10

AJ- uč. s. 3

AJ PS - s. 3 celá, pravidelně si opakovat slovíčka ze žlutého sešitu (vzadu), přepsat si slovíčka od spolužáka

Prvouka- s. 10 a 11, psali jsme zápis do sešitu PRV

PS z M- vše po s. 5 včetně + s. 6/1-každou stranu změřit prvítkem a zapsat cm k obrázku + 8/1, 2, 4 + 9/4

MH učebnice- s. 7- nedodělávejte

PS MH- po s. 3+ s. 4/12