Základní škola

Probrané učivo

Probírané učivo od 17. - 21. 1.

Český jazyk - dělení souhlásek, tvrdé souhlásky. Pracovní sešit str. 43 - 46, 49. Strany 47 - 48 budeme postupně plnit k hodnocení.

Matematika - str. 61 - 63.

Prvouka - rodina, pomoc rodičům. Pracovní sešit str. 44 - 45.

Anglický jazyk - zvířata na farmě (opakování), čísla do 20 (po str. 24)

 

Probírané učivo od 10. - 14. 1.

Český jazyk - dělení souhlásek, psaní y/ý po tvrdých souhláskách. Pracovní sešit str. 40 - 42.

Matematika - str. 57 - 60.

Prvouka - můj domov. Pracovní sešit str. 41.

Anglický jazyk - 3. lekce - poslech komiksového příběhu, procvičování zvířat na farmě (po str. 23)

 

Probírané učivo od 3. - 7. 1.

Český jazyk - opakování: slabiky, samohlásky, souhlásky. Pracovní sešit str. 39, 40/cv. 1.

Matematika - str. 55 - 56.

Prvouka - hodiny, orientace v čase. Pracovní sešit str. 39 - 40.

Anglický jazyk - 3. lekce - zvířata na farmě (uč. str. 19)

 

Probírané učivo od 20. 12. - 22. 12.

Český jazyk - samohlásky, dvojhlásky. Pracovní sešit str. 33, 35/cv. 1, 2.

Matematika - str. 53, 54.

Prvouka - vánoční zvyky, vánoční úkoly pro děti.

22. 12. - vánoční posezení s dětmi.

Anglický jazyk - Christmas

 

Probírané učivo od 13. - 17. 12.

Český jazyk - psaní u, ú, ů, slovo, slabika, hláska, písmeno. Pracovní sešit str. 34, 35/cv. 5, 6; str. 31, 32.

Matematika - II. díl str. 49 - 52.

Prvouka - dny v týdnu, Vánoce. Pracovní sešit str. 38, 34. Program pro děti - Poselství Vánoc.

Anglický jazyk - opakování čísel, barev, aktivit (učebnice po str. 18)

 

Probírané učivo od 6. 12. do 10. 12.

Český jazyk - slova mnohoznačná, citově zabarvená. Pracovní sešit str. 28, 29, 30.

Matematika - II. díl str. 45 - 48.

Prvouka - měsíce v roce, opakování č. 2. Pracovní sešit str. 35, 36, 37/cv. 3, 4.

Anglický jazyk - barvy, aktivity (učebnice po str. 17)

 

Probírané učivo od 29. 11. - 3. 12. (distanční výuka)

Český jazyk - slova protikladná, souznačná, nadřazená, podřazená. Pracovní sešit str. 24, 25, 26.

Matematika - dokončení I. dílu, II. díl str. 44.

Prvouka - živočichové v zimě, zimní radovánky, pracovní sešit str. 32, 33.

 

Probírané učivo od 22. 11. - 26. 11.

Český jazyk  - opakování druhy vět, sloh - Omluva. Pracovní sešit str. 19, 20, 21.

Matematika - pracovní sešit str. 35 - 37, str. 38 /cv. 1.

Prvouka - význam lesa, příprava živočichů na zimu, pracovní sešit str. 29 - 31, str. 32/cv. 2.

Anglický jazyk - procvičování slovíček - aktivity ve volném čase - uč. str. 61, str. 15 dole

 

Probírané učivo od 15. 11. - 19. 11.

Český jazyk - druhy vět, věta přací. Pracovní sešit str. 18.

Matematika - počítání v prostředích Děda Lesoň, rodina Moudrých. Pracovní sešit str. 31, 32.

Prvouka - stavba těla savců. Pracovní sešit str. 28.

Anglický jazyk - Lekce 2 - příběh str. 12-13, procvičování slovní zásoby (po str. 14)

 

Probírané učivo od 8. 11. - 12. 11.

Český jazyk - druhy vět, věta tázací, rozkazovací. Pracovní sešit str. 16, 17.

Matematika - počítání na krokovacím páse, obor 0 - 35. Pracovní sešit str. 29 - 30,31.

