Základní škola

Probrané učivo

10.6.

Přepis věty ( písankový sešit)

Skládání slov z písmen (psací tvary)

Slabikář str. 23

Písanka str. 14 ( dokončit doma)

M: Procvičování +- do 20, neposedové, autobus, hry s kartičkami

PRV: Léto - Brainstorming ve skupinách, práce s velkým tematickým plakátem, lesní plody ( rozdíl mezi borůvkou a vraním okem), žně

Uč. str. 62, 63

Děti dostaly domů sešit na procvičování čtení. Můžete využít o prázdninách. 

 

9.6.

Píše slova týkající se výletu

Přepisuje větu

Slabikář str. 18, 19

Písanka str. 12 dokončena, str. 13

M: Neposedové, sčítání čísel na kostkách, práce na stanovištích ( logické úlohy, hry, práce na interaktivní tabuli)

Hry na školní zahradě

DÚ Písanka str. 13 dokončit

Slabikář str. 18/ cv.1 číst

 

2.6.

Brainstorming k obrázku, hádání názvu pohádky podle obrázkových indicií, porovnání 2 verzí pohádky O veliké řepě

Slabikář str. 15, str. 16 - minimálně 2 cvičení podle vlastního výběru

Písanka str. 10

Čtení s předvídáním ( Zahrada - J.Trnka)

M: Procvičování +- do 20 ( Neposedové, behací počítání s kartičkami, cvičení na interaktivní tabuli), stavby z krychlí

 

DÚ Slabikář str. 17/ cv.7

Písanka str.11

 

1.6.

Přepis věty do písankového sešitu

Slabikář str. 12

Písanka str. 9

M: Neposedové, autobus, slovní úlohy

Anglický jazyk

- nová slovíčka: Daddy, Mummy, Baby bear, bowl, chair, bed, soup, house, big, small, tiny, great, horrible, Goldilocks 
- PS str. 43 - 45

 

31.5.

Přepisuje větu ( do sešitu se sluníčkem)

Píše a skládá slova z písmen (psací písmo)

Píše diktát probraných velkých psacích tvarů písmen (mazací tabulka)

Slabikář str. 8, 9 

Písanka str. 8

Dopravní prostředky - brainstorming

M: Práce v centrech aktivit ( Neposedové, +- do 20 puzzle, logico picollo, nra na paměť)

písemka na +- do 20 ( známka v ŽK)

DÚ Slabikář str. 8/ cv.1 číst

Písanka str.8 dokončit

Opravy v sešitech

 

30.5.

Opisuje slova ( psací písmo, běhací diktát ve dvojici)

Slabikář str. 6, 7

Písanka str. 7

M: Opakuje +- do 20 (Neposedové, autobus), Uč. str. 120/cv.3

DÚ Slabikář str. 6/ cv. 1 číst

Písanka str.7 dokončit

 

27.5.

Přepisuje slova (běhací diktát ve dvojici)

Slabikář 3 str. 4, 5

Písanka str. 6

M Sčítací pyramidy - sčítá, odčítá, dopočítává do 20

DÚ Písanka str. 6 dokončit

 

26.5.

Přepisuje větu o 3 slovech, tvoří slova z písmen ( píše psacím písmem)

Písanka str. 6 - nedokončovat

M: Staví krychlové stavby podle plánku a podle obrázků, zapisuje plán

Tvoří příklady na sčítání do 20 (puzzle - pohybová aktivita)

Procházka na Kamennou

25.5.

Preventivní program Červeného kříže

Anglický jazyk

- pracovní sešit str. 41 - Draw and colour.

- pracovní sešit str. 42 - Listen and put on the stickers.

Number one: Abracadabra! I like ham.

Number two: Abracadabra! I like eggs.

Number three: Abracadabra! I like tomatoes.

Number four: Abracadabra! I like chicken.

Number five: Abracadabra! I like cheese.

Number six: Abracadabra! I like lettuce.

- pracovní sešit str. 42 - Listen and match.

Do you like apples Colin? Yes! I like apples.

Do you like lettuce, Snail? Yes! I like lettuce.

Do you like pears, Ladybird? Yes! I like pears.

Do you like bananas, Bee? Yes! I like bananas.

Do you like oranges, Butterfly? Yes! I like oranges.

 

24.5.

Slabikář str. 63

Přepisuje slova ( z tiskacího písma do psacího), přepis věty

Písanka str. 5 dokončena

Slabikář ( 3.díl), str. 2

M: Procvičování +- do 20 (neposedové - hadi, autobus), rozpozná správné a nesprávné tvrzení o krychlových stavbách

 

DÚ: Slabikář str. 63/ cv.1

Ve středu přijít ve sportovním oblečení (venkovní). 1.+2.vyuč.h. bude probíhat akce Červeného kříže

 

23.5.

Slabikář str. 63/ cv.1, 2, 3

Přepis věty ( nový sešit na psaní vět)

Píše velký psací tvar písmene U

M: procvičování +- do 20, porovnávání čísel, stavění krychlových staveb podle plánku, zakreslování do plánků podle staveb

 

 

20.5.

Přepis věty

Slabikář str. 62

Písanka str. 4 dokončeno ( někteří dokončí za DÚ)

M: str. 120/ cv. 1, cv.2 , procvičování +- do 20 ( neposedové, autobus), písemka na +- do 20

Prv: Vyjmenuje dny v týdnu (den před/za, 3., 5. .....), pojmenuje roční období a přiřadí k nim správný obrázek

 

19.5.

Slabikář str. 60, str. 61/cv.1, 2

Písanka str. 4 - nedokončovat za DÚ

M Procvičování +- do 20 ( wordwall, neposedové, autobus), str. 119/cv.1    Psaní plánků podle postavených krychlových staveb

DÚ Slabikář str. 60/ cv.2, 3 číst

 

18.5.

Slabikář str. 59

Písanka str. 3 dokončena

Píše větu tiskacím a psacím písmem

M +- do 20, krychlové stavby podle plánku, zakreslování plánku podle stavby

Str. 119/ cv. 2   str. 118/ cv. 1

 

 

17.5.

Slabikář str. 57

Diktát slov (psací písmo)

Opis slov (běhací hra)

 

DÚ Slabikář str. 57/cv.1

 

16.5.

Vypráví srozumitelně, nahlas a naslouchá ostatním.

Opisuje slova psacím písmem (běhací hra)

Čte slova a určuje počet slabik

Slabikář str. 56

Písanka str. 2

M +- do 20 bez přechodu přes desítku (aktivity na wordwallu, kartičky ve třídě, neposedové, autobus), Uč. str. 116/ cv.1

TV: Pohybové hry na zahradě

DÚ Slabikář str.56/ cv.3

Písanka str. 2 dokončit

 

13. 5.

Diktát písmen (psací tvary)

Čtení vět (DÚ)

Rozhodování o ne/bezpečnosti situací v dopravě a u vody

Písanka str. 1 (Nácvik velkého psacího I)

M: Staví krychlové stavby, sčítá, odčítá a dopočítává do 20

Prvouka: str.57, str.61/ cv. 2

Vyjmenuje roční období, vyjmenuje dny v týdnu (den hned před/za, páty, čtvrtý apod.), jmenuje měsíc, ve kterém slaví narozeniny

DÚ: Písanka str. 1 dokončit (jen některé děti)

 

12.5.

Slabikář str. 55

Písanka str. 48

Vymýšlí a píše slova začínající na písmeno M

Děti dnes dostaly poslední díl písanky

Seřazení krátkého postupu (výsadba stromku) podle časové posloupnosti, přiřazení obrázků k větám (čte s porozuměním)

Poslech čteného textu s předvídáním (Zahrada, J.Trnka)

M Krokování, +- do 20, sztavby z krychlí

DÚ Slabikář str. 55/ cv. 2 číst

 

 

11.5.

Slabikář str. 54

Doplňování slabik mě, bě, pě, vě do slov

Písanka str. 47

Modeluje z plastelíny malý psací tvar písmene f

M: str. 115/cv.1, 2   Neposedové, hadi, autobus, +- do 20

DÚ Slabikář str. 54/cv. 3

Písanka str. 47 dokončit

Anglický jazyk

- PS str. 36 a 37 - Listen to the story

- PS - str. 38 - Look and draw

- PS - str. 39 - Draw the sandwich you like

- slovíčka: ham, cheese, tomatoes, eggs, chicken, lettuce, sandwich, delicious

10.5.

Přepis slov

Slabikář str. 53

Psaní slov s písmenem f (psací tvar)

Nácvik psacího tvaru písmene g

Trojsměrka - hledá slova s dě/tě/ně a přepisuje do velkého tiskacího písma

Školní zahrada - přepisuje slova křídou na chodník, skládá písmenka z přírodnin

M str. 114/ cv.1, 2, 3

Neposedové, autobus, hadi

DÚ: Písanka str. 46 dokončit, trénovat malé psací písmeno f (tabulka, křídy a chodník....), oprava v písankovém sešitu, libovolné čtení

 

9.5.

Slabikář str. 52

Nácvik malého psacího tvaru písmene f

Písanka str. 45

Píše slova související s víkendem

M procvičování +- do 15, nové prostředí - vizitky ( str. 113/cv.4), stavba z krychlí podle pokynů

DÚ Slabikář str. 52/cv.1 

Písanka str. 45 dokončit

 

6.5.

Přepis slov (písankový sešit)

Slabikář str. 51

Písanka str.44 - nácvik psacího tvaru malého písmene f (Někteří mají v písance hotovo. Pro hodně dětí je tvar těžký, proto budeme procvičovat jeho psaní v pondělí.)

M str. 113/cv.1, 2

Krychlové stavby - práce ve dvojicích (staví podle instrukcí od kamaráda)

Prv str. 56

Pojmenuje roční období, vyjmenuje měsíce v roce

Vyhodnocení pozorování pupene

 

 

5.5.

Diktát slov (psací písmo)

Slabikář str. 50

Písanka str. 43

Dokončení přání pro maminku

M str. 112/ cv.3, 4    Neposedové, +- do 18

DÚ: Slabikář str. 50/cv. 3

Písanka str. 43 dokončit

Oprava diktátu v písankovém sešitu

 

4.5.

Slabikář str. 49

Písanka str. 42

Píše diktát slov (psací písmo), brainstorming k tématu zahrada

M Neposedové (+- do 15), str. 111/cv.2 (dělíme na 3 části - třetiny), str. 112/cv. 1, porovnává čísla, sčítá do 15 (terče)

DÚ Písanka str. 42 dokončit

Slabikář str. 49/cv.1

Oprava do písankového sešitu (některé děti) (první známka je za gramatiku - chyby/druhá známka za úpravu)

Anglický jazyk

- nová slovíčka: ham, cheese, tomatoes, chicken, eggs, lettuce

- I like ....

- I am hungry. 

 

3.5.

Focení

Písanka str. 40, 41

Slabikář str. 48

M str. 111/cv.1   +- do 15, matematické křížovkyz

Čtení s předvídáním, ilustrace (Jiří Trnka - Zahrada)

DÚ Slabikář str. 48/cv.1 číst

Písanka str.41 dokončit

 

2.5.

Slabikář str. 47

Píše věty ze dvou slov (mezera, tečka na konci, délky)

Písanka str. 39

M +- do 15 (písemka), uč.str. 110/cv.3

DÚ Slabikář str. 47/cv.1

Písanka str.39 dokončit

 

29.4.

Projektové vyučování - čarodějnice (viz.akce)

28.4.

 

Návštěva divadla loutek - Malá Mína zmlsaná

Slabikář str. 46

Písanka str. 38

DÚ Slabikář str. 46/cv. 3

Písanka str. 38 dokončit

 

27.4.

Slabikář str. 45

Písanka str. 37

M str. 109/cv.3, +- do 20

DÚ Slabikář str. 45/ cv.2 číst

Písanka str. 37 dokončit

 

26.4.

M str. 109/cv.1 , +- do 20, hlavolamy

Slabikář str. 44

Písanka str. 36

Čtení textu s porozuměním (vypní křížovku k přečtenému textu), opis, poslech pohádky s porozuměním (píše odpovědi na otázky k ději - Malá čarodějnice)

Návštěva obecní knihovny - výběr knih o čarodějnicích a kouzelnících

DÚ Slabikář str. 44/cv.1

Písanka str. 36 - dokončit

25.4.

Slabikář str. 43

Písanka str. 35

M str. 108/cv.5    Procvičování sčítání, odčítání a dopočítávání do 20

DÚ Slabikář str. 43/ cv.1

 

 

22.4.

Slabikář str. 42

Písanka str. 34

Rozpoznání první a poslední hlásky ve slově

M str. 108/ cv. 3, +- do 20 , krychlové stavby podle plánku

Prv str. 52, 53, 54, 55 - povídání o jaru, popíše změny v přírodě, jmenuje jarní kětiny, vyjmenuje roční období

 

21.4.

Slabikář str. 41

Písanka str. 32, 33

Skládání a psaní vět (mezera mezi slovy, tečka)

Psaní názvů zvířat, přepis slov (z tiskacího tvaru do psacího)

Návštěva školní knihovny

M str. 108/cv.2  

sčítání a odčítání čísel do 20

DÚ Slabikář str. 41/cv.1     Děti si mohou znovu přečíst také text ve cv.2. 

Písanka str. 33 dokončit

 

 

20.4.

Slabikář str. 40

Písanka str. 31

Divadelní představení druháků (dramatizace pohádky)

M str. 107/ cv.2    +- do 20

DÚ Slabikář str. 40/ cv. 1

Písanka str. 31 dokončit

Anglický jazyk

Pracovní sešit str. 33

Look and circle.

Look at the photos. Find the elephant / parrot / mouse etc.

Circle the animal that can fly in red.

Circle the animals that can jump in green.

Circle the animals that can swim in blue. 

What colour is fly?

What colour is jump?

What colour is swim?

Can any of the animals jump, swim and fly?

 

- nová slovíčka: penguin, ostrich, kiwi, duck

- opakovat sovíčka: animals, jump, run, sing, swim, touch my toes, fly

 

19.4.

Slabikář str. 38, 39 (vyvození písmene G, čtení a psaní slov s písmenem G)

Písanka str. 29, 30

Čtení vět s porozuměním

Povídání o Golemovi, modelování Golema

M str. 107/cv.3

Procvičování +- do 20

DÚ Písanka str. 30 dokončit, Slabikář str. 39/cv.1

 

 

13.4.

Program o poselství Velikonoc

Barvení vajíček, procházka do přírody (pozorování a dokumentace růstu pupenu)

Anglický jazyk

- pracovní sešit strana 32

- slovíčka: run, jump, fly, sing, swim, touch your toes

- parrot, elephant, giraffe, mouse, zebra, lion

I can sing.

I can fly. 

I can jump.

I can swim.

- pracovní sešit str. 56 - colour and count the Easter eggs, vybarvi a spočítá vajíčka, napíše číslici

 

12.4.

Slabikář str. 35, 37

Písanka str. 27, 28

Diktát slabik (psací písmo), běhací čtení (luštěnka), 

M str. 106/ cv.1, 2

+- do 15

Ve středu proběhne 1.vyuč.h. program o poselství Velikonoc. Děti nemusí nosit do školy věci do ČJ. Úkoly si tedy můžete rozložit do dvou dnů. Na prázdniny a svátky úkoly dávat nebudu. Připomínám, že budeme ve  středu potřebovat 2 vyfouknutá vejce. 

DÚ Slabikář str. 35/cv.1   str. 36/cv.1   ČÍST

Písanka str. 28 dokončit (jen pár dětí)

 

11.4.

Slabikář str. 35

Písanka str. 25, 26

M str. 105/cv.1, 3   Procvičování +- do 15

DÚ Slabikář str.35/cv.2

Písanka str. 26 dokončit

 

 

8.4.

Diktát slabik (psací tvary)

Slabikář str. 34

Písanka str. 24

M str.104/cv. 3, 4 Procvičování +- do 15

Prv str. 45, Vycházka - pozorování pupenu, posání změn, které proběhly od minulého pozorování

 

7.4.

Slabikář str. 33

Písanka str. 22, 23

Tvoří slova z písmen (V E L I K O N O C E)

Luští křížovku, skládá slova

M str. 104/ cv.1, 2 (u  cv.2 dramatizace ve třídě, nemocní vynechají), procvičování +- do 15

DÚ Jen pár dětí dokončí písanku str.23

 

6.4.

Slabikář str. 32

Písanka str. 21

M str. 102/cv.4, str.103/ cv.1, 2, 3 (U cv.3 si děti vybraly 2 stanoviště. Měly tedy vyplněné 2 sloupce.)

DÚ Slabikář str. 32/cv.1

Písanka str. 21 dokončit

Anglický jazyk

PS str. 31 - Find and colour

- opakování slovíček: lion, giraffe, mouse, zebra, elephant, parrot

Here´s the lion. Hello Lion!

Here´s the giraffe. Hello Giraffe! etc.

PS str. 32 - Listen and colour

Number one: blue

Number two: yellow

Number three: red

Number four: orange

Number five: green

Number six: purple

https://www.youtube.com/watch?v=dUXk8Nc5qQ8

 

5.4.

Slabikář str. 30, str.31

Písanka str. 19 dokončena, str. 20

Tvoří věty ze dvou slov (dodržuje mezeru mezi slovy a píše tečku na konci věty)

Běhací čtení s tajenkou

Čtení s předvídáním ( E.Stará: A pak se to stalo - O neuklizených hračkách), ilustrace/ilustrátor

M str. 102/ cv. 1   Autobus, +- do 16

Slabikář str. 31/cv.1 číst a vyznačit obloučky pod slabikami

Písanka str. 20 dokončit

 

4.4.

Slabikář str. 29

Písanka str. 18z

M str. 101

DÚ Slabikář str. 29/cv.1

Písanka str. 19/ 3 řádky

 

1.4.

Slabikář str. 28

Písanka str. 17

M str. 100/ cv. 1, 3, 4, 5  Poznávání celých hodin

PRV str. 47, str. 48/cv.1

Chystání svačinky - žitný chléb s tvarohovým sýrem a řeřichou

 

31.3.

Píše a vymýšlí věty složené ze dvou slov (mezera mezi slovy, tečka na konci věty)

Slabikář str. 27/cv. 1,  2, 3, 4

Písanka str. 15 dokončena, str. 16/ 4 řádky, nacvičuje psací tvar písmene r

Diktát slabik - psací písmo

M str. 99/cv.1, 3     Pracovní list na +- do 15 (vyplňuje tabulku)

DÚ Slabikář str. 27/cv.1 číst

Písanka str. 16 dokončit

 

30.3.

Slabikář str. 26

Píše věty složené ze 2 slov

Písanka str. 14, str. 15 - 5 řádků

M str. 97/cv.3  str. 99/cv.2   Procvičování +- do 15, autobus

DÚ Písanka str. 14 dokončit

Pracovní list se slovy ke čtení

 

29.3.

Slabikář str. 25 

Písanka str. 12, 13

M str.98, str. 97/cv. 1

Čtení s předvídáním (E.Stará - A pak se to stalo), skládání slov z písmen (skupinová práce)

DÚ Slabikář str. 25/cv.1

Písanka str. 13 dokončit

 

28.3.

Slabikář str. 24/cv.1, 2, 3, 5

Písanka str. 11

M str. 97/cv.2 (pomocí krokovacího pásu), +- do 15, autobus

Slepičky z novin

Slabikář str. 24/cv. 2 číst 

Písanka str. 11 dokončit

 

25.3.

Slabikář str. 23/cv.2, 3

Psaní vět (2 slova) - píše mezery mezi slovy a tečku na konci věty

Písanka str. 10 - nácvik písmene k (dokončit stranu - jen některé děti)

M str. 96/cv.2   Autobus

Prv: Jaro, brainstorming, pozorování změn v přírodě, sazení řeřichy, pozorování pupenů

 

24.3.

Slabikář str. 22/cv.3, 5   str. 23/cv.1 

Písanka str. 8, 9

M str.96/cv.1, 3

DÚ Písanka str. 9 dokončit

Čtení z procvičovacího sešitu nebo libovolné ze slabikáře

Na pátek donést do školy nižší plastovou krabičku (na zasazení řeřichy)

 

23.3.

Slabikář str. 22/ cv.1, 2

Hledání souvislostí mezi obrázky, tvoření vět

Písanka str. 7

M str. 95/ cv. 3, práce s tabulkou, doplňování obrázků do políček

+- do 10 ( některé děti) , +- do 20 

Autobus

DÚ str. 22/cv.1

Anglický jazyk

- PS str. 30 - celá

- PS str. 31 / cv. 4

- opakování slovíček - lion, mouse, zebra, elephant, parrot, giraffe

https://www.youtube.com/watch?v=CA6Mofzh7jo

 

22.3.

Slabikář str. 20, str. 21/cv.1, 2, 3

Písanka str. 5, 6 

Doplňuje písmena do slov, hledá souvislosti mezi slovy

M: +- do 16, krokování, autobus

str. 95/cv.1

DÚ Slabikář str. 21/cv.1 číst

Písanka str. 6 dokončit

Prosím o kontrolu pomůcek v pouzdrech (fixy na tabulku, tužky, píšící pera).

 

21.3.

Slabikář str. 19/cv.3

Písanka str. 4

M str. 94/cv.4, 5

Krokování, autobus

DÚ Písanka str. 4 - některé děti dokončí

Čtení - libovolné (slabikář, procvičovací sešit ke slabikáři)

 

11.3.

Slabikář str. 19/cv.1, 2

M str. 94/cv.1, 2, 3

Prv str. 40/ cv.3    str. 42

Písanka str. 3 dokončena

 

10.3.

Slabikář str. 18

Písanka str. 2 dokončena

DÚ Slabikář str. 18/cv.1 

Písanka str. 3 / 4 řádky

9.3.

Slabikář str. 17

Písanka 2. díl, str. 1

M str. 93/cv.1, 3   Krokování, neposedové

DÚ Slabikář str. 17/cv.1

Písanka str.1 dokončit

 

8.3.

Slabikář str. 15, str. 16

Písanka str. 55, 56

M str. 92/cv.1, 2    Autobus, porovnávání čísel do 20, +- čísel do 20

Čtení pohádky s předvídáním

DÚ Slabikář str. 15/cv.1

 

3.3.

Slabikář str. 12, str.13/cv.1

Písanka str. 52 celá, str. 53/4 řádky

M str.90/cv.2, str. 91/cv.1   Krokování, autobus

DÚ Slabikář str. 13/cv.1 číst

Písanka str. 53 dokončit

2.3.

Slabikář str. 11

Písanka str. 51/ 4 řádky

Anglický jazyk

- PS str. 27

- nová slovička: LION, GIRAFFE, ELEPHANT, PARROT, ZEBRA, MOUSE

DÚ Slabikář str. 11/cv. 1 číst

Písanka str. 51 dokončit

 

1.3.

M : krokování, trojúhelník (manipulace s dřívky), neposedové

Slabikář str. 10 

Písanka str. 49, 50 

Pohádka o Budulínkovi - 3 verze(klasická, veršovaná, zpívaná), porovnávání

Pohádky -  hádání názvů pohádek podle indicií, rozlišení dobra a zla, vyprávění pohádky podle obrázkové osnovy (skupinová práce)

DÚ Slabikář str. 10/cv.1, 2 číst

Písanka str. 49 - některé děti dokončí

 

28.2.

Slabikář str. 9/cv. 1, 2, 3

Písanka str. 48

M autobus, krokování, stavby z krychlí, str. 89/cv.2

DÚ Slabikář str. 9/cv.1 číst (můžete i cv.2), jen některé děti dokončit v písance str. 48

 

25.2.

Slabikář str. 7/cv. 1  str. 8 celá

Písanka str. 47 celá

M - krokování, stavby z krychlí podle plánku, neposedové

Prv str. 37

Procházka

 

24.2.

Slabikář str. 6, str. 7

Písanka str. 45, str. 46/5 řádků

Luští křížovku, doplňuje písmena do mřížek

M Staví krychlové stavby podle plánku, doplňuje pokyny pro krokování

DÚ Slabikář str. 7/cv.1 číst

Písanka str. 46 dokončit

 

23.2.

Slabikář str. 5 celá

Písanka str. 44

Skládání slov z písmen, určování počtu slabik a grafický záznam délky slabik

M stavby z krychlí podle plánku, autobus, str. 89/cv.1 - dokončení

DÚ Písanka str.44 dokončit (některé děti)

M pracovní list vlepený v sešitě M- D

Anglický jazyk

- strana 26 - celá

- opakování čísel 1 - 10

- části těla, barvy, hračky, zvířecí postavy

- str. 26 - Listen and write

Colin says: Seven!
Snail says: Nine!
Ladybird says: Eight!
Bee says: Ten!
Butterfly says: Six!

 

https://www.zsstaric.cz/admin/pages/modify.php?page_id=31

https://www.youtube.com/watch?v=p5qwOxlvyhk

 

22.2.

Písanka str. 42, 43

Slabikář str. 3, str.4, skládání slov z písmen (interaktivní cvičení na tabuli), vyplňování křížovky

M str. 88/cv.3, str.89/cv.1    Hry na krokování

Pohádka - poslech, indicie

DÚ Slabikář str. 4/cv. 1   Písanka str. 43 dokončit

Oprava diktátu v písankovém sešitě (Některé děti)

 

21.2.

Slabikář str. 2 dokončena

Písanka str. 40 , str.41/4 řádky

M str. 88/cv.1, 2   Autobus, procvičování +, - do 10

DÚ Slabikář str. 3/cv.1

Písanka str. 41 dokončit

 

18.2.

Slabikář 2.díl, str. 2/cv.1, 2   Vyvození písmene C

Jmenuje slova začínající na písmeno c, tvoří věty k obrázku

M str.87/cv.2, 3

Olympijské hry - sportovní stanoviště

 

17.2.

Písanka str. 38 - Někteří dokončit za

Slabikář str. 56/cv.3   Slabikáře již nechat doma. V pátek děti dostanou 2.díl

M Matematická omalovánka a spojovačka

DÚ Procvičování rozpoznání malých tiskacích tvarů (podle potřeby), využijte slabikář

 

16.2.

Slabikář str. 54/cv.3    str. 55/ celá   str. 56/cv.2, 4

Písanka str. 37

Matematika str. 86/cv.4   str.87/cv.1    

Autobus

DÚ Slabikář str. 55/ cv.3

Anglický jazyk

- vše do strany 25

- opakovat slovíčka: části těla, barvy, čísla 1 - 10, zvířátka a hračky

PS str. 25 - lesson 6

I smell with my nose.

I touch with my fingers.

I eat with my mouth.

I see with my eyes.

I listen with my ears.

 

15.2.

Slabikář str. 53,   str.54

Písanka str. 35 dokončena, str. 36 - nácvik písmene t

Opis a skládání slov (psací písmo)

M: autobus, porovnávání čísel, neposedové

Hádání pohádkových postav, hra Kdo jsem (tvoří otázky), seřadí obrázky podle časové posloupnosti, vypráví příběh

 

DÚ Slabikář str. 54/cv.3

Písanka str. 36 dokončit (některé děti)

Matematika - cvičení nalepené v sešitu M DÚ

 

14.2.

Písanka str. 34

Matematika str. 86/cv.1, 2, 3  ( Zavedení nového prostředí - Barevné trojice)  Autobus

Slabikář str. 52/cv.4   

DÚ Slabikář str. 53/cv.1

Písanka str. 35/ 4 řádky

7.-11.února

V českém jazyce jsme se tento týden věnovali čtení dvojhlásek OU, EU a AU. Od rozpoznávání velkých tiskacích tvarů písmen plynule přecházíme k rozpoznávání jejich malých tiskacích tvarů a ke čtení slabik z těchto písmen složených. Až na některé výjimky (např. záměnu malého tiskacího l za velké tiskací I) jde dětem čtení těchto tvarů bez potíží. Rozpoznávání těchto písmen procvičujeme na různých krátkých úkolech (doplňovačky, spojovačky bludiště apod.) a samozřejmě také čtením. Hodně času věnujeme také procvičování dělení slov na slabiky a jejich grafické znázornění. To dětem pomáhá ve čtení a psaní dlouhých hlásek. Stále procvičujeme sluchové rozlišování první a poslední hlásky, případně všech hlásek ve slově. 

Osvědčuje se nám pomalejší tempo při zavádění psaní malých psacích tvarů písmen. Děti si probrané tvary lépe vybavují, nemají potíže s jejich přečtením. Komu se ještě některá písmena pletou, mohl by využít volných chvil k jejich procvičování (plech s moukou, bláto a klacík či písek, tác s pěnou na holení, modelování z plastelíny nebo z těsta a podobné činnosti jistě pomohou k lepší fixaci probraných tvarů). 

V matematice jsme dokončili druhý díl učebnice. V tuto chvíli by děti měly umět sčítat a odčítat do 10.  Ve třetím díle učebnice jsme si v pátek vyvodili nové prostředí - Abaku. 

V prvouce jsme si povídali o denním režimu. Děti popsaly jednotlivé části dne a vykládaly, jak vypadá jejich ranní rutina. Zkoušely posuzovat, které jídlo je vhodné konzumovat ke snídani. Celý týden jsme završili krátkou procházkou po okolí školy. 

 

11.2.

Slabikář str.51/cv.2  str.52/cv.1, 2, 3, 5

Písanka str. 33 dokončena

M 3.díl: str. 84, 85  (úvod do prostředí - Abaku)

Prv str. 36, denní režim, části dne, vhodná a nevhodná snídaně

 

10.2.

Slabikář str. 51/cv.1

Písanka str. 32/5 řádků   str. 33/3 řádky

Diktát probraných psacích tvarů písmen

Recitace

M str. 79/cv.3, 4   str. 80/cv. 1, 2

DÚ Slabikář str.51/cv.1  číst sloupečky

Písanka str. 32 dokončit

M lístek v sešitě M - DÚ

 

 

9.2.

Slabikář str. 50 celá

Psaní slov do mřížek, grafické znázornění slabik

Písanka str. 31/ 4 řádky

M str. 78/cv.1, 3   str.79/cv.1, 2

Matematická omalovánka - +,- do 10

DÚ Písanka str.31 dokončit

Matematika sešit DÚ (nový) - vlepený lístek s příklady

 

8.2.

Slabikář str. 49

Písanka str. 29/4 řádky

Skládání písmen do slov (puzzle slova s obrázky), rozdělování slova na slabiky (grafické znázornění . I , znázornění pomocí víček a tyčinek )

Modelování psacích tvarů písmen z plastelíny

Psaní dvouslabičných slov do mřížek

Čtení v tabulce (sloupce, řádky)

M str. 77/cv.2 první sloupec (s pomocí krokovacích pásů, počitadel)

str. 78/cv.2

Práce na webových stránkách matika.in ( parkety, sčítací trojúhelníky)

DÚ Slabikář str.49/cv.1, čtení v tabulce (prac.list)

Písanka str.30 dokončit

 

7.2.

Písanka str. 28

Slabikář str.48 celá

Matematika str. 77/cv.1, 4

Procvičování +,- do 10

DÚ Písanka str. 28 dokončit  (někteří)

Matematika - malý lístek s 8 příklady na +,-

Slabikář str.48/cv.3 - číst

 

 

V tomto týdnu jsme si s dětmi po několikaměsíční práci předali jejich první vysvědčení. K vysvědčení se známkami děti také dostaly dopis, ve kterém bylo napsáno, co se jim ve škole daří a na čem by měly zapracovat. 

Všichni máme za sebou veliký kus práce. Děti získaly spoustu nových vědomostí, zdokonalily se v různých dovednostech, vytvářely si vztah k ostatním dětem ve třídě a učily se (a stále učí) plnit si své povinnosti. 

V prvních měsících vstoupily děti do světa písmenek. První měsíce byly hlavně o procvičování zrakového a sluchového vnímání. Využívali jsme a stále využíváme rozmanité drobné pomůcky, které dětem ve výuce pomáhají (figurky, plyšové kuličky, peříčka, dřevěné tyčinky a špachtle, plastelínu, mouku apod.) Nejprve jsme trénovali sluchové rozlišování prvních a poté posledních hlásek ve slově. Děti rozdělovaly  slova na slabiky a určovaly, zda slyšíme slabiku krátkou nebo dlouhou. Naučily se spoustu písmen číst, psát a také spojovat do slabik. Na konci pololetí zvládnou děti přečíst také dvojslabičná slova a zkouší číst krátké texty s porozuměním. 

Zvládli jsme přečíst několik knih či pohádek . Děti předvídaly, co se bude dít v příběhu dále, co která postava v určitých situacích udělá. Vžívaly se do děje a popisovaly, co by udělaly v konkrétních situacích ony. Ve výuce jsme využívali encyklopedie i pohádkové knihy.  Navštívili jsme také obecní knihovnu, kde děti absolvovaly krátkou lekci na téma bajky. Ve školní knihovně si pak každý vybral knihu, která ho něčím zaujala a kterou by si chtěl prohlédnout nebo přečíst.  Povídali jsme si, co je pro nás důležité při výběru knihy. 

Pokračujeme v psaní malých psacích tvarů některých písmen. Tato písmena spojujeme do slabik a jednoduchých dvouslabičných slov. Všechny děti již zkouší psát perem. 

V matematice se děti orientují v jednotlivých probraných prostředích. Děti sčítají a odčítají do 10, rozeznají čtverec, trojúhelník a obdélník. Rozlišují, čeho je více/méně/stejně. 

V prvouce jsme si povídali o škole, rodině, povinnostech, podzimu, zimě, o změnách přírody v těchto obdobích, o lidském těle a zdraví. 

Zúčastnili jsme se programu Strom života, kde se děti mohly vcítit do situací, ve kterých se ocitají starší lidé, kteří potřebují pomoc od ostatních. 

Před Vánoci děti absolvovaly program Poselství Vánoc, který jim přiblížil tyto svátky zase z jiné strany. 

Navštívili jsme kozí farmu, kde jsme se dozvěděli, jak se zpracovává kozí mléko a vyrábí sýr. Poslechli jsme si, co obnáší péče o zvířata a vše jsme si mohli také prohlédnout. 

Na závěr prvního pololetí jsme navštívili kino Vlast ve Frýdku-Místku. 

Těším se na pokroky, které děti udělají v následujících měsících. 

4.2.

Návštěva kina Vlast

 

2.2.

Slabikář str. 47 celá

Písanka str. 27 - 4 řádky

Diktát slov na tabulku (velké tiskací písmo), sluchové rozlišování délek, rozpoznání první a poslední hlásky ve slově

M str. 75/cv. 3  str.76/cv.1, 2, 3

Úvod do prostředí Schodů

DÚ Slabikář str. 47/cv.1

Písanka str. 27 - dokončit (stačí 1 slovo na řádek)

 

1.2.

Slabikář str. 45, 46

Písanka str.25, str.26 - 4 řádky

M Procvičování +,- do 10

Stavby z krychlí podle pokynů

Uč.str. 74/cv.4

Neposedové - prac.listy

Návštěva školní knihovny - výběr knihy

DÚ Slabikář str. 46/cv.2 číst

Písanka str. 26 dokončit

 

31.1.

Slabikář str. 44 celá

Písanka str. 25/2 řádky

M Procvičování +,- do 10, str. 75/cv.2, Neposedové (příklady na +)

Předání vysvědčení

DÚ Slabikář str. 44/cv.1 číst

 

28.1.

Slabikář str. 43 - dokončena

Diktát psacích tvarů písmen a slabik

Přepis slov - hra na detektivy

Písanka str. 23 dokončena

M: Neposedové

Uč.str. 74/cv.1, 2

Prv str. 34, str.35/cv.2, 3

Části těla, pojmenování prstů na rukou, členové rodiny - opakování

 

27.1.

Slabikář str. 42 celá, str.43/cv.4, 5

Písanka str. 22 dokončena, str.23/5 řádků

Diktát slov (velké tiskací písmo)

Procvičování psacích tvarů - malovaný diktát

M str. 73/ cv.2 - Neposedové

Rozklad čísla 8

Autobus 

DÚ Slabikář str. 43/cv.1 číst

Písanka str. 23 - Opravit v písance str.23 - napsat znovu slovo, kde byla chyba 

 

26.1.

Slabikář str. 41

Písanka str.21 dokončena

DÚ Písanka str. 22/4 řádky

 

Anglický jazyk

Slovíčka: hello, goodbye, ears, eyes, mouth, nose, fingers, toes, touch, me, cake

Touch your ears.

Touch your nose.

Touch your eyes.

Touch your mouth.

Are you ready?

Listen to me!

Yes, please.

No, thank you.

- v pracovní učebnici vše do strany 23

 

25.1.

Slabikář str. 40

Písanka str. 20 dokončena

Diktát slov

M str. 72/cv.3

Rozklad čísla na dva sčítance 

Návštěva obecní knihovny - program na téma Bajky

DÚ str. 21/4 řádky

 

24.1.

Slabikář str. 39

Písanka str. 19 dokončeno

M str. 72/cv.1, 2  str. 71/cv.2

DÚ Slabikář str. 39/cv.1 číst

Písanka str. 20/ 4 řádky

 

21.1.

Slabikář str. 38

Písanka str. 19/ 4 řádky

M str. 71/ cv.1, 3, 4

Stavby podle plánků

Prvouka - Naše tělo, kostra, kosti

 

20.1.

Slabikář str. 37 celá

Písanka str. 18/ 3 řádky

 

19.1.

Slabikář str. 36/cv.1, 2, 4

Písanka str. 17/ 4 řádky

M str. 69/ cv. 1, 2, 3, 4

DÚ Slabikář str. 36/ cv. 3 

Písanka str. 17 dokončit

 

18.1.

Vyvození písmene K (indicie), jmenování slov začínajících na K

Slabikář str.34/1, 2, 3, 4    str. 35/ cv.1, 3, 4

Písanka str. 15 dokončena, str. 16 / 4 řádky

M str. 68/ cv. 1, 2, 3

Povídání o oblíbené knize, seznámení s pojmy autor/spisovatel/ilustrátor, povídání o osobních kritériích pro výběr knihy, poslech

DÚ Slabikář str. 34/cv.5

Písanka str.16 dokončit

 

17.1.

Slabikář str. 33/ cv.1, 2

Písanka str. 14 dokončena

Matematika str. 67/cv.1, 2

Procvičování sčítacích trojúhelníků

DÚ Slabikář str. 33/ cv. 4

Písanka str. 15/4 řádky

 

14.1.

Opis slabik (složených ze tří písmen)

Slabikář str. 32/cv.1, 2, 3

Písanka str.14/2 řádky

M str. 66/cv.1

Procvičování +,- do 10

Prvouka str.32, 33 - uzavření tématu zima

DÚ Slabikář str. 32/cv. 3 číst

Písanka str.14/3. 4. řádek

13.1.

Slabikář str. 31

Písanka str. 13

Procvičování +,- do 10 (hry)

DÚ Písanka str. 13 dokončit

 

12.1.

Diktát jednoslabičných slov (3 hlásky)

Slabikář str. 30/ 1, 2, 3, 4

Písanka str. 12 dokončena

DÚ Slabikář str. 30/cv.5  Některé děti nemají hotovo

Písanka str. 13/1., 2. řádek  Některé děti nemají hotovo

 

11.1.

Hledání vetřelce - slova, které nepatří mezi ostatní (vysvětlí důvod)

Skládání slov ze slabik 

Slabikář str. 29/cv.3

Práce se slabikami na kartičkách - řazení do řádku, čtení podle pokynů

Křížovka - psaní slov do rámečků

Písanka str. 11 dokončeno, str. 12/ 3 řádky

M str. 65/cv.3 - práce ve dvojicích

Procvičování +  - do 10

Pohádka - typické znaky pohádky, hádání pohádek podle indicií, poslech pohádky s předvídáním, hry s pohádkovými kartami 

DÚ: Písanka str. 12/ 4.+ 5.řádek

 

10.1.

Slabikář str. 29/cv.1, 2

Čtení a psaní slabik složených ze tří hlásek 

Matematika str. 65/cv.4

Součtové trojúhelníky, stavby podle plánku

DÚ Slabikář str. 28/cv.1, 2 číst   Písanka str.11/5. + 6. řádek

 

3.-7.ledna

Tento týden byl pro většinu prvňáčků náročný. Jakmile jsme se doučili, každé odpoledne zamířili na lyžařský kurz na Bílou. Tento režim ve spojení s faktem, že máme za sebou vánoční prázdniny, se u některých dětí projevil zhoršenou schopností se soustředit. Některé činnosti nám tedy daly více zabrat. Věřím ale, že se situace příští týden uklidní. 

Ve čtení dělají děti pokroky. Zvládnou přečíst věty a vypracovat menší úkoly, kterými si ověříme, zda rozumí tomu, co čtou. Je ale vidět, že každodenní domácí procvičování čtení je potřeba. 

Při psaní se příští týden budeme soustředit na procvičování napojování již probraných psacích tvarů.V brzké době nás čeká také psaní perem. O výběru vhodného pera vás budu informovat v mailu. 

V matematice jsme celý týden procvičovali sčítání, odčítání a dočítání v součtových trojúhelnících i při jiných aktivitách a stavěli jsme krychlové stavby podle slovních pokynů a podle grafického znázornění.

Zvládli jsme si povídat o zimních sportech a o tom, co nám pomáhá se při těchto aktivitách nezranit. Poznávali jsme a pojmenovávali ptáky stálé a stěhovavé a vysvětlili jsme si, kdo to byli tři králové.

Pátek byl pro děti sportovním dnem. Dopoledne jsme v Brušperku ukončili lekce plavání. Děti ode mě dostanou příští týden "mokré" vysvědčení. Odpoledne pak děti zvládli závody, kterými se rozloučili s instruktory lyžování na Bílé.

 

7.1.

Plavecký výcvik

6.1.

Slabikář str. 28

Matematika str. 65/cv.2 - práce s kostkami, stavba z krychliček (podle slovního zadání/podmínek)

Doplňování sčítacích trojúhelníků, orientace v tabulce (podle barvy, předmětu)

Písanka str. 10

PRV str.31/cv.1, 2

Povídání o třech králích ( poslech čteného textu, brainstorming, Chaloupka na vršku - Jak to bylo na tři krále)

5.1.

Slabikář str. 27/ celá

Písanka str. 10/ 2 řádky   napojování psacích tvarů písmen

diktát slabik

M str. 65/ cv.1

Procvičování sčítání a odčítání do 10 (početní řetězce, hry)

AJ - nová slovička: eyes, ears, nose, mouth, fingers, toes

AJ - Touch your eyes. Touch your ears. Touch your nose. .....

AJ - PS str. 19

4.1.

Slabikář str. 26 celá

Které slovo nepatří do řady (hledání souvislostí)

Určování prvního písmene ve slově, skládání slov ze slabik, orientace v tabulce (řádky, sloupce)

M str. 64/cv.4    str.63/cv.5 ( 1 sloupec)

Sčítací trojúhelníky

Písanka str.9 (napojování písmen), procvičování probraných psacích tvarů

Hledá a vyznačuje slova ve čtyřsměrce (sloupce, řádky)

 

3.1.

Písanka str. 9/2 řádky

diktát slabik

M str. 64/ cv. 1, 2, 3

Procvičování sčítacích trojúhelníků

Prv: Zimní sporty, bezpečnost, str. 30

 

20.12.

Vyvození písmene Z, procvičování čtení/psaní slabik s písmenem V a slov z těchto slabik vytvořených

Slabikář str. 24/cv.1, 2

M dokončena str. 62, procvičování krychlových staveb a orientace v pláncích 

Prv str. 29/ Vánoce, zvyky a tradice

DÚ Slabikář str. 24/cv.3

 

17.12.

Slabikář str. 23

Plavecký výcvik

16.12.

Slabikář str. 21, 22

M str. 61 dokončeno, začátek str. 62

Prv str. 28 - povídání o zimních svátcích

 

15.12.

Slabikář str.20

Vyvození písmene V

M str.61/cv.1, 2

 

14.12.

M probráno po stranu 60/cv.1

Slabikář str.19

Procvičování čtení slabik (kartičky), skládání slov

Písanka str.6 - 3 řádky

Práce s textem (Zimní příběh) - děj, zakončení, postavy

Program Poselství Vánoc

DÚ: Písanka str.6/ poslední 3 řádky

Slabikář str.19/cv.1

 

13.12.

Slabikář str. 18/ cv.1, 2, 3

Diktát slabik a slov

Určování počtu slabik ve slově (vytleskávání)

M str. 58/cv.1, 4

DÚ Slabikář str. 18/cv. 4

 

9.+10.12.

Slabikář str. 16,17

Psaní slov do mřížek

Psaní slabik/slov

Písanka: dokončená str.5

M: sčítací trojúhelníky, doplňování řad čísel

 

8.12.

Slabikář str.14/cv.1, 2  str.15

Písanka str. 5 / 2 řádky

M str. 58/cv.2, 3

7.12.

Slabikář str. 12/cv.3, 5  str. 13/cv.2, 3, 4

Diktát slabik a slov

Slabikář str.14/cv.3, 4

Písanka str.  4 

M str. 57/cv.1, 2   Procvičování doplnění lineárního rytmu (hry s kostkami, viz.cv.2)

Pohádka o Sněhurce - práce s textem, seřazení obrázků podle časové posloupnosti, dramatizace (loutky)

DÚ Slabikář str. 13/cv.1 , Písanka str. 4 dokončit

 

6.12.

Písmenková pohádka - seznámení s písmenem Y

Slabikář str. 12/cv.1, 2, 4

Matematika str. 56/cv. 1, 2, 3

Prvouka str. 26

HV Stojí vrba košatá - nácvik písně

DÚ Slabikář str. 12/cv.3

 

29.11.- 3.12.

Hned na začátku týdne se děti seznámily s dalším písmenkem. Vyslechly si krátkou pohádku, díky které si někteří snáz zapamatovali, jak vypadá podoba tohoto písmene. Procvičovali jsme čtení slov a vět s porozuměním. Děti hledaly po třídě schované slabiky a z těchto slabik skládaly slova. Slova se také naučily vpisovat do mřížek. Nejtěžší z celého týdne bylo čtení jednoslabičných slov skládajících se ze tří písmen (JEL, MÁM, SEL apod.). Jako by dětem na konci slova stále chyběla jedna hláska a nemohly si na tuto podobu slova zvyknout. Věřím, že  procvičování (jak ve škole, tak doma) brzy pomůže.

Podařilo se nám ukončit psaní grafomotorických cviků a děti dostaly svou první písanku. Obavy z malých řádků vůbec nebyly na místě. Na to, jak je tato činnost obtížná, ji zvládly děti výborně. Je potřeba si uvědomit, že nám v tuto chvíli jde o nácvik správného tvaru písmen a ne o dokonale vyplněné strany v písance.

V matematice jde vidět velké zlepšení ve vyplňování sčítacích trojúhelníků a orientaci v tabulce (viz.cvičení s geometrickými tvary). Nemile nás překvapila složitá krychlová stavba, která se díky jedné části, která nebyla z čelního pohledu vidět, stala těžko rozlousknutelným oříškem.

V prvouce děti ze skrytých indicií odhalily téma, které nás provázelo celé dvě hodiny. Ujasnili jsme si, co vše víme o zimě a doplnili jsme si informace, na které jsme při prvním uvažování zapomněli. Děti hádaly řešení zimních hádanek, pochopily, co to znamená, když se venku čerti žení a když s někým šijí všichni čerti.

Naučili jsme se písničku pro čerta a zvládli jsme si přečíst knihu od P.Čecha – O čertovi. Na příchod Mikuláše, anděla a čerta jsme tedy připraveni 😊

 

3.11.

Plavecký výcvik

Procvičování sčítání a odčítání do 10 - matematické omalovánky

Dokončení četby s předvídáním - P.Čech, O čertovi

2.11.

Slabikář str.11 celá

Psaní dvouslabičných slov do mřížek, skládání slov ze slabik

Písanka str. 3/ 3.-6.řádek

Matematika str. 55/1, 2, 3, 4, 5 +  procvičování sčítání a odčítání do 10

Prvouka - Zima (svátky, zvyky, tradice, sporty, zvířata, příroda, hádanky.....)

Četba s předvídáním  - P.Čech, O čertovi

DÚ Slabikář str. 11/cv.1, 2 číst

Písanka str. 3 dokončit

 

Anglický jazyk

Pozdravy – Hello, goodbye. How are you?

Seznámení - What´s your name? My name is...

Slovní zásoba:

Numbers: 1 – 5

Insect: caterpillar – Colin, snail, bee, ladybird, butterfly

Colors: green, yellow, red, brown, purple, blue, orange, black, pink, white

Toys: robot, scooter, car, ball, robot, bike

Předvádí pokyny – Stand up! Sit down! Turn around! Clap your hands! Close your eyes! Open your eyes! I can see you,...! Jump!

Další slovní zásoba: Are you ready? Yes, no. Here you are! Thank you. Touch something ….. red! Very good!

Odpovídá na otázky: What colour´s the bike? What colour´s the scooter? ………..

one + four = five

two + two = four

two + one = three

one + one = two

V pracovní učebnici máme všechno hotové do strany 16.

https://www.youtube.com/watch?v=ybt2jhCQ3lA

1.12.

Slabikář str. 10 celá

Diktát písmen, slabik, slov

Písanka str. 2 - dokončena

M str. 54/cv.2, 3, 4

M volný list za stranou 54 - prázdné součtové trojúhelníky (doplnit)

DÚ Písanka str. 3/ 2 řádky 

 

30.11.

Slabikář str. 8 celá, str.9

Vyvození písmene J - písmenkové pohádky, psaní tiskacích tvarů písmene J

Písanka str. 2/ 5 řádků 

Modelování z plastelíny: velké a malé tiskací j, psací i 

M str. 54/ cv.1

Bingo - sčítání a odčítání do 10, Počítání krychlí v jednotlivých podlažích krychlových staveb

DÚ  Písanka str. 1 dokončit ( procvičovací řádek využít pro tvar, který dětem dělá potíž)

Slabikář str.9/cv.1

 

29.11.

Slabikář str. 7/cv. 1, 2, 3

Písanka str. 1/1.+2.řádek

M str. 53/cv.2, 3, 4

Prvouka str. 24 celá

DÚ Slabikář str. 7/cv. 4 + Písanka str.1/3.+4.řádek

 

22.-26.listopadu

Po předchozím týdnu jsem se tento týden na děti moc těšila. Hned první dny rozptýlily moje obavy, zda se ve čtení a v matematice posunuly dále. Zvládli jsme z Živé abecedy přejít do prvního dílu slabikáře a většině dětí se daří krásně číst nejen celá slova, ale také věty z těchto slov složené. S přibývajícími písmenky nám přibývá možností toho, co zvládnou děti přečíst. Je velmi důležité věnovat čtení každý den alespoň deset minut.  Ve slabikáři se všem krásně daří číst zadání z piktogramů. Některé děti potřebují procvičovat sluchovou analýzu a syntézu slova, rozložení slova na slabiky a písmena. 

Psaní grafomotorických cviků je stále obtížné. Uvidíme v dalším týdnu, jak se bude dětem dařit psaní do písanky.

V matematice dělají děti veliké pokroky. Dokáží spolu krásně diskutovat nad řešením příkladů. U diskuze se nehádají, ale vyslechnou ostatní. Sčítání do 10 jde většině dětí běz problémů. Někteří rádi využijí drobné předměty či krokovací pás, který při sčítání pomůže. Dětem se konečně daří vyplňovat sčítací trojúhelníky o 3 políčkách, někteří dokonce zvládnou i trojúhelníky mnohem větší. Seznámili jsme se s parketami a jejich skládáním do čtverce a obdélníku.

Ve čtení jsme zvládli přečíst knihu Haló, haló, paní Kočko. V hodině vytvořené podle principů kritického myšlení děti předvídaly následující děj, vžívaly se do hlavních postav a zkoušely jim radit, jak se mají zachovat v kritických situacích.

V pátek jsme se dočkali plavání. 9 dětí mělo bazén v Brušperku samo pro sebe. Zkoušely plavat, splývat, lepily obrázky na tabulku, točily se ve vodním proudu, hrály si na skluzavce a na závěr odpočívaly ve vířivce. Paní instruktorka svým milým a citlivým přístupem velmi rychle rozptýlila obavy u některých dětí a všichni už se těší na příští pátek. 

 

26.11.

Slabikář str. 6 celá

Uvolňovací cviky str. 29/ další 2 řádky

Plavání

DÚ Uvolňovací cviky str. 29/ dokončit + čtení ze sešitku Zdokonalujeme čtení ke slabikáři

 

25.11.

Slabikář str. 4, 5 celá

Uvolňovací cviky str. 29/1.řádek

M str. 52/cv.2, str. 53/cv.1

Prvouka str.19, str. 23

DÚ Slabikář str. 5/cv.1 

Uvolňovací cviky str. 29/2.+3.řádek

 

24.11.

Slabikář str. 3 celá

Přepis slova (velká tiskací písmena)

M str. 52/cv.1, 3, 4   + procvičování sčítání do 10 (sčítací trojúhelníky)

Uvolňovací cviky str. 28/ 3, 4. řádek

DÚ Slabikář str. 3/cv.1 číst sloupce  +  Uvolňovací cviky str. 28/poslední 2 řádky

Ve čtvrtek do školy donést jednu jakoukoliv věc začínající na písmeno T

 

23.11.

Slabikář str. 2/cv. 3

Čtení slabik, hry se slabikami

Uvolňovací cviky str. 28/ 2 řádky

M str. 51 celá

Práce s knihou (proncipy rwct, kiha Haló, haló, paní Kočko!, předvídání, indicie, posuzovací škála, pětilístek)

DÚ Slabikář str. 2/cv.4

 

19.11.

ŽA dokončena, procvičujeme čtení slabik, rozlišujeme krátkou a dlouhou slabiku.

M str. 50/ cv. 1,2

PRV téma rodina, str.18

Uvolňovací cviky str.26,27

 

10.11.

ŽA str. 47 celá

M nová učebnice, úvod + str. 44/45

9.11.

ŽA str. 45/cv.2, 3   str. 46/ celá

diktát slabik, rozklad slova ( p   e   s  -  pes)

nácvik horního zátrhu (velký formát papíru, uvolňovací cviky str. 24)

Seznámení s legendou o sv.Martinovi, bludiště + omalovánky + četba s předvídáním, dramatizace

M str. 40/cv.2, 3

DÚ: ŽA str. 46/Cv. 3

8.11.

ŽA str. 44 celá  

Diktát slabik, rozpoznání první a poslední hlásky

M str. 39/cv.1, 2, 4   

Procvičování sčítání do 10 s pomocí žetonků

DÚ ŽA str. 45/cv.1

 

1.-5.listopadu

Tento týden jsme ve třídě strávili "díky" nemocem ve výrazně menším počtu než obvykle. Děti zvládly ve všech vyučovacích předmětech kus práce. Ve čtení poznaly nové písmeno, což jim otevřelo opět nové možnosti k přečtení většího počtu slov a vět. Nejen mi, ale také ostatním dětem udělal velikou radost spolužák/kamarád, který se opravdu velmi zlepšil ve čtení. Je moc hezké pozorovat, že se děti dokáží radovat z pokroků jiných. Celý týden děti četly, poznávaly první a poslední hlásku ve slově, zapisovaly první slabiku z diktovaného slova, zkoušely číst na rychlost,kterou si samozřejmě zvolily samy podle svého uvážení, hledaly obrázky, které začínají na určité písmenko a každým dnem se tak mohly zlepšovat v dovednostech, které jsou potřebné ke zvládnutí plynulého čtení. Ke konci týdne si děti vyzkoušely novou aktivitu, kterou je motorické čtení. K mému překvapení zvládly děti snadno pohyby pro všechny tvary a krásně se jim dařilo "číst" i delší řádek.

Celý týden jsme se v psaní věnovali zvládnutí dolní kličky. Přestože se dětem již daří tvar psát i bez předlohy na větší formáty papíru, do linek uvolňovacích cviků cítím, že se hodně žákům nevede tak, jak by si také oni sami představovali. Ideální by bylo zkoušet psát grafomotorické tvary nacvičené ve škole také ve volných chvílích doma na větší papíry, voskovkami, kažý den alespoň chvilku. Papíry třeba připevnit izolepou na svislou plochu (dveře, skříňku) a využívat je opakovaně. Můžou se obtahovat znovu a znovu. Alespoň u těch dětí, pro které je psaní zatím dost obtížné.

V matematice jsme bez potíží manipulovali s vláčky, porovnávali, co je větší/menší, rychlejší/pomalejší, těžší/lehčí. Většině dětí se dařilo krokovat na páse složitější pokyny, již podle grafického zápisu. Ve větší míře jsme se setkali s klasickým zápisem sčítání, což budeme v následujících týdnech procvičovat intenzivněji. 

V prvouce se nám podařilo páteční dvouhodinovkou ukončit téma podzim. Zopakovali jsme si názvy některých stromů a jejich plodů, poznali některé stěhovavé a stálé ptáky, pojmenovali zeleninu a ovoce,které se sklízí na podzim. Už se těšíme, až se pustíme do tématu rodina, které bude dětem určitě velmi blízké. Na příští pátek mají děti za úkol donést si do školy nějaké fotografie svých nejbližších. 

Ve čtvrtek měly děti zpestření výuky v podobě preventivního programu pořádaného mobilním hospicem Strom života. Nenásilnou formou jsme otevřeli téma stáří. Děti porovnávaly délku života různých živočišných druhů, na vlastní kůži si vyzkoušely pomocí různých pomůcek, jaké je to mít ve stáří nějaký hendikep v podobě špatného zraku, sluchu či ztíženého pohybu. Viděly a poslechly si, co obnáší práce zdravotních sester, které v mobilním hospicu pracují. 

Věřím, že se v pondělí sejdeme už v naší stálé sestavě a všem nemocným dětem posílám pozdrav a přání brzkého uzdravení. 

5.11.

ŽA str. 43/cv.1, 3

M uč.str. 37/cv.4  str. 38/ cv. 1, psaní číslic, sčítání do 10

Prv str. 14/ opakování stromy a jejich plody, str. 15/+, 3 str. 16, str, 17/ cv. 2, 3

DÚ ŽA str. 43/cv.2

4.11.

ŽA str. 41 celá

Uvolňovací cviky str. 23 další řádek

Diktát slabik

Preventivní program Strom života

DÚ ŽA str. 42 - čtení

3.11.

ŽA str. 39/cv.3  str. 40 celá

Uvolňovací cviky str. 23/ další jeden řádek 

M str. 36/cv.1, 2, 3

Sčítání do 10 pomocí drobných předmětů

DÚ ŽA str. 41/cv. 2

2.11.

Přepis slabik, diktát slabik

ŽA str. 36/cv.3  str. 38/ cv.1, 2, 3  str. 39/cv.1, 2

Procvičování pravolevé orientace (vpravo nahoře/dole, vlevo nahoře/dole)

Uvolňovací cviky str.21/ další řádek + str. 22

M str. 34/cv.2  str. 35 celá

DÚ ŽA str. 39/cv.4

1.11.

Určování první hlásky a slabiky ve slově a určování poslední hlásky a slabiky ve slově

Uvolňovací cviky str. 21/1.řádek + na papír formátu A5

M str. 33/cv.1, 2, 3   str. 34/cv.1, 3

DÚ: Uvolňovací cviky str. 21/ 2.řádek 

18.-26.10.

Dny plynou jako voda a učiva, které ve škole probíráme, neustále přibývá.Děti by již měly bez potíží poznat a přečíst písmena A, Á, M, L, E, É,S, O, Ó, slabiky z těchto písmen vytvořené a také jednoduchá dvojslabičná slova. Některým se daří lépe, někteří se ještě sem tam ztrácí a ke zvládnutí učiva musí vynaložit větší úsilí. Při čtení nám pomáhají kartičky se slabikami, razítka, plácačky na mouchy, zvuková podpora pro lepší rozpoznání délky slabik, různé hříčky s reálnými drobnými předměty a také zábavná a hravá cvičení v interaktivní učebnici. Neustále procvičujeme sluchové vnímání, rozpoznání délky slabik a první či poslední hlásky ve slově. Pravidelně také trénujeme pravolevou orientaci a orientaci v řádku a ve sloupci, aby se děti později neztrácely v delších textech. Pro uvolnění ruky využíváme větší formáty papíru, houbičky, štětce, techniky ve výtvarné výchově a různé typy voskovek, které děti rády zkoumají. 

V matematice děti porovnávají, rozhodují, kde je méně a kde více, zjišťují počet prvků sčítáním či dopočítáváním, řeší reálné situace, staví a popisují krychlové stavby a poznávají číslo jako veličinu. Nově také krokují pokyny podle grafického zápisu, který si samy vyvodily. Využíváme spoustu drobných předmětů (gumičky, kaštany,kamínky, knoflíky, žetony, kostky,rámečky či obaly od bonboniér), které dětem pomohou vytvořit si reálnou představu.

V úterý jsme si přečetli příběh, jak pejsek s kočičkou slavili 28.října. Děti správně pojmenovaly zemi, ve které žijeme a podařilo se nám dát dohromady spoustu informací, které se jim pod pojmem Česká republika vybaví. Je zajímavé sledovat,s jakými znalostmi děti samy přichází, jak vnímají své okolí a to, o čem se dospělí v jejich nejbližším okruhu baví :-) Na globusu jsme si naši malinkou zemi ukázali a objasnili si, co to je vlajka, znak ČR a poslechli jsme si naši hymnu. Na závěr dne jsme si prohlédli, kde a jak se vyvěšuje u naší školy vlajka a kde na naší škole najdeme znak České republiky. Popřáli jsme si pohodové podzimní prázdniny a těším se, až se opět setkáme ve škole. 

26.10.

ŽA str. 35/cv.1, 2, 3   ŽA str. 37 celá

Uvolňovací cvičení - kruhy, osmičky (voskovkami - trojhranné, kulaté)

Uvolňovací cviky str. 20

M str. 31/ cv.4 první řádek, krokování, dopočítávání do 8 (hra na kouzelníky)

DÚ čtení ŽA str. 36

 

 

25.10.

ŽA str. 34 - celá

Rozlišení krátké a dlouhé slabiky, určování a značení počtu slabik ve slově 

První hláska ve slově 

M str. 31/cv.2, 3    psaní číslic 1-5 na mazací tabulky, modelování z různých materiálů

DÚ: ŽA str. 35/cv. 2

 

18.10.

ŽA str. 32/cv. 1, 2, 3

Vyvození písmene O

Uvolňovací cviky str. 18

M str. 30/cv.1, 3

DÚ ŽA str. 32/cv.4 + str. 33/cv.1

17.10.

ŽA str. 31/cv.1, 3

Uvolňovací cviky str. 17/5.řádek, grafomotorické cviky, říkanka s pohybem

Určování první a poslední hlásky ve slově

Orientace v tabulce (vpravo, vlevo, sloupec, řádek)

Čtení slabik, diktát slabik

Rozeznávání zvuků

Pavouk Čenda - četba, poslech, předvídání děje, popis a charakteristika hl.hrdiny

M str. 29/ cv.1, 2, 3

ŽA str. 31/cv.2

18.10.

ŽA str. 30/ cv. 1, 2, 3

Diktát slabik a písmen

Uvolňovací cviky str. 17/ 1 - 2 řádky

M str. 28

DÚ: ŽA str. 30 - čtení 

 

11.-15.října

V tomto týdnu děti navštívily kozí farmu Zerlina v Rožnově pod Radhoštěm. Hned po příjezdu na místo nás přivítala paní majitelka, která již měla pro děti připravené čerstvě nadojené kozí mléko. Děti změřily teplotu mléka a dozvěděly se, co je s ním potřeba dále udělat, aby vznikla sýřenina. Mezitím, co se mléko sráželo, navštívily jinou část farmy, kde si prohlédly plemena koz, která se  zde chovají. Dozvěděly se pár zajímavostí nejen o kozách, ale také o životě na farmě, prohlédly si zemědělskou techniku, která je na farmě využívána a někteří si vyzkoušeli kozu podojit. Poté si nakrájely sýřeninu, přelily do plátna a nechaly odkapávat syrovátku. Ochutnaly kozí sýr, kozí tvaroh a čerstvé kozí mléko. Poté jsme všichni vyhnali kozy na pastvu a vydali se na cestu zpět. Do školy jsme si odvezli nehotový sýr, ze kterého jsme další den nechali ještě odkapávat syrovátku, nasolili jsme ho a další den již mohli ochutnávat. S rajčaty, okurkou a žitnými houskami vznikla chutná a zdravá svačinka, kterou si některé děti moc pochvalovaly. Některé sýr zabalily do krabičky a odnesly domů rodičům. 

V českém jazyce jsme si další den vyvodily pomocí hádanek písmenko S. Děti opět zkoušely vymýšlet slova, která na toto písmeno začínají. Zkoušely rozpoznat první hlásku ve slově, což se pár dětem stále moc nedaří. S přibývajícími písmenky také přibývá množství slabik, které by děti již měly zvládnout přečíst. Doporučuji číst doma opravdu každý den. Stačí jen 10 minut, ale pravidelně. Některým dětem se čtení daří krásně, což motivuje ke zlepšení ty slabší. Pustili jsme se také do psaní krátkých diktátů slabik. V písankovém sešitě můžete pozorovat, jaké dělají děti pokroky. 

Od uvolňování ruky se pomalu přesouváme k psaní. V sešitě Uvolňovací cviky můžete vidět, jak se kterému dítěti daří. Doporučuji ty děti, kterým uvolňovací cviky dělají potíže, nechat doma "čmárat" na velké formáty papíru. Papír můžete přilepit na dveře a dítě jej může využít k uvolňovacím cvikům. 

V matematice se dětem krásně daří diskutovat a přijmout jiný nápad než ten vlastní. Děti se učí, jak krokovat na krokovacím páse a jak formulovat povely ke krokování. Objevují vlastnosti trojúhelníku a čtverce,zkouší doplňovat logické řady. Řeší reálné situace na dopočítávání, zjišťují počet prvků a zapisují ho. 

Radost z pokroků v matematice kazí jen chování tří dětí, kterým dělá potíže vyjít s ostatními a pořád se jim nedaří přijít na to, jak komunikovat, aniž by vyvolávali neshody nebo spory. Také uvědomit si, že nejsme ve třídě sami a nerušit ostatní při práci, je pro tyto konkrétní děti těžké. Tyto situace řešíme společně ve třídě a doufám, že tím pomůžeme všem naučit se takovému chování, aby nám bylo ve škole příjemně. 

15.10.

ŽA str. 29/ cv. 1, 2, 3

Uvolňovací cviky str. 16

M str. 27

Prv str. 12/13 Ovoce a zelenina, práce na zahradě

DÚ: ŽA str. 29/cv.2 

14.10.

ŽA str. 28/cv. 1, 2, 3, 4  str. 27/cv. 4

Diktát slabik, čtení slabik

Rozpoznání první hlásky ve slově

M str. 26 celá

Uvolňovací cviky str. 15

DÚ: ŽA str. 27/cv. 3 + str. 28/cv.3  Nechte děti číst zadání

 

13.10.

ŽA str. 26

Uvolňovací cviky str. 14 + str. 15/ 2 řádky

Psaní číslic - číslo 2 (2 řádky)

M str. 24/cv.2, str. 25

DÚ: ŽA str. 27/ 1, 2

 

12.10.

Exkurze + workshop, farma Zerlina

11.10.

ŽA str. 25/cv. 1

Diktát slabik

Uvolňovací cviky str. 13

M str. 23/cv. 4   str. 24/1, 3

DÚ: ŽA str. 25/cv. 2   +  čtení

4.-8.října

Na začátku týdne jsme využili nádherného počasí a vyrazili jsme  na delší procházku přes Kamennou. Děti dostaly do dvojic krabičku s fotkami přírodnin, které měly za úkol na procházce vypátrat a do krabičky vložit na správné místo. 

V češitně děti nejprve našly ve třídě ukryté nové písmenko, se kterým se měly tento týden seznámit (písmeno E). Přišly na spoustu věcí a pojmenování, které na toto písmeno začínají a vyzkoušely si, jestli dokáží sluchem rozpoznat hlásku E na začátku slova. Vysvětlili jsme si a ukázali, co je to ementál a kdo je to Eskymák. Při poslechu Grónské písničky od J.Nohavicy děti modelovaly písmenko z plastelíny a navrhly a nakreslily si svůj vlastní erb. Písmeno E se děti také učily napsat na řádek. Další dny už jsme zkoušeli číst slabiky a jednoduchá slova, která se z probraných písmen skládají. I když jsme se zatím naučili jen pár písmen, slabik a slov rychle přibývá. Děti tak zjistily, že jim pomůže, když budou čtení trénovat také doma. 

V matematice děti zkoušely krokovat jednoduché pokyny, evidovaly soubor objektů (knihovna) a poznávaly shodnost krychlových staveb. Zkoušely evidovat počet obrazců tabulkou, třídily je podle tvaru i barvy a sčítaly. V orientaci v tabulce jim velmi pomohla vyrobená tabulka ve velkém formátu, kde si mohly jednotlivé obrazce/tvary vzít do ruky a vložit do správného políčka tabulky. Pomocí jednoduché hry s kelímkem, který pojídal kaštany či jiné přírodniny se děti učily dopočítávat nebo odčítat do 6. Další hříčka s hrací kostkou a kreslením trojúhelníků většinu dětí velmi bavila.

V pátek jsme se na první dvě vyučovací hodiny ocitli ve škole skoro sami. Pro děti jsem nachystala procvičovací úkoly na stanovištích, které byly v různých třídách po celé škole. Děti tak nejen poznaly školu z jiného pohledu, ale zkusily si hledat vetřelce v řadách obrázků, plácačkou na mouchy plácaly slabiky na tabuli, přiřazovaly obrázky ke správnému prvnímu písmenu nebo třeba tvarovaly písmena ze švihadel. Velké díky patří také dětek, které nejely na školu v přírodě a spolu s paní učitelkou K.Štupákovou stanoviště pro prvňáky pomáhaly organizovat. 

V prvouce přišly děti na téma, kterému jsme se věnovali tak, že postupně gumou na interaktivní tabuli odkryly začerněnou koláž z podzimních obrázků. Pomocí brainstormingu jsme z hlav dostali vše, co o podzimu víme. Poté děti ve skupinkách zjišťovaly z obrázkových knih další informace o podzimu na statku, o práci na polích a také o tom, jak to vypadá s jabloní v průběhu celého roku. Do naší myšlenkové mapy jsme nové informace zaznačili a z krátké pohádky Chaloupka na vršku jsme nakonec zjistili, že jsme zapomněli na další podzimní činnost - opékání brambor.

Na příští týden se těšíme na návštěvu farmy, kde se jistě dozvíme mnoho zajímavých věcí. 

8.10.

M str. 23/cv. 1, 3

ČJ procvičovací úkoly na stanovištích

PRV - Podzim

 

7.10.

ŽA str. 23/cv. 1, 2, 3

Uvolňovací cviky str. 12

M str. 22 celá

DÚ: ŽA str. 23/cv.3

6.10.

M str. 21

ŽA str. 22/1, 2, 4

Diktát slabik

Určování počtu slabik ve slově, určování první hlásky ve slově

Uvolňovací cviky str. 11

DÚ: ŽA str. 22/cv.3

 

Anglický jazyk

Pozdravy – Hello, goodbye. How are you?

Seznámení -  What´s your name? My name is...

Seznámení s hlavními postavami, poslech a porozumění příběhu, převyprávění příběhu

Opakuje písničky, říkadla a básně

Předvádí pokyny – Stand up! Sit down! Turn around! Clap your hands! Close your eyes! Open your eyes! I can see you,...!

Slovní zásoba - hmyz - caterpillar - Colin, snail, bee, ladybird, butterfly

Numbers 1 - 5 

Are you ready?

Yes, no.

Colors: green, yellow, red, brown, purple, blue, orange, black, pink

HW - page 6

 

5.10.

ŽA str. 20/cv.1, 2, 3   Vyvození písmene E

ŽA str. 21/ cv. 1, 2, 3

Uvolňovací cviky str. 11

Diktát probraných písmen

M str. 20 

DÚ: ŽA str. 21/cv. 4

 

 

4.10.

ŽA str. 19/cv. 1, 2

Uvolňovací cviky str. 10

M str. str. 18/cv. 3   str. 19/cv. 1, 2

DÚ: ŽA str. 19/cv. 3 číst

 

27.září - 1.října

V pondělí na děti čekala studená hádanka. Poznaly po hmatu led, přišly na to, že budeme poznávat písmenko L a tipovaly, jak dlouho bude trvat, než se led změní ve vodu. Během týdne se pak děti naučily nové písmenko číst a spojovat do slabik LA, LÁ. Rozlišovaly, na jakou hlásku začíná slyšené slovo a svá ouška potrénovaly také v rozeznávání zvuků. Určovaly obrázek, který nepatří mezi jiné obrázky do řady, vymýšlely slova, která začínají nejen na písmenko L, ale také na slabiky LA a LÁ. Zkoušely přečíst první slova (LAMA, MÁMA, ÁLA, MALÁ...) a také napsaly do sešitu svou první větu. 

Velkým překvapením byla návštěva druháků, kteří přišli do naší třídy v kostýmech a v rolích pohádkových postav a vypravěčů nám přečetli pohádku o Karkulce. 

Děti připravovaly ruku pro psaní nácvikem vlnek a rovných čar na velkém archu papíru i do sešitu. 

V matematice jsme poznávali vlastnosti obdélníku a čtverce. Prohlédli jsme si velmi nápadité fotky těchto tvarů, které děti našly ve svém okolí, na procházce nebo třeba na výletě. Pomocí "žroutů" z kelímků jsme se učili rozkládat číslo. Naučili jsme se krokovat na krokovacím páse. Některým dětem nejprve dělalo problém synchronizovat krok (hlavně jeho délku) s mluveným slovem a tlesknutím. V pátek nejen že toto děti již zvládly, ale dařilo se jim také formulovat pro ostatní pokyny ke krokování. Jako týmy stavbyvedoucích a zásobovačů děti postavily krychlovou stavbu podle 2D obrazu. V neposlední řadě se děti stále učí s ostatními komunikovat a poradit těm, kteří pomoc potřebují. Učí se také pomoc přijmout a ostatním vysvětlit a odůvodnit své řešení.

V prvouce jsme pomocí veršovaných hádanek  otevřeli téma bezpečného přecházení vozovky. Děti zkoušely rozeznat zvuky jednotlivých dopravních prostředků, hledaly bezpečnou cestu do školy v obrázkové mapce a pomocí názorného videa od Besipu zjistily, jak se přechází přes cestu nejen na místech, kde je semafor nebo přechod. Připomněli jsme si také bezpečné chování chodce. 

 

 

1.10.

ŽA str. 17/cv. 4  str. 18/cv. 1, 3, 5

M str. 18/ cv. 1, 2

Prv str. 7/cv. 1, 2  Bezpečné přecházení přes cestu.

 

30.9.

ŽA str. 16/cv. 1, 2, 3, 4  str. 17/cv. 1, 2, 3

Uvolňovací cviky str. 9

Matematika str. 17/cv. 1, 2, 3  str. 15/cv. 4

DÚ ŽA str. 17/cv. 3  číst po sloupečcích, ukazovat si prstem nebo použít záložku/pravítko

29.9.

ŽA str. 14/cv. 3  str. 15/cv. 1, 3, 4

Uvolňovací cviky str. 8

Matematika str. 16/cv. 1, 2, 4

DÚ: ŽA str. 15/cv. 2

 

27.9.

Vyvození písmene L

ŽA str. 14/cv.1, 2

M uč. str. 15/cv. 1, 2, 3

20.-24.září

V tomto týdnu došlo u nás ve třídě k velké události. Děti se naučily číst první slabiky (MA, MÁ) a dokonce zvládly přečíst slovo MÁMA. Věřím, že je radost z přečtených písmen bude v dalších týdnech popohánět k učení písmen nových. Hráli jsme si na námořníky a pomocí zvukových signálů rozlišovali slabiky dlouhé a krátké. Tyto slabiky jsme se pokoušeli napsat pomocí grafického zápisu. Sluchové rozlišení délky první slabiky ve slově je pro děti stále hodně těžké. První krůček ke sluchovému rozlišení těchto slabik, a to poznání první hlásky ve slově, jsme však zdárně zvládli, a tak věřím, že se díky důslednému procvičování začne dětem dařit i v rozlišení délky v první slabice. 

V pátek jsme se přenesli do světa pohádek. Děti rozlišovaly dobro a zlo a pozorným nasloucháním objevily nesmysly, které se nám vloudily do pohádky o Karkulce. 

Ruku děti procvičovaly na velkém formátu papíru, v tácech s moukou i při manipulaci s drobnými předměty. Kreslili jsme velké ležaté osmičky (závodní dráhy), dolní oblouk (let motýlka) a šikmé čáry (les).

V matematice jsme zaznamenávali počet cestujících ve vlaku do tabulky. Orientace v tabulce, kde musely děti sledovat dvě proměnné ( barva vagónu a holka/kluk), byla hodně náročná. Naopak sčítání různých předmětů a rozeznání počtu do 5 jim nedělá potíže. Dařilo se nám stavět stejně dlouhé vláčky, krychlovou stavbu podle 2D plánku, rozlišit obdélník, čtverec a trojúhelník, synchronizovat pohyb s mluveným slovem a doplnit rytmus vizuální (cestičky o dvou barvách). Také rozpoznat počet zvuků a zaznamenat je pomocí grafického znázornění nebo pomocí číslice je pro děti snadné. V příštím týdnu se zaměříme na tvar číslic, protože je některé děti stále zrcadlově obrací.

