Základní škola

3. Třída

ZÁŘÍ

Vyběhaní, vykoupaní

vracíme se z luk a strání.

U vody nám dobře bylo,

sluníčko nás opálilo.

Sbírali jsme hříbky v lese,

teď do školy těšíme se.

Dne 3. září 2018 nám začal nový školní rok 2018/2019. První zářijové dny jsme si povídali o prázdninách. Děti si navzájem sdílely své vzpomínky z prázdnin a ve výtvarné výchově zpracovaly svůj největší zážitek.

Postupně jsme začali opakovat učivo z nižších ročníků.

Škola zakoupila nové odpadkové koše na třídění odpadů, a proto se žáci v rámci výuky seznámili s tím,  jak správně recyklovat. Žáci měli za úkol třídit běžně používané věci do košů, zhlédli naučné video a diskutovali nad tématem ,,Proč třídíme odpad?"

Celé září hýřilo vysokými teplotami, a proto jsme často chodili z tělesné výchovy a prvouky ven. Na předposlední zářijový den jsme měli naplánovanou drakiádu. Dopoledne jsme strávili na Kamenné, kde žáci pouštěli draky. Počasí jsme měli jako na objednávku – foukal vítr a bylo zataženo. Děti byly velmi spokojené, protože jim draci vzlétali vysoko nad zemi a sluníčko jim nesvítilo do očí.