Základní škola

Probrané učivo

Probrané učivo 23. - 27. května

Matematika - nasobky 2,3,4,5,6 - s násobkovou tabulkou (komu jde. bez tabulky), sčítání a odčítání jednotek a desítek,rozlišování sudých a lichých čísel, práce s vláčky,porovnávání obdélníku a čtverce, hledání vlastností čtverců a obdélníku, měření a porovnávání úseček, počítáme slovní úlohy. V učebnici jsme na straně 111. 

Prvouka - Opakujeme měsíce, dny v týdnu, hodiny. Rozlišujeme minulost, přítomnost, budoucnost. Objevujeme jarní květiny a změny v přírodě. Umíme vyjmenovat zvířata a jejich mláďata. Pojmenujeme části kvetoucí rostliny a stromu.Umíme pojmenovat hospodářská zviřata - samec, samice , mládě, víme, čím se krmí a čím jsou nám prospěšná. Všímáme si změn v přírodě s blížícím se létem.

Český jazyk - Během týdne jsme procvičovali psaní velkým písmen na začátku vlastní a místních jmen, rozlišovali jsme jednoduchou větu od souvětí a naučili jsme se správně napsat adresu na pohlednici. V pracovním sešitě jsme skončili na str. 45 a v písance na str. 36.

Anglický jazyk - procvičování slovní zásoby z okruhu JÍDLO (str. 77), vybarvování obrázku podle zadání - str. 48/dole