Základní škola

Probrané učivo

28.11. - 2.12.

DÚ:

Čj: 1.2. zkoušení čtení z čítanky str. 46: Myšáček a tužka.

PRV: DOBROVOLNÝ - pracovní list k páteční desetiminutovce.

21.11. - 25.11.

ČJ:

 • Opakování slov protikladných, souznačných, mnohoznačných, podřazených a nadřazených.
 • Dělení slov na konci řádku.
 • Samohlásky krátké a dