Základní škola

Probrané učivo

Učivo v týdnu od 7. do 11. 12.

ČJ- umět zpaměti řadu vyjm. slov po B a L

  • vše po s. 43 (včetně), stačí ústně důležitá cvičení a rozumět významům slov (př. lysá x lísá se…)

VS (sešit Vyjmenovaná slova) – s. 10 celá+ s. 13 + 14/5 – domácí kontrola podle klíče vzadu

Písanka – vše po s. 26 (včetně)

Čítanka – s. 66 a 67

Na 4. 1. ve čtenářském deníku mít zapsánu 1 knihu (co mě zaujalo – stačí cca 4 věty)

Angličtina – dopisovat si s datem slovíčka (informovat se u spolužáků), učit se je postupně, procvičovat slovíčka na Wocabee (velmi doporučuji)

  • v učebnici – vše po s. 15 včetně
  • v PS vše po s. 15 včetně

Prvouka – dopisovat si zápisy z hodiny (informovat se u spolužáků)

  • v učebnici vše po s. 28 (včetně)

Matematika- procvičovat násobení a dělení 0-10, pamětné sčítání a odčítání do 100 (26+28, 93-46… 45+40)

G: rýsování různoběžných přímek, označování průsečíku

PS z M- přeskakujeme- s. 8/4 + 9/2+s.16 celá + 17/+ 1 a 5 + 18/1

Na 11.1. 2021 kružítko