Základní škola

Probrané učivo

V období distanční výuky najdete probrané učivo + samostatnou práci v Teamsech - Zadání. Píšu učivo za každý den, za každý předmět.

 

Učivo v týdnu od . do

ČJ učebnice -

VS (sešit Vyjmenovaná slova) – 

Písanka – 

Čítanka – 

Do konce února-. ve čtenářském deníku mít zapsány 2 knihy (co mě zaujalo – stačí cca 4 věty)

Angličtina – v případě absence v hodině: dopisovat si s datem slovíčka(informovat se u spolužáků),

slovíčka - učit se je postupně, procvičovat slovíčka na Wocabee (povinné)

  • v učebnici – 
  • v PS - 

Prvouka – dopisovat si zápisy z hodiny v přpadě absence (informovat se u spolužáků)

  • v učebnici 

Matematika

G: 

PS z M- 

Na 11.1. 2021 kružítko