Základní škola

3. Třída

ZÁŘÍ

Vyběhaní, vykoupaní

vracíme se z luk a strání.

U vody nám dobře bylo,

sluníčko nás opálilo.

Sbírali jsme hříbky v lese,

teď do školy těšíme se.

Dne 3. září 2018 nám začal nový školní rok 2018/2019. První zářijové dny jsme si povídali o prázdninách. Děti si navzájem sdílely své vzpomínky z prázdnin a ve výtvarné výchově zpracovaly svůj největší zážitek.

Postupně jsme začali opakovat učivo z nižších ročníků.

Škola zakoupila nové odpadkové koše na třídění odpadů, a proto se žáci v rámci výuky seznámili s tím,  jak správně recyklovat. Žáci měli za úkol třídit běžně používané věci do košů, zhlédli naučné video a diskutovali nad tématem ,,Proč třídíme odpad?"

Celé září hýřilo vysokými teplotami, a proto jsme často chodili z tělesné výchovy a prvouky ven. Na předposlední zářijový den jsme měli naplánovanou drakiádu. Dopoledne jsme strávili na Kamenné, kde žáci pouštěli draky. Počasí jsme měli jako na objednávku – foukal vítr a bylo zataženo. Děti byly velmi spokojené, protože jim draci vzlétali vysoko nad zemi a sluníčko jim nesvítilo do očí. 

Říjen

Říjen barevný je sen,

podívej se do oken.

Žlutá, červená a hnědá,

malíř říjen plátno hledá.

S každým lístkem dal si práci

a znovu se k němu vrací.

 

Měsíc říjen se nesl v duchu opakování a neustálého procvičování. Někteří žáci již pochopili, že bez domácí přípravy to ve 3. třídě samo nepůjde. Jiní se ještě stále snaží odolávat.

V matematice jsme trénovali násobilku, sčítání a odčítání do 100 a seznámili jsme se s matematickým prostředím, kterým v dávných dobách písemně násobili Indové.

V českém jazyce jsme se věnovali pravopisu párových souhlásek a hlavně stavbě slova. Hledali jsme kořen slov a vymýšleli slova příbuzná. To se nám bude hodit, až v listopadu najedeme na vyjmenovaná slova. Také musíme pořád pilovat čtení, zapomínáme klesat hlasem na konci vět oznamovacích.

V prvouce jsme probírali téma město a vesnice. Děti se dozvídaly informace o naši obci.

Ke konci měsíce jsme se věnovali oslavám výročí republiky a hlavně symbolům České republiky. Společně jsme si zazpívaly státní hymnu.

V pátek 26. 10. byla v rámci preventivního programu beseda s policistou. Dozvěděli jsme se, jak to chodí na policejní služebně, co všechno mají policisté na práci, jaké k tomu mají vybavení. Také jsme si říkali o bezpečném chování na silnici, o tom, jak reagovat při komunikaci s neznámými lidmi, jak si ohlídat své věci a nedat příležitost zlodějům apod.

 

 

 

Listopad

Listopade, listopade,

už ti mlha světlo krade,

poslední list plachtí k zemi.

Mráz přijíždí se saněmi,

já však chodím raději

k škole vonnou alejí.

Kolikrát se vyspím ještě,

nežli slétnou teplé deště,

zabubnují pro potěchu

paličkami kapek v mechu,

nežli vzbudím fialku

na proutěnou píšťalku?

Měsíc listopad jsme měli docela kulturně naladěný. Nejprve děti vyráběly podzimní svícny, které jsme společně odnesli na místní hřbitov.

Ve čtvrtek 8. listopadu se konal lampiónový průvod do altánku, kde děti přednesly básničku. Po návratu se ve škole konalo vyhodnocení výtvarné soutěž O nejoriginálnějšího svatého Martina.

V pátek 9. listopadu jsme navštívili obecní knihovnu. Paní Pešková si pro nás připravila moc pěkný program. Děti si také mohly prohlédnout knížky.

