Základní škola

Probrané učivo

Probrané učivo 11. - 15. 10. 2021

Matematika - opakujeme +- do 20, v pracovním sešitě jsme dokončili stranu 22. 

Prvouka - v učebnici jsme probrali listnaté a jehličnaté stromy.

Český jazyk

- opakujeme abecedu, řazení slov podle abecedy a v úterý 19. 10. jsme psali písemku na toto učivo

- započali jsme také novou látku ,,Mluvení ve větách", kdy v pracovním sešitě jsme pracovali na str. 12

- v písance jsme na str. 9 psali písmenko n, N a vyplňovali str. 10

Anglický jazyk - procvičování slovní zásoby (školní pomůcky) - učebnice po str. 6