V prvouce jsme si povídali o vyučovacích předmětech. Děti přiřazovaly školní potřeby ke správným piktogramům. Poté jsme si ukazovali a povídali o svačinkách, které děti měly ve škole. Snažili jsme se popsat co to znamená zdravé a nezdravé jídlo. Děti poté zkoušely najít v letácích fotky potravin a přiřadit je ke zdravému nebo nezdravému jídlu. 

Příští týden nás čeká poslední týden v měsíci září. Na konci týdne bych dětem ráda předala sebehodnotící lístky, kde nejen ony, ale také já zaznačím, jak se jim ve škole zatím daří v různých oblastech. Tyto lístky poté vložím do žk, abyste měli možnost si s dětmi ppovídat o tom, co už ve škole vše zvládly.

24.9.

ŽA str. 13/cv.1, 2

Uvolňovací cviky str. 7

Prvouka str. 4/cv.1  str. 5/v. 2

23.9.

ŽA str. 12/cv. 1, 2, 3

Logické řady (Který obrázek nepatří mezio ostatní), diktát slabik a písmen MA, MÁ, M, Á

Matematika str. 13/cv.3, 4

Modelování čísel 1-5

DÚ: ŽA str. 12/cv.4

 

22.9.

ŽA str. 11/cv.2

Uvolňovací cviky str. 6

Matematika str. 13/cv.1

DÚ: ŽA str. 11/cv.3, 4 - číst

21.9.

ŽA str. 10/ cv. 1, 2, 3   str. 11/ cv. 1

Uvolňovací cviky str. 5

M str. 12/ cv. 2, 4

DÚ: ŽA str. 10/cv.3

 

20.9.

ŽA str. 9/ cv. 1, 3, 4

M uč. str. 12/cv.1, 3

Psaní číslic str. 1/ max. 3 řádky

DÚ: ŽA str. 9/cv.2

 

13.-17.září

Tento týden se děti seznámily hned se dvěma novými písmenky. Prvním z nich bylo písmenko Á, které bylo dětem již z předchozího týdne známé. Zkoušely písmeno najít v textu, rozpoznat sluchem, číst v řádku a dokonce se dětem povedlo písmeno také napsat mezi pomocné linky. Psát na linku, dodržovat správnou velikost písma a nenechat písmeno létat nebo se naklánět je pro některé děti velmi obtížné. S radostí ale pozoruji zlepšení, které nastalo již v průběhu týdne. Věřím, že každým dnem bude tato nová dovednost pro děti snazší. V pátek čekaly na děti čtyři neprůhledné látkové pytlíčky. Hmatem se nám podařilo zjistit, co se v nich skrývá a pomocí nápovědy jsme přišli na to, že se budeme seznamovat s písmenem M. Děti vymyslely spoustu slov, která na tuto hlásku začínají a skoro všichni krásně sluchem rozpoznali, zda slovo začíná na hlásku A nebo na hlásku M. 

Ruku jsme na psaní připravovali pomocí říkanek s ukazováním, kreslení a stříhání. 

Ve výtvarné výchově jsme poprvé vytáhli vodové barvy. Na krátkém "pokusu" jsme zjistili, co udělá kapka vody, která dopadne na hladinu a tuto hladinu vody jsme zkoušeli pomocí voskovek a vodovek namalovat. V pracovních činnostech si děti vyrobily papírové mráčky. 

V matematice jsme se hlouběji ponořili do světa krychlových staveb. Z dětí se stali architekti a stavbyvedoucí. Počítali podlaží, porovnávali počet krychlí potřebných na stavbu různých staveb a stavěli vlastní stavby. Hledali jsme cestu bludištěm a někteří si zkoušeli navrhnout bludiště vlastní.

Děti si zkoušely doplňovat logické řady z krychlí a některým se dokonce povedlo vymyslet řady vlastní. Všem se dařilo synchronizovat mluvené slovo s pohybem. K říkance nebo písničce tleskaly děti do rytmu a některým nedělalo problém připojit kromě tleskání i chůzi. V pátek jsme se vydali v našem vlaku z matrací na cesty a průvodčí počítali a do tabulky značili počet cestujících ve vagónech.

V našem čtecím koutku se děti s napětím ve tváři nechaly vtáhnout do světa pavouka Čendy. Zkoušely předvídat, co se v jednotlivých částech příběhu bude odehrávat a seznámili se se slovem autor/spisovatel. Těším se na další pokračování Čendova dobrodružství.

V prvouce jsme se věnovali školnímu prostředí. Zahráli jsme si na detektivy a zkoušeli pátrat po majitelích aktovek a přezůvek. Ujasňovali jsme si, co to znamená nad/pod/vedle/před/za a zamýšleli jsme se nad tím, co vše můžeme ve škole v jednotlivých místnostech najít.

Těším se, co nového nám příští týden přinese.

 

17.9.

Prvouka str. 2 celá

Živá abeceda str. 8/ cv. 1, 2

Matematika str. 11/ cv. 1, 2

DÚ ŽA str. 8/cv.3

 

16.9.

Projekt O čem si hračky povídají

 

15.9.

ŽA str. 7/cv. 1,2,3

M str. 10/ cv.1

Uvolňovací cviky str. 4/ polovina strany

 

14.9.

ŽA str. 5/cv.2,3  str. 6/cv.1,2

Matematika str. 9/cv.1,2,3

DÚ: ŽA str. 6/cv.3, 4

 

13.9.

Živá abeceda str. 4/cv.2,3      str. 5/cv.1

Matematika str. 8/cv.2,3

 

6.-10.září

Druhý školní týden byl pro děti nabitý novými zážitky. Sluníčko, které venku stále hřeje, jako by bylo léto, dětem moc v soustředění nepomáhá. Přestože nás každý den láká ven, zvládly děti spoustu nových věcí. Pomalu si zvykají na školní režim, chystání věcí, zvonění, hodiny, přestávky a také domácí úkoly. 

Dětem se krásně daří uvolňovat ruku, kterou budou využívat k psaní. Pomáhají jim v tom hravé činnosti, jako je psaní a kreslení do mouky na tácu, zasypávání drobných předmětů a jejich následné odkrývání, modelování z plastelíny (podle předlohy i bez), manipulace s plyšovými kuličkami a pinzetkami nebo také drobné hračky, které hledají svůj domeček na velkém archu papíru, a tak donutí děti uvolnit zápěstí i celou paži. Některým se již krásně daří lehké krouživé pohyby a tahy s pastelkami, někteří ještě musí zapracovat na tlaku, kterým pastelku používají.

V průběhu týdne jsme s dětmi pomocí pohádkového příběhu vyvodili a poznali velké písmeno A. Ujasnili jsme si, co znamenají slova angína a antibiotika a děti přišly na spoustu dalších slov, která taktéž začínají na písmenko A.  Všem se dařilo počítat ve zmíněných i jiných slovech slabiky a dokonce děti neměly problém počet slabik graficky znázornit na mazací tabulku. Někteří krásně rozeznají sluchem první hlásku ve slově, některým ještě toto rozpoznání dělá problém. Určitě budeme více procvičovat.

Přišli jsme na to, že na písmenko A začíná avokádo a ananas, a tak děti v pátek ve škole čekalo překvapení ukryté v látkové tašce. Jeden po druhém si každý se zavřenýma očima překvapení ohmatal. Všichni byli stateční a i přes nápady, že se v tašce skrývá papoušek, ruku odvážně do tašky strčili. Většina po hmatu poznala již zmíněný ananas. Ukázali jsme si, jak vypadá rostlina, na které ananas roste a všichni jsme si na něm moc pochutnali.

Děti si zahrály na detektivy a ve starých dětských časopisech pátraly po různých tvarech písmene A. Tvary vystřihovaly a lepily spolu s obrázky na velký papír.

V pátek také na děti čekala připravená dvě avokáda, hořká vysokoprocentní čokoláda, ovesné vločky a med. Ze všech surovin děti samy připravily sladké kuličky, na kterých si někteří pochutnali. (Někteří méně :-) Na glóbusu jsme si ukázali, odkud k nám avokádo přiváží a shodli jsme se, že je to velký cestovatel, protože k nám musí urazit kus cesty. Pecky z avokád jsme uložili na skleničku s vodou tak, aby se hladiny vody dotýkaly a v dalších týdnech budeme pozorovat, co se bude dít. 

V matematice jsme stavěli stavby z krychlí, porovnávali délky vláčků a počítali skutečné i kreslené cestující. Aktivita s počítáním barevných gumiček navlečených na rukou procvičila nejen mozkové buňky, ale také ohebnost a hbitost prstíků.

Těším se, jaké pokroky nám přinese další týden.

 

 

 

9.9.

Vyvození písmene A, Živá abeceda str. 4/cv.1

Matematika str. 7/cv.2

DÚ: Uvolňovací cviky str.3

 

8.9.

Živá abeceda str. 2/cv.3 

Matematika str. 6, str. 7/cv.1

DÚ: Uvolňovací cviky str. 2

 

7.9.

Živá abeceda str. 1 / cv. 2, str. 2/ cv. 1,2

Matematika str. 6/ cv. 1,2,3

DÚ: Uvolňovací cviky str. 1

6.9.

Živá abeceda str. 1/cv.1

Matematika str. 4,5

1.-3.září

Prvního září jsme slavnostně přivítali 13 prvňáčků v naší škole. 

Přestože byl první týden ve škole krátký, zvládly děti spoustu věcí. Některým se již krásně daří přihlásit a počkat, až kamarádi domluví. Učí se naslouchat ostatním a neskákat jim do řeči. Podle obrázkového rozvrhu se děti pokouší chystat si na lavici věci, které budou v hodině potřebovat. První týdny ve škole jsou pro malé prvňáčky opravdu náročné. Na to, co starším dětem už přijde jako samozřejmost, si musí ještě zvyknout. Někdy je těžké se v novém světě zvonění, přestávek, chystání věcí a střídajících se vyučovacích hodin zorientovat. 

Ve čtvrtek se dětem podařilo podle obrázkových indicií objevit naše třídní maskoty - housenku Agátu a papouška Oskara. Všem se rozzářila očka při otvírání naší pošty. Musím přiznat, že jsem při předčítání vzkazů dětem od vás rodičů měla husí kůži a děti velikou radost.

 V pátek jsme poprvé otevřeli Živou abecedu a rozpoznali jsme jeden ze symbolů, podle kterých se budeme v knize orientovat. Procvičili jsme naši paměť při krátké básničce, protáhli se u básničky s pohybem a při vytváření barevných kruhů uvolnili ruku na velkém formátu papíru. Děti si dávaly pozor na držení tužky, plynulý pohyb ruky a peříčko je pošimralo po prstíkách, když na pastelku moc přitlačili. Zjistili jsme, že pro někoho znamená matematika zmatek, pro jiného čísla a že stejný obrázek vnímáme každý jinak, vidíme na něm jiné věci a je to zcela v pořádku. Ve skupinkách se děti statečně popasovaly se zadáním a pokusily se postavit z vybraných kostek co nejvyšší a poté co nejširší stavbu. Ukázali jsme si, že je fajn nesoutěžit, ale inspirovat se od ostatních a navzájem si pomáhat. Páteční den jsme zakončili hraním na školní zahradě.