V pondělí 19. listopadu jsme shlédli divadelní představení s názvem Královna Koloběžka, která k nám do tělocvičny přijely zahrát děti z Košatky.

V úterý 27.11.2018 proběhlo školní kolo v mluveném projevu.

Ve čtvrtek 29.11.2018 celá škola navštívila Svět techniky v Ostravě.

Poslední listopadový den jsme vyráběly věnce na vánoční jarmark.

 

Prosinec

Prosí, prosí prosinec

sněhuláka o hrnec.

A krmítko o zobání

ptáčci mu vše vyzobali.

 

Děti mají nejraději,

když před čerty utíkají.

A těší se na Vánoce

a pak nashle - v novém roce!

 

V prosinci jsme stihli nejen přípravy na Vánoce a těšení se na dárky, ale také spoustu akcí. Vše odstartovalo zpíváním na rozsvěcování stromečku, které proběhlo v sobotu 1. prosince. Děti poctivě trénovaly a koledy se snad všem líbily.

Ve čtvrtek 6. prosince se školou procházel Mikuláš s čertem. Mikuláš zavítal i do naší třídy, aby dětem nadělil dárečky. Čert se ovšem musel držet na uzdě, měl co dělat, aby některé zlobivé děti neodnesl do pekla.

Dne 12.12. proběhl preventivní výukový program s názvem Nebezpečí šikany. Lektor z Poradny pro primární prevenci v Ostravě nám hravou formou vysvětlovat, co šikana není a co už šikanou je, kladl různé otázky a sděloval příklady z praxe.

Prosinec byl ve znamení adventu – společně jsme si přiblížili symboliku Vánoc.

Předposlední den jsme navštívili mateřskou školu. Děti si pro děti připravily písničky a krátkou básničku.

Poslední školní den v roce 2018 se už nesl ve vánočním duchu. Žákyně nám zahrála na flétnu, zazpívali jsme si koledy a rozdali dárečky.

 

Leden

Tak už je tu zase leden,

ten, co vládne sněhem, ledem.

Narazíme beranice,

navlékneme rukavice.

 

Vyrazíme směle ven

za ledem a za sněhem.

Mráz nás štípe do tváří,

oči se nám rozzáří.

 

Leden, ten je vlastně prima,

i když je nám hrozná zima.

Vrátíme se zmrzlí domů,

dáme čaj (a něco k tomu).

 

Po Vánocích jsme se sešli ve třídě plní zážitků, o které se děti rády podělily s kamarády. Někteří z nás předvedli i dárky, které na ně čekaly pod vánočním stromečkem.

Celý leden byl ve znamení prověrek a testů, protože se uzavíralo první pololetí školního roku. Druhý lednový týden jsme jezdili na lyžařský výcvik, kde si žáci užívali skvělých lyžařských podmínek na lyžařském kurzu SUN OUTDOOR na Bílé.

V posledním lednovém týdnu jsme navštívili kino Vlast ve Frýdku-Místku, kde jsme zhlédli film Grinch. Proběhlo také školní kolo soutěže v recitaci, kde si na 1. místě zaslouženě umístila Emilka a na 2. místě Eliška. Obě dvě postupuji do okrskového kola.

První pololetí školního roku jsme uzavřeli obdržením pochval a výpisu vysvědčení.

 

Únor

„Únor bílý pole sílí“,

povídala babička.

Za komínem vítr kvílí,

spěcháme do teplíčka.

 

Ke kamnům se posadíme,

k mamince se přitulíme.

A sněhulák za oknem

pohlídá nám krásný sen.

 

Měsíc únor byl velmi krátký a velmi rychle utekl. Začátkem února děti stavěly stavby z krychlí. U tohoto se nejen děti pobavily, ale zároveň podpořily vzájemné vztahy ve třídě.

Ve středu 13.2. jsme měli možnost si prohlédnout pohár pro vítězky Fed Cupu.

Ve výtvarné výchově děti pomalu přivolávaly jaro.

 

Březen

Když se březen vydaří,
je to krásné předjaří.
Když se projdeš trochu venku,
hned narazíš na sněženku.

Ptáci si už zpívají,
příchod jara vítají.
Už aby tu jaro bylo,
sluníčko nás potěšilo!

 

Dne 19. 03. 2019 jsme se zúčastnili projektového dne Zdraví dětem. Projekt trval čtyři vyučovací hodiny. Děti se dozvěděly mnoho informací o zdravém životním stylu. Zároveň si zopakovaly základy zdravé výživy, správného stravovacího režimu a taky co se děje s naším tělem, když jíme málo nebo nezdravě. Povídaly si o potravinové pyramidě, co škodí zubům a mnoho dalších informací o zdravém životném stylu.

Velké nadšení u dětí vzbudilo mobilní kostkoviště. O každé přestávce děti stavěly krásné věže.

Ve středu 20. 03. 2019 k nám přijely policistky z Městské policie F-M, které připravily přednášku v rámci dopravní výchovy. Žáci se tak dozvěděli řadu důležitých informací o bezpečném chování na silnici. Někteří, za správné vybarvení obrázku, dostali malý dáreček.

Duben

V dubnu se travička
tak pěkně zelená,
i když je maličká,
pro nás moc znamená.

Rozkvetou kytičky,
zavoní háj,
pupeny, větvičky,
to je náš ráj.

 

V úterý 02. 04. 2019 jsme se jeli podívat na Záchrannou stanici ohrožených druhů do Bartošovic. Navštívili jsme venkovní expozice živých zvířat s více než 30 druhy živočichů – zejména ptáků. Jde o trvalé handicapované jednice, které nelze vypustit do přírody. Výlet se všem dětem moc líbil.

Za finanční podpory Obce Staříč proběhla od 08. 04. - 12. 04. 2019 škola v přírodě. Zúčastnit se mohli všichni žáci základní školy. Byli jsme ubytování v horském hotelu Čarták. Od úterý do čtvrtka se o dopolední a odpolední program dětí starali animátoři, kteří si pro ně připravili spoustu zajímavých her, sportovních soutěží a činností. Paní kuchařky výborně vařily a všem velmi chutnalo. Poslední večer byla diskotéka. Vrátili jsme se v pořádku a se spoustou nádherných zážitků. Všechny děti moc chválíme za vzorné chování. Byl to báječně strávený týden!

V pondělí 15. 4. 2019 nás navštívil hluchoslepý pan Holba, který je zaměstnaný v Charitě sv. Alexandra v Ostravě-Kunčičkách. Děti se dozvěděly o životě a výcviku vodicích psů, jak mohou pomoci lidem se zrakovým a sluchovým postižením, co je červenobílá hůl apod.

Ve středu 17. 04. 2019 jsme si společně se čtvrtou a pátou třídou zahráli Baseball.

Od 25. 04. 2019 nám začaly lekce plavání na bazéně v Brušperku.

 

Květen

Měsíc květen, ten je prima,

to už není vůbec zima!

Všechny stromy rozkvetou,

včely na ně přilétnou.

 

Letí z květu na kvítek,

z jabloně hned na šípek.

Pyl moc pilně sbírají,

med z něj potom dělají.

Celý květen jsme se věnovali nácviku na školní akademii, která se uskuteční v sobotu 15. června.

Počátkem května jsme šli fandit na sportoviště pod Okrouhlou. Konal se tam McDonald´s Cup – soutěž v kopané. McDonald´s Cup se hraje na téměř 4 tisících základních školách České republiky a je to největší fotbalový turnaj pro chlapce a dívky z prvního stupně základních škol.

V úterý 28.5. jsme ve školní tělocvičně shlédli hudební pořad pana Radima Zenkla s názvem Hudba všech kontinentů. Ten vyzval své posluchače k virtuální cestě kolem světa se zastávkami na všech světadílech. Součástí byla ukázka tradičních místních nástrojů a lidové hudby. Žáci byli vyzvání k hudební spolupráci formou tleskání a zpěvu, procvičili také zeměpis a dějepis.

Stále jezdíme do Brušperka a zdokonalujeme se v plavání.