Základní škola

Probrané učivo

19.6 - 23.6.

DÚ: nosit celý týden svou knihu

23.6. - igelitku na výkresy

19.6. - kontrola a odevzdávání učebnic

20.6. - program s hasiči

12.6. - 16.6.

do 15.6. zaplatit pracovní sešity

Čj:nosit celý týden svou knihu

M:opakovat na písemnou práci 15.6.

AJ:

 • 9. lekce - Oblečení, počasí. Opakování lekce. Konverzace: What's the weather like? It's ... . I'm wearing... . Take off..., Put on...
 • PS  do str. 67 a 71. 

5.6. - 9.6.

Čj:

 • Opakování: slovní druhy (podstatná jména, slovesa, předložky, spojky, přídavná jména, číslovky, citoslovce), slova se skupinami bě, pě, vě, mě...,
 • Vyhledávání slovních druhů ve větách.
 • Adresa, psaní dopisu.
 • Věta jednoduchá a souvětí.

Pís.: str. 39-40

M:

 • Dělení a násobení čísly 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 6, 7, 8. 
 • Sudá a líchá čísla.
 • Zaokrouhlování na desítky.
 • Geometrie - shodnost úseček, měření úseček, cm, mm, dm.

Uč. str. 52-55, 64

PRV:

 • Léto - letní měsíce, letní slunovrat, začátek léta, char. znaky léta, zvířata a rostliny v létě.

PS. str. 63-65

AJ:

 • 9. lekce - Oblečení, počasí. Písničky 1 a 2. Konverzace: What's the weather like? It's ... . I'm wearing... . Take off..., Put on...
 • PS  do str. 66 .

DÚ:

AJ: Poslouchat písničky 1 a 2 lekce 9. Zkoušet vyslovovat slovíčka, zkoušet zpívat písničky.

do 15.6. zaplatit pracovní sešity

7.6. - program s dravci

12.6. pololetní písemná práce z ČJ

15.6. pololetní písemná práce z M

28.5. - 2.6.

1.6. - dopolední program ke dni dětí

5.6. test z PRV (lidské tělo, zdraví, nemoc, úraz)

12.6. pololetní písemná práce z ČJ

15.6. pololetní písemná práce z M

Čj:

 • Opakování: slovní druhy (podstatná jména, slovesa, předložky, spojky, přídavná jména, číslovky, citoslovce), slova se skupinami bě, pě, vě, mě...,
 • Vyhledávání slovních druhů ve větách.
 • Adresa, psaní dopisu.
 • Věta jednoduchá a souvětí.

PS: str. 48-49

Pís.: str. 38

M:

 • Dělení a násobení čísly 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 6, 7. 
 • Sudá a líchá čísla.
 • Zaokrouhlování na desítky.

PRV:

 • Lidské tělo, smysly, zdraví, nemoc, úraz.
 • Opakování na písemnou práci.

AJ:

 • 9. lekce - Oblečení, počasí. Příběh 2. Konverzace: What's the weather like? It's ... . I'm wearing... .
 • PS  do str. 62 .

DÚ:

AJ: Sledovat příběh 1 a 2 lekce 9. Zkoušet vyslovovat slovíčka.

22.5. - 26.5.

Čj:

 • Slovní druhy (podstatná jména, slovesa, předložky, spojky, přídavná jména, číslovky, citoslovce).
 • Vyhledávání slovních druhů ve větách.
 • Adresa, psaní dopisu.
 • Věta jednoduchá a souvětí.

PS: str. 47

Pís.: str. 37

M:

 • Dělení a násobení čísly 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 6. 
 • Sudá a líchá čísla.
 • Zaokrouhlování na desítky.

PRV:

 • Lidské tělo, smysly, zdraví, nemoc, úraz.

PS: str. 61-62

AJ:

 • 9. lekce - Oblečení, počasí. Příběh 1. Konverzace: What's the weather like? It's ... .
 • PS  do str. 60 .

DÚ:

AJ: Sledovat příběh 1 lekce 9. Zkoušet vyslovovat slovíčka.

Čj: donést vlastní knihu na pátek

M: dodělat pracovní list na sudá a lichá čísla, kdo nestihl v hodině

22.5. - focení tříd.

15.5. - 19.5.

Čj:

 • Slovní druhy (podstatná jména, slovesa, předložky, spojky, přídavná jména, číslovky, citoslovce).
 • Vyhledávání slovních druhů ve větách.
 • Adresa, psaní dopisu.
 • Věta jednoduchá a souvětí.

PS: str. 44-46

Pís.: str. 36

M:

 • Dělení a násobení čísly 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 6. 
 • Slovní úlohy na násobení, dělení.
 • Vyznačí na číslelné ose násobky daných čísel.
 • Geometrie - přímka a úsečka.
 • Zaokrouhlování na desítky.

PS: str. 46

PRV:

 • Lidské tělo, smysly.

PS: str. 60

AJ:

 • 8. lekce - Povolání. Písničky 1 a 2. Konverzace: What do you want to be? I want to be... .
 • PS  do str. 58.

DÚ:

AJ: Sledovat příběhy a písničky lekce 8. Zkoušet vyslovovat slovíčka.

ČJ: str.44 cv 2 na 18.5.

M: na středu modrý sešit a pravítko

ČJ: na pátek donést vlastní knihu

M: trénovat násobilku 1-5 (násobení i dělení)

9.5. - 12.5.