Prvouka - stromy, keře. Pracovní sešit str. 25.

Anglický jazyk - Lekce 2 - Co děláme ve volném čase? - nová slovní zásoba (učebnice po str. 11)

 

Probírané učivo od 1. 11. - 5. 11.

Český jazyk - druhy vět, věta oznamovací. Pracovní sešit str. 15.

Matematika - počítání v pavučinách, porovnávání čísel, určování počtu, více, méně. Pracovní sešit str. 27, 28.

Prvouka - stálí a stěhovaví ptáci. Pracovní sešit str. 20. Ve středu 3. 11. beseda s pracovnicemi Mobilního hospicu.

Anglický jazyk - procvičování čísel a barev (učebnice po str. 9)

 

Probírané učivo od 25. 10. - 26. 10.

Český jazyk - pořádek vět v příběhu. Pracovní sešit str. 14.

Matematika - sčítací trojúhelníky, dělení celku - polovina, třetina. Pracovní sešit str. 25, 26.

Prvouka - projektové vyučování k státnímu svátku 28. 10.

 

Probírané učivo od 18. 10. - 22. 10. 

Český jazyk - pořádek vět, procvičování abecedy. Pracovní sešit str. 11, 13.

Matematika - sčítání, odčítání za pomocí krokovacího pásu, parkety, porovnávání čísel formou zvířátek. Pracovní sešit str. 22 - 24.

Prvouka - zelenina; smíšený les. Pracovní sešit str. 19, 24.

 

Probrané učivo od 11. 10. - 15. 10.

Český jazyk - abeceda, složitější řazení slov. Pracovní sešit str. 10, 12.

Matematika - číselná řada 0 - 30, počty v  pavučinách, vizitky. Pracovnísešit str. 20 - 21.

Prvouka - podzim v sadu; jehličnaté stromy. Pracovní sešit str. 16, 18, 23.

 

Probrané učivo od 4. 10. - 8. 10.

Český jazyk - abeceda, řazení slov. Slohová cvičení - prosba, poděkování. Pracovní sešit str. 11.

Matematika - matematické pojmy součet, rozdíl, dvojnásobek. Pracovní sešit str. 18, 19.

Prvouka - listnaté stromy v lese. Pracovní sešit str. 22.

 

Probrané učivo od 27. 9. - 1. 10.

Český jazyk - abeceda, řazení písmen. Pracovní sešit str. 8/cv. 2, 3, 4; str. 9/cv. 2.

Matematika - číselná řada 0 - 30, představa o číslech 21 - 30. Pracovní sešit str. 15, 16/cv.1, 2, 3; str. 17/cv. 3.

Prvouka - doparvní prostředky, integrovaný záchranný systém. Pracovní sešit str. 12, 13.

 

Probrané učivo od 20. 9. - 24. 9. Barevný týden - Vítání podzimu

Český jazyk - oslovení, pozdrav, vypravování. Pracovní sešit str. 7/ cv. 1, 2; str. 8/ cv. 1.

Matematika - nové prostředí Dědy Lesoně, osová souměrnost. Pracovní sešit str. 12 - 14.

Prvouka - podzim. Pracovní sešit str. 17.

 

Probrané učivo od 13. 9. - 17. 9.

Český jazyk - vlastní jména, věty. Pracovní sešit str. 5, 6, 7/cv. 6, 7.

Matematika - opakujeme sčítání, odčítání do 20. Pracovní sešit str. 8, 9, 10.

Prvouka - pravidla třídy, cesta do školy. Pracovní sešit str. 9.

Anglický jazyk - pozdraví a představí se, ptá se na jména spolužáka, předvádí pohyb podle instrukcí.

 

Probrané učivo od 6. 9. - 10. 9.

Český jazyk - opakujeme slabiky, slova, věty. Pracovní sešit str. 1/ cv. 1a, 2, 3; str. 2 celá, str. 3/ cv. 2, 3, 4; str. 4/cv. 4, 8.

Matematika - opakujeme sčítání, odčítání do 20. Pracovní sešit str. 4,6, 7.

Prvouka - opakujeme roční období, měsíce v roce, téma po prázdninách ce škole. Pracovní sešit str. 6/ cv. 1, str. 7/ cv. 1.