Základní škola

Probrané učivo

Probrané učivo od 11. 10. - 15. 10.

Český jazyk - abeceda, složitější řazení slov. Pracovní sešit str. 10, 12.

Matematika - číselná řada 0 - 30, počty v  pavučinách, vizitky. Pracovnísešit str. 20 - 21.

Prvouka - podzim v sadu; jehličnaté stromy. Pracovní sešit str. 16, 18, 23.

 

Probrané učivo od 4. 10. - 8. 10.

Český jazyk - abeceda, řazení slov. Slohová cvičení - prosba, poděkování. Pracovní sešit str. 11.

Matematika - matematické pojmy součet, rozdíl, dvojnásobek. Pracovní sešit str. 18, 19.

Prvouka - listnaté stromy v lese. Pracovní sešit str. 22.

 

Probrané učivo od 27. 9. - 1. 10.

Český jazyk - abeceda, řazení písmen. Pracovní sešit str. 8/cv. 2, 3, 4; str. 9/cv. 2.

Matematika - číselná řada 0 - 30, představa o číslech 21 - 30. Pracovní sešit str. 15, 16/cv.1, 2, 3; str. 17/cv. 3.

Prvouka - doparvní prostředky, integrovaný záchranný systém. Pracovní sešit str. 12, 13.

 

Probrané učivo od 20. 9. - 24. 9. Barevný týden - Vítání podzimu

Český jazyk - oslovení, pozdrav, vypravování. Pracovní sešit str. 7/ cv. 1, 2; str. 8/ cv. 1.

Matematika - nové prostředí Dědy Lesoně, osová souměrnost. Pracovní sešit str. 12 - 14.

Prvouka - podzim. Pracovní sešit str. 17.

 

Probrané učivo od 13. 9. - 17. 9.

Český jazyk - vlastní jména, věty. Pracovní sešit str. 5, 6, 7/cv. 6, 7.

Matematika - opakujeme sčítání, odčítání do 20. Pracovní sešit str. 8, 9, 10.

Prvouka - pravidla třídy, cesta do školy. Pracovní sešit str. 9.

Anglický jazyk - pozdraví a představí se, ptá se na jména spolužáka, předvádí pohyb podle instrukcí.

 

Probrané učivo od 6. 9. - 10. 9.

Český jazyk - opakujeme slabiky, slova, věty. Pracovní sešit str. 1/ cv. 1a, 2, 3; str. 2 celá, str. 3/ cv. 2, 3, 4; str. 4/cv. 4, 8.

Matematika - opakujeme sčítání, odčítání do 20. Pracovní sešit str. 4,6, 7.

Prvouka - opakujeme roční období, měsíce v roce, téma po prázdninách ce škole. Pracovní sešit str. 6/ cv. 1, str. 7/ cv. 1.