Čj:

 • Slovní druhy (podstatná jména, slovesa, předložky, spojky, přídavná jména).
 • Vyhledávání slovních druhů ve větách.
 • Seznámení se s číslovkami, citoslovci.

PS: str. 36

Pís.: str. 35

M:

 • Dělení a násobení čísly 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 6. 
 • Slovní úlohy na násobení, dělení.
 • Vyznačí na číslelné ose násobky daných čísel.
 • Geometrie - přímka a úsečka.

PS: str. 42-45

PRV:

 • Jaro, opylení ovocných stromů, stavba květin, ptáci na jaře.
 • Písemná práce.

AJ:

 • 8. lekce - Povolání. Příběh2.. 
 • Slovní zásoba a PS str. 53.

DÚ:

AJ: Sledovat příběh 1 a 2, zkoušet vyslovovat slovíčka. Snažit se jich co nejvíce zapamatovat.

M: pracovní list - násobilkové čtverce - kdo nestihl v hodině

Čj: na pátek donést svou knihu

M - opakovat násobení a dělení 2, 3, 4, 5, 10

2.5. - 5.5.

Čj:

 • Slovní druhy (podstatná jména, slovesa, předložky, spojky, přídavná jména).
 • Vyhledávání slovních druhů ve větách.

PS: str. 37, 38

Pís.: str. 33, 34

M:

 • Dělení a násobení čísly 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10. 
 • Slovní úlohy na násobení, dělení.
 • Vyznačí na číslelné ose násobky daných čísel.

PS: str. 36-41

PRV:

 • Jaro, opylení ovocných stromů, stavba květin, ptáci na jaře.
 • Opakování na písemnou práci. (10.5).

AJ:

 • 8. lekce - Povolání. Příběh1.. 
 • Slovní zásoba a PS str. 49, 51, 52.

DÚ:

AJ: Sledovat příběh 1, zkoušet vyslovovat slovíčka. Snažit se jich co nejvíce zapamatovat.

DÚ:

M: Dodělat str. 37, kdo nestihl.

24.4.- 28.4.

Čj:

 • Slovní druhy (podstatná jména, slovesa, předložky, spojky).
 • Vyhledávání slovních druhů ve větách.

Pís.: str. 31, 32

M:

 • Dělení a násobení čísly 0, 1, 2, 3, 4, 5. 
 • Slovní úlohy na násobení, dělení.
 • Vyznačí na číslelné ose násobky daných čísel.

PS: str. 30-35

PRV:

 • Jaro, opylení ovocných stromů, stavba květin, ptáci na jaře.
 • Hospodářská zvířata.

AJ:

 • 7. lekce - písničky 1 a 2. 
 • Slovní zásoba a PS str. 47, 48.

DÚ:

AJ: Sledovat příběhy a písničky, zkoušet vyslovovat slovíčka. Snažit se jich co nejvíce zapamatovat.

M: Zkoušení z násobků čísla 2.

PRV: Písemné opakování 24.4. na hospodářská zvířata(názvy členů zvířecí rodiny, kde žijí, co jedí).

17.4.- 21.4.

Čj:

 • Vlastní jména - opakování.
 • Opakování: podstatná jména, slovesa.
 • Slovní druhy předložky a spojky.
 • Popis osoby a zvířete podle osnovy.

PS: str. 34-35

Pís.: str. 29, 30

M:

 • Dělení a násobení čísly 0, 1, 2, 3, 4. 
 • Slovní úlohy na násobení, dělení.
 • Vyznačí na číslelné ose násobky daných čísel.
 • Sčítání a odčítání do 100.
 • Sčítání se závorkou.

PS: str. 24-29

PRV:

 • Opakování: jaro, opylení ovocných stromů, stavba květin, ptáci na jaře.
 • Hospodářská zvířata.

PS: str. 56,59

AJ:

 • 7. lekce - příběh 1 a 2.
 • Slovní zásoba a PS str. 45.

DÚ: Sledovat příběhy, zkoušet vyslovovat nová slovíčka. Snažit se jich co nejvíce zapamatovat.

DÚ:

PRV: do pondělí 24.4. dodělat stranu 59 v pracovním sešitě

Čj: přepsat 6 vět do žlutého sešitu z pracovního listu (označeno cvičení 1) do 20.4.

M: trénovat násobky čísel 2, 3, 4

Čj: pracovní list na podstatná jména do středy 19.4.

11.4.-14.4.

Čj:

 • Vlastní jména - opakování.
 • Slovní druhy (podstatná jména, slovesa).
 • Písemné opakování bě, pě, vě.

PS: str. 31-33

Pís.: str. 27, 28

M:

 • Dělení a násobení čísly 0, 1, 2, 3. 
 • Slovní úlohy na násobení, dělení.
 • Vyznačí na číslelné ose násobky daných čísel.
 • Geometroe - měření úsečky o dané délce (mm, cm, dm).

PS: str. 19-23

PRV:

 • Jaro, opylení ovocných stromů, stavba květin, ptáci na jaře.

PS: str. 54,55

AJ:

 • Dokkončení 6. lekce
 • 7. lekce - příběh 1.
 • Slovní zásoba a PS str. 43.

DÚ:

Čj: Na pátek si donést svou knihu.

M: pracovní list - kdo nestihl (úterý 11.4.)

3.4. - 5.4.

Pondělí: Rožnov pod Radhoštěm - 60,-, alespoň 3 vyfouknutá vajíčka.

Úterý: Zkrácené vyučování do 11:25.

Středa: Dle rozvrhu hodin.

27.3. - 31.3.

ČJ:

 • Opakování slov se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.
 • Slohová cvičení - vypravování.
 • Vlastní jména.

PS: str. 39-43

Pís. str. 22-23

M:

 • Obor čísel 0-100. 
 • Slovní úlohy.
 • Násobení číslem 2 a 3, slovní úlohy (dvakrát větší...).
 • Dělení číslem 2 a 3.

M 6 str. 10-15

Prv: 

 • Jaro - znaky jara, jarní květiny.

PS: str. 52

DÚ:

Čj: Na pátek si donést svou knihu.

M: pracovní list str. 5

3.4. - 5.4.

Čj:

 • Vlastní jména(místní) vypravování.

PS: str. 39

M:

 • Dělení a násobení čísly 1, 2, 3. 
 • Slovní úlohy na násobení, dělení.
 • Vyznačí na číslelné ose násobky daných čísel.

PS: str. 17-18

PRV:

 • Jaro, opylení ovocných stromů, stavba květin.

PS: str. 53

DÚ:

Kdo nestihl pracovní list - po prázdninách.

Pondělí: Rožnov pod Radhoštěm - 60,-, alespoň 3 vyfouknutá vajíčka.

Úterý: Zkrácené vyučování do 11:25.

Středa: Dle rozvrhu hodin.

27.3. - 31.3.

ČJ:

 • Opakování slov se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.
 • Slohová cvičení - vypravování.
 • Vlastní jména.

PS: str. 39-43

Pís. str. 22-23

M:

 • Obor čísel 0-100. 
 • Slovní úlohy.
 • Násobení číslem 2 a 3, slovní úlohy (dvakrát větší...).
 • Dělení číslem 2 a 3.

M 6 str. 10-15

Prv: 

 • Jaro - znaky jara, jarní květiny.

PS: str. 52

AJ:

 • Slovní zásoba 6. lekce - dny v týdnu
 • Písnička 1.
 • Pracovní sešit str. 38-39.

DÚ: Naučit se dny v týdnu, sledovat příběhy a písničku.

60,-  Rožnov pod Radhoštěm, alespoň 3 vyfoukaná vajíčka.

ČJ: Donést si na pátek knihu.

20.3. - 24.3.

ČJ:

 • Psaní slov se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.
 • Slohová cvičení - vypravování.

PS: str. 27-30

Pís. str. 21-22

M:

 • Obor čísel 0-100. 
 • Slovní úlohy.
 • Násobení číslem 2 a slovní úlohy (dvakrát větší...).
 • Dělení číslem 2.

M 6 str. 5-10

Prv: 

 • Jaro - znaky jara, jarní květiny.

PS: str. 50, 51

AJ:

 • Slovní zásoba 6. lekce - breakfast, snack, lunch, dinner, supper. 
 • Příběh 1 a 2.
 • Pracovní sešit str. 35-37 

DÚ:

Aj: Na čvrtek 23.3. donést angličtinu (místo HV). Připomínám, že budu zkoušet slovíčka 5. lekce - přehled je v PS na str. 79.

      Na úterý 28.3. umět prvních 5 nových slovíček ze str. 35. Sledovat příběhy 1 a 2.

M: Dodělat příklady na násobení/dělení v pracovním listě.

13.3. - 17.3.

ČJ:

 • Písemné opakování psaní souhlásek na konci a uprostřed slov. (b-p, d-t, ď-ť, h-ch, z-s, ž-š, v-f)
 • Psaní slov se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.
 • Slohová cvičení - vzkaz, SMS.

PS: str. 24-27

Pís. str. 19-20

M:

 • Obor čísel 0-100. 
 • Slovní úlohy.
 • Digitální a ručičkový čas.
 • Násobení číslem 2 a slovní úlohy (dvakrát větší...).

M 6 str. 1-5

Prv: 

 • Česká republika - státní symboly, hlavní město, naši sousedé...
 • Praha  - památky, sídlo vlády a prezidenta...
 • 18.3. - písemné opakování 

PS: str. 43

AJ:

 • Procvičování a užívání slovní zásoby lekce 5,  písnička 2.
 • Pracovní sešit str. 33 a 34. 

Příští hodinu t.j. 21.3. zkoušení ze slovní zásoby 5. lekce.

DÚ: 

Čj: Pracovní list dodělat. na 17.3.

Čj: Pracovní list - kdo nestihl v hodině, 16.3. písemné opakování - souhlásky uprostřed a na konci slov.

M: Příklady v zeleném sešitě - kdo nestihl.

Čj: Pracovní list - kdo nestihl.

6.3. - 10.3.

ČJ:

 • Popis zvířete.
 • Psaní souhlásek na konci a uprostřed slov. (b-p, d-t, ď-ť, h-ch, z-s, ž-š, v-f)
 • Psaní slov se skupinami dě, tě, ně.

PS: str. 21-23

Pís. str. 17-18

M:

 • Obor čísel 0-100. Stovková tabulka a orientace v ní.
 • Slovní úlohy.
 • Digitální a ručičkový čas.
 • Geometrie - měření délky úsečky.

M 5 str. 60-64

Prv: 

 • Česká republika - státní symboly, hlavní město, naši sousedé...
 • Město a vesnice.

PS: str. 42

AJ:

 • Procvičování a užívání slovní zásoby lekce 5,  písnička 1.
 • Pracovní sešit str. 31 a 32. 

DÚ:

AJ:  Sledovat příběhy 1 a 2 a písničku 1.

M: Obalit si na pondělí nový pracovní sešit do matematiky.

M: Pracovní list + vzít si modrý sešit na geometrii, pravítko a tužku.

ČJ: Do žlutého sešitu napsat popis zvířete (vlastního výberu) dle osnovy.

8.3. - Třídní kolo hudební soutěže.

9.3. - Akce SMOKEMAN, odjezd od školy v 8:00 na VŠB - Ostrava, návrat během 5. vyučovací hodiny. Svačina bez krabiček - do ruky.

27.2.  - 3.3.

ČJ:

 • Popis osoby (pohádkové bytosti).
 • Psaní souhlásek na konci a uprostřed slov. (b-p, d-t, ď-ť, h-ch, z-s, ž-š, v-f)

PS: str. 16-20

Pís. str. 15-16

M:

 • Obor čísel 0-100. Stovková tabulka a orientace v ní.
 • Slovní úlohy.
 • Počítání se závorkou.

M 5 str. 52-59

Prv: 

 • Opakování: Náš svět – měsíce, kalendář, části dne, dny v týdnu
 • Minulost, současnost, budoucnost.
 • Hodiny.
 • Povolání.
 • Můj domov.

PS str. 41, 48

DÚ:

Čj: Do 3.3. napsat popis pohádkové postavy do žlutého sešitu (podle nalepeného obrázku), délka popisu 6 vět.

HV: Do 8.3. se naučit dvě lidové písně vlastního výběru (délka každé  - 2. sloky).

M: pracovní list - kdo nestihl - na 1.3.

PRV: písemné opakování měsíce, roční období, dny v týdnu - kdo chyběl minulý týden

M: desetiminutovka na slovní úlohy (zápis, výpočet, odpověď, jednotky, pokud úloha obsahuje)

AJ:

 • Procvičování a užívání slovní zásoby lekce 5 příběh 1 a 2.
 • Přídavná jména faster, slower, bigger, slower, longer, shorter. Použití ve větách.
 • Pracovní sešit str. 28-29

DÚ: Sledovat příběhy 1 a 2.

 

20.2. - 24.2.

ČJ:

 • Opakování psaní y/ý po tvrdé souhlásce a psaní i/í po měkké souhlásce.
 • Psaní souhlásek na konci a uprostřed slov. (b-p, d-t, ď-ť)

PS: str. 12-15

Pís. str. 13-15

M:

 • Obor čísel 0-100. Stovková tabulka a orientace v ní.
 • Slovní úlohy.
 • Počítání se závorkou.
 • Krychlové stavby a tvorba plánu stavby.
 • Hodiny - ručičkový i digitální záznam.

M 5 str. 47-51

Prv: 

 • Náš svět – měsíce, kalendář, části dne, dny v týdnu
 • Minulost, současnost, budoucnost.
 • Hodiny.

PS str. 39-40

DÚ:

M: pracovní list str. 11 na 22.2.

M: obalit nový sešit do geometrie  - stačí na příští týden

PRV: písemné opakování 20.2. - měsíce v roce (také pořadí), dny v týdnu, roční období

13.2. - 17.2.

ČJ:

 • Opakování psaní y/ý po tvrdé souhlásce a psaní i/í po měkké souhlásce.
 • Popis osoby.
 • Slova příbuzná.

PS: str. 9-11

Pís. str. 11-12

M:

 • Obor čísel 0-100. Stovková tabulka a orientace v ní.
 • Slovní úlohy.
 • Počítání se závorkou.
 • Krychlové stavby a tvorba plánu stavby.

M 5 str. 42-46

Prv: 

 • Náš svět – měsíce, kalendář, části dne, dny v týdnu.

AJ:

 • Procvičování a užívání slovní zásoby lekce 4 Písnička 1 a písnička 2.
 • Přídavná jména faster, slower, bigger, slower. Použití ve větách.
 • Pracovní sešit str. 21-24.

DÚ:

AJ: Dopsat slovíčka na str. 24 v PS. Zopakovat části těla z 1. ročníku. (head, arm, leg, hand, feet).

ČJ: na pátek 17.2.  - donést svou knihu na čtení (bude opakovaně každý pátek)

Čj: 16.2. - písemná práce - doplňování  i/í a y/ý

M: str. 43

6.2. - 10.2.

JARNÍ PRÁZDNINY

DÚ:

ČJ: pracovní list  - po prázdninách

30.1. - 3.2.

ČJ:

 • Dělení souhlásek - tvrdé, měkké, obojetné.
 • Psaní y/ý po tvrdé souhlásce.
 • Psaní i/í po měkké souhlásce.

PS: str. 5-8

Pís. str. 10

M:

 • Obor čísel 0-100. Stovková tabulka a orientace v ní.
 • Sčítání a odčítání pod sebou.
 • Slovní úlohy.
 • Orientace na číselné ose.
 • Hodiny - určování času  - digitální záznam.

M 5 str. 38-41

DÚ:

ČJ: pracovní list  - po prázdninách

M: str. 39 cv. 2, 3 do 2.1.

23.1. - 27.1.

ČJ:

 • Dělení souhlásek - tvrdé, měkké, obojetné.
 • Psaní y/ý po tvrdé souhlásce.
 • Psaní i/í po měkké souhlásce.

PS: str. 1-4

Pís. str. 8-9

M:

 • Obor čísel 0-100. Stovková tabulka a orientace v ní.
 • Sčítání a odčítání pod sebou.
 • Slovní úlohy.
 • Orientace na číselné ose.
 • Hodiny - určování času.
 • Úsečka, krychlové stavby a tvorba plánu stavby.

M 5 str. 33-37

Prv: 

 • Náš svět – měsíce, kalendář, části dne, dny v týdnu.

PS str. 36-38

AJ:

 • Procvičování a užívání slovní zásoby lekce 4 Písnička 1 a písnička 2.
 • Předložky: on, in, under, by.
 • Práce s obrázky na str. 21. Popis, kde jsou věci na obrázku.
 • Slovní zásoba navíc: tunnel-tunel, sandpit-pískoviště, slide-klouzačka, swing-houpačka, bridge-most, 

DÚ:

 Do 1.2. odevzdat objednávku a penízky na knihy, kdo má o nějaké zájem. 

M: str. 35 - 27.1.

ČJ: pracovní list - kdo nestihl ve škole.

M: pracovní list - kdo nestihl ve škole.

Čj: Naučit se na 27.1. recitovat básničku, svého výběru, na třídní kolo recitační soutěže.

Aj: Procvičovat a umět slovíčka 4. lekce, sledovat příběhy a písničky 4. lekce. Umět říci, co je na obrázku, používat předložky - PS str. 21. 

16.1. - 20.1.

ČJ:

 • Opakování: dělení slov na slabiky, abeceda, slova protikladná, souznačná, nadřazená, podřazená, druhy vět.
 • Opakování psaní u, ú, ů a dvojhlásek.
 • Dělení souhlásek - tvrdé, měkké, obojetné.
 • Psaní y/ý po tvrdé souhlásce.

PS: str. 47-49

Pís. str. 5-7

M:

 • Obor čísel 0-100. Stovková tabulka a orientace v ní.
 • Sčítání a odčítání pod sebou.
 • Slovní úlohy.
 • Orientace na číselné ose.
 • Sčítání a odčítání se závorkou.
 • Autobus, zvířátka dědy Lesoně, rozklad čísel, neposedové.

M 5 str. 29-32

Prv: 

 • Náš svět – měsíce, kalendář, části dne, dny v týdnu.

PS str. 36-38

AJ:

 • Procvičování a užívání slovní zásoby lekce 4, příběh 2 a písnička 1.
 • Přepis slovíček do sešitu k obrázkům.

DÚ:

Aj: Procvičovat a umět slovíčka 4. lekce, sledovat příběhy a písničku 1 4. lekce.

Čj: Naučit se na 27.1. recitovat básničku, svého výběru, na třídní kolo recitační soutěže.

Čj: Kdo nestihl -  PS str. 49 na 20.1.

Čj: Opakovat na čtvrteční pololetní písemnou práci. (děti dostaly pr. list na opakování)

9.1. - 13.1.

ČJ:

 • Opakování samohlásek.
 • Opakování psaní u, ú, ů a dvojhlásek.
 • Dělení souhlásek - tvrdé, měkké, obojetné.
 • Psaní y/ý po tvrdé souhlásce.
 • Sloh – čtení s porozuměním, popis zvířat.

PS: str. 42-46

Pís. str. 1-5

M:

 • Obor čísel 0-100. Stovková tabulka a orientace v ní.
 • Sčítání a odčítání pod sebou.
 • Slovní úlohy.
 • Orientace na číselné ose.
 • Sčítání a odčítání se závorkou.
 • Autobus

M 5 str. 25-29

Prv: 

 • Rodina - členové rodiny, role v rodině.
 • Domácí zvířata.

PS str. 46 - 47

AJ:

 • Opakování slovní zásoby 4 lekce k příběhu 1.
 • Nová slovní zásoba lekce 4, příběh 2., PS str. 21.

DÚ: Naučit se slovíčka 4. lekce

ČJ: písanka str. 4 - přepsat básničku - do 13.1.

ČJ: Pracovní list - hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny.

M: Pracovní list, kdo nestihl v hodině.

PRV: Opakování: Rodina a domácí zvířata - 13.1.

AJ: Naučit se slovíčka lekce 4, sledovat příběhy 1 a 2 lekce 4.

26.12. - 30. 12.

Prázdniny.

19.12. - 22. 12.

Opakování učiva z minulých týdnů.

Vánoční projekt, vánoční tradice, rozbalování dárečků, ochutnávání cukroví.

12.12. - 16.12.

ČJ:

 • Opakování dělení slov na konci řádku.
 • Opakování samohlásek.
 • Opakování psaní u, ú, ů a dvojhlásek.
 • Souhlásky, skabikotvorné r, l, m.
 • Sloh – čtení s porozuměním.

PS: str. 35-39

Pís. str. 37-38

M:

 • Obor čísel 0-100. Stovková tabulka a orientace v ní.
 • Sčítání a odčítání pod sebou.
 • Slovní úlohy.
 • Orientace na číselné ose.
 • Orientace v tabulce.
 • Geometrie: přímka, osová souměrnost.

M 5 str. 16-21

Videa s vysvětlením cvičení pro nemocné:

Matýskova matematika, 5. díl (aktualizované vydání) – Matýskova matematika (matyskova-matematika.cz)

Prv: 

 • Rodina - členové rodiny, role v rodině.

PS str. 44 - 45

Aj:

 • Unit 3.Upevňování slovní zásoby-místa v domě a mimo dům. Hledání odlišností a popis jednotlivých místností. Vánoční příběh.

PS str. 17, 18.

DÚ:

Čj: Čítanka str. 48 Čert a Mikuláš zpaměti - alespoň dvě sloky - žáci, kteří ještě neprezentovali. Na pondělí 19.12.

M: Dobrovolný úkol - pracovní list. Na pondělí 19.12.

5.12. - 9.12.

ČJ:

 • Opakování slov protikladných, souznačných, mnohoznačných, podřazených a nadřazených.
 • Opakování dělení slov na konci řádku.
 • Opakování samohlásek - vyznačit ve větě.
 • Opakování psaní u,ú,ů.
 • Dvojhlásky.

PS: str. 35

Pís. str. 35-36

M:

 • Opakování - Slovní úlohy, sčítání a odčítání v oboru 0-20.
 • Obor čísel 0-100, orientace ve stovkové tabulce a číselné ose.
 • Slovní úlohy.
 • Opakování jednotek.
 • Součtové trojúhelníky, stovková tabulka, zvířátka dědy Lesoně.

M 5 str. 12-15

Videa s vysvětlením cvičení pro nemocné:

Matýskova matematika, 5. díl (aktualizované vydání) – Matýskova matematika (matyskova-matematika.cz)

Prv: 

 • Zima - znaky podzimu, příprava živočichů na zimu, zimní sporty a radovánky, svátky.

PS str. 35

Aj:

 • Příběh 2 a písnička 2 Unit 3.Slovní zásoba-místa v domě a mimo dům. Popis jednotlivých místností.

PS str. 15,16.

DÚ:

Čj: Čítanka str. 48 Čert a Mikuláš zpaměti - alespoň dvě sloky.

Aj: Pečlivě se naučit slovní zásobu. Sledovat opakovaně příběhy a písničky.

Hv: Naučit se text koledy: Pásli ovce Valaši.

28.11. - 2.12.

ČJ:

 • Opakování slov protikladných, souznačných, mnohoznačných, podřazených a nadřazených.
 • Opakování dělení slov na konci řádku.
 • Opakování samohlásek - vyznačit ve větě.
 • Psaní u,ú,ů.

PS: str. 33-35

Pís. str. 32-35

M:

 • Opakování - Slovní úlohy, sčítání a odčítání v oboru 0-20.
 • Určování času.
 • Geometrie - druhy čar, vzájemná poloha bodů a čar.
 • Opakování jednotek.
 • Obor 0-100.
 • Součtové trojúhelníky, stovková tabulka.

M 5 str. 4-11

Prv: 

 • Zima - znaky podzimu, příprava živočichů na zimu, zimní sporty a radovánky, svátky.

PS str. 33

Aj:

 • Příběh 2 a písnička 1 Unit 3.Slovní zásoba-místa v domě a mimo dům

PS str. 13.

DÚ:

M: kdo nestihl  - str. 11.

Čj: Čítanka str. 48 Čert a Mikuláš zpaměti na 8.12. - alespoň dvě sloky.

Čj: 1.2. zkoušení čtení z čítanky str. 46: Myšáček a tužka.

PRV: DOBROVOLNÝ - pracovní list k páteční desetiminutovce.

Aj: Sledovat příběhy a písničku, Naučit se slovíčka ze str. 13. 

21.11. - 25.11.

ČJ:

 • Opakování slov protikladných, souznačných, mnohoznačných, podřazených a nadřazených.
 • Dělení slov na konci řádku.
 • Samohlásky krátké a dlouhé.

PS: str. 30-33

Pís. str. 28-32

M:

 • Slovní úlohy, sčítání a odčítání v oboru 0-20.
 • Určování času - nově také digitální zápis.
 • Geometrie - dva body a přímá čára.
 • Zvířátka dědy Lesoně, autobus.

M 5 str. 1-4

Prv: 

 • Pozdim - opakování.
 • Zima - znaky podzimu, příprava živočichů na zimu.

Uč str. 32-33

PS str. 31-32

Aj:

 • Příběh 1 a písnička 1 Unit 3.Slovní zásoba-místnosti v bytě PS str. 11. a 12.

DÚ:

M: Pracovní list - opakování k písemné práci.

Aj: Sledovat příběh a písničku, opakovat slovíčka ze str. 11.

14.11. - 18.11.

Čj:
 • Čtení s porozuměním.
 • Slova protikladná.
 • Slova souznačná.
 • Slova mnohoznačná.
 • Slova nadřazená a podřazená.
 • Slova lichotivá a hanlivá.

Uč. str. 37-42

PS. str. 25-30

Písanka: str. 25-27

M:

 • Sčítání a odčítání v oboru 0-20.
 • Sčítání s přechodem přes desítku.
 • Slovní úlohy.
 • Krychlové stavby, autobus.
 • Jednotka času.
 • Určování hodin.

Uč. str. 55-61

Prv:

 • Ovoce a zelenina.
 • Zvířata v lese - opakování.
 • Ryby a ptáci - opakování.

Uč. str. 22-23

PS. str. 18-19

Aj:

 • Příběh Unit 3.Nová slovní zásoba-místnosti v bytě PS str. 11.

DÚ:

Čj: Dobrovolný - pracovní sešit str. 29 cv. 3.

Aj: Sledovat příběh, naučit se slovíčka ze str. 11.

7.11. - 11.11.

Čj:
 • Abeceda a druhy vět - opakování.
 • Čtení s porozuměním.
 • Slova protikladná.
 • Slova souznačná.

Uč. str. 37

PS. str. 25

Písanka: str. 22-25

M:

 • Sčítání a odčítání v oboru 0-20.
 • Sčítání s přechodem přes desítku: 6+, 5+, 14-, 15-.
 • Slovní úlohy.
 • Geometrie - bod - bod na čáře.
 • Jednotka teploty.

Uč. str. 48-55

Prv:

 • Podzim - znaky podzimu, podzimní měsíce, stromy: listaté, jehličnaté, rozdíl mezi keřem a stromem, houby.
 • Význam lesa.
 • Zvířata v lese.
 • Ryby a ptáci.

Uč. str. 18-19

PS. str. 20

AJ:

 • Písnička a příběh Unit 2. Konverzační téma: I like/I'm wearing (the red T-shirt with blue stripes).

DÚ:

M: str. 50 cv. 1, 2, 3, 4

M: DOBROVOLNÝ ÚKOL - pracovní list do 18.11.

AJ: Poslouchat příběh a písničku, procvičovat se slovíčka Unit 2 (str. 79 v PS). Umět popsat barvu a vzor na tričku. Dokončit vybarvování ze str. 10.

31.10. - 4.11.

Čj:
 • Abeceda a druhy vět - opakování.
 • Slovo ve větě - rozdělování na jednotlivá slova, skládání slov do vět.
 • Čtení s porozuměním.
 • Slova protikladná.

Uč. str. 33-37

PS. str. 21-24

Písanka: str. 16-21

M:

 • Sčítání a odčítání v oboru 0-20.
 • Sčítání s přechodem přes desítku: 9+, 11-, 8+, 12-, 7+, 13-.
 • Slovní úlohy.
 • Geometrie - bod - bod na čáře.
 • Jednotka objemu - l, hl.

Uč. str. 40-47

Prv:

 • Podzim - znaky podzimu, podzimní měsíce, stromy: listaté, jehličnaté, rozdíl mezi keřem a stromem, houby.
 • Význam lesa.
 • Zvířata v lese.

Uč. str. 13-15

PS. str. 28-30

4.11. PROJEKTOVÁ VÝUKA SVATÝ HUBERT.

DÚ:

M: str. 45 cv. 1, 2, 3 - na PONDĚLÍ 7.11.

PRV: str. 29 cv. 1 na PONDĚLÍ 7.11.

PÍSANKA: str. 18 na 1.11.

24.10. - 28.10.

Projektová výuka k 28. říjnu.

17.10. - 21.10.

Čj:
 • Abeceda a druhy vět - opakování.
 • Doplňování znaménka na konci věty.
 • Rozeznávání druhů vět v textu.
 • Čtení s porozuměním.
 • Slohová cvičení - omluva.

Uč. str. 30-32

PS. str. 19-30

Písanka: str. 11-16

M:

 • Sčítání a odčítání v oboru 0-20.
 • Sčítání s přechodem přes desítku: 9+, 11-, 8+, 12-, 7+, 13-
 • Slovní úlohy.
 • Prostředí: autobus.
 • Geometrie - bod.
 • Geometrická tělesa.
 • Orientace v tabulce.

Uč. str. 33-40

Prv:

 • Podzim - znaky podzimu, podzimní měsíce, stromy: listaté, jehličnaté, rozdíl mezi keřem a stromem, houby.

Uč. str. 10-12

PS. str. 25-27

AJ:

Opakování: What are you doing now? I am reading/writing/counting/speaking/listening. Opakování barev.

Písnička a příběh Unit 2.

 

DÚ:

ČÍT: na 18.10. str. 21 zkoušíme čtení říkanek na známky

M: 21.10. písemná práce

AJ: poslouchat příběh a písničku, naučit se slovíčka Unit 2 (str. 79 v PS). V linkovaném sešitě vypracovat pracovní list s barvami

10.10. - 14.10.

Čj:
 • Abeceda - opakování složitějšího řazení slov.
 • Pořádek slov ve větě - sestavování vět z daných slov.
 • Druhy vět - oznamovací, tázací, rozkazovací, přací.
 • Čtení s porozuměním.

Uč. str. 22-29

PS. str. 15-18

Písanka: písmena t, r, ř, n, m

M:

 • Sčítání a odčítání v oboru 0-20.
 • Sčítání s přechodem přes desítku: 9+, 11-, 8+, 12-
 • Slovní úlohy.
 • Prostředí: autobus, součtové trojúhelníky, zvířátka dědy Lesoně
 • Jednotky délky (cm, m)
 • Geometrická tělesa
 • Orientace v tabulce

Uč. str. 26-32

Prv:

 • Podzim - znaky podzimu, podzimní měsíce, stromy: listaté, jehličnaté

Uč. str. 8-9

PS. str. 16-17, 21-24

Aj:

 • Písnička a příběh Unit 1.

 • Konverzační téma: What are you doing now? I am reading/writing/counting/speaking/listening.

DÚ:

Čj: pracovní list - abeceda

M: str. 30 cv. 2, 3, 4

ČÍT: na 18.10. str. 21 zkoušíme čtení říkanek na známky

AJ: poslouchat příběh a písničku, naučit se slovíčka Unit 1 (str. 79 v PS). V linkovaném sešitě vypracovat pracovní list s čísly.

3.10. - 7.10.

Čj:
 • Abeceda - opakování složitějšího řazení slov.
 • Mluvení ve větách - pořádek vět v krátkém příběhu, vypravování.
 • Pořádek slov ve větě - sestavování vět dle daných slov.
 • Převyprávění příběhu.
 • Čtení s porozuměním.

Uč. str. 17-21

PS. str. 12-14

Písanka: písmena h, k,f, i, u

M:

 • Sčítání a odčítání v oboru 0-20.
 • Sčítání s přechodem přes desítku: 9+, 11-.
 • Slovní úlohy.
 • Prostředí: autobus, součtové trojúhelníky.
 • Určování hodin.
 • Jednotky délky (cm, m)
 • Počítání s penězi.
 • Přímá, lomená, křivá čára.

Uč. str. 19-25

Prv:

 • Škola, Cesta do školy. Dopravní prostředky a značky. - Opakování.

Uč. str. 6-7

PS. str. 12-15

DÚ:

Pracovní činnosti - na pátek přinést nějaké přírodniny, nejlépe kaštany - stačí trocha.

Český jazyk - naučit se básničku nazpaměť  - učebnice str. 19 cv. 2 (Princeznička na bále...) na 10.10..

Čítanka - str. 25 - Červená bunda - již od začátku týdne - postupně přečíst, text zkoušet nebudu, jen potřebuji, aby děti opravdu četly, je třeba trénovat.

26.9. - 30.9.

Čj:
 • Abeceda - jak jdou písmena za sebou.
 • Řazení slov dle abecedy.
 • Doplnění řady chybějících písmen v abecedě.
 • Řazení slov stejné první hlásky - složitější řazení.
 • Prosba, poděkování.

Uč. str. 14-17

PS. str. 10-11

Písanka: písmena l, e, b

M:

 • Sčítání a odčítání v oboru 0-20.
 • Sčítání s přechodem přes desítku: 9+, 11-.
 • Slovní úlohy.
 • Prostředí: autobus, krychlové stavby.
 • Určování hodin.
 • Geometrická tělesa.

Uč. str. 13-18

Prv:

 • Cesta do školy. Dopravní prostředky a značky.

Uč. str. 6-7

PS. str. 10-11

 

19.9. - 23.9.

Čj:
 • Rozlišování první hlásky ve slově.
 • Abeceda – jak jdou písmena za sebou.
 • Doplnění řady chybějících písmenek v abecedě.
 • Řazení slov dle abecedy

Uč. str. 11-14

PS. str. 8-9

Čítanka  -  27.9. - zkoušení čtení příběhu o Drakovi.(str. 22)

M:

 • Sčítání a odčítání v oboru 0-20.
 • Slovní úlohy.
 • Prostředí: součtové trojúhelníky, krychlové stavby.
 • Určování hodin.
 • Geometrické útvary a tělesa.

Uč. str. 7-12

Prv:

 • Cesta do školy. Dopravní značky.

Uč. str. 6-7

PS. str. 10-13

12.9.- 16.9.

Čj:

 • Vlastní jména – hledání jmen v textu, tvoření vět se jmény
 • Časová posloupnost děje pohádky – jak jdou věty za sebou
 • O větách – jak věty začínají a čím končí
 • Oslovení, pozdrav
 • písmena F, S, L

Uč. str. 7-10

PS. str. 4-7

M:

 • Sčítání a odčítání v oboru 0-20
 • Slovní úlohy
 • Prostředí autobus, děda Lesoň
 • Určování hodin

Uč. str. 5-7

Prv:

 • Naše škola, Co děláme ve škole - místnosti ve škole, zaměstnanci školy, kdo co dělá, které měsíce chodíme do školy? Rozvrh hodin.

Uč. str. 4-5

PS. str. 6-9

 

5.9. - 9.9.

Čj:

 • opakování z 1. třídy
 • rozlišování písmenek (tiskací, psací)
 • slabiky, slova věty - počet slov ve větě, počet písmen ve slovech, hledání slov ve větách dle počtu slabik
 • tvoření slov ze slabik
 • psaní písmen G, T - stará písanka

Uč. str. 4-6

Ps. str. 1-3

M:

 • opakování sčítání a odčítání v oboru 0-10
 • znázornění čísel na číselné ose
 • doplnění číselné řady
 • porovnávání čísel pomocí symbolů

Uč. str. 1-5

Prv:

 • Naše škola, Co děláme ve škole - místnosti ve škole, zaměstnanci školy, kdo co dělá, které měsíce chodíme do školy?

Uč. str. 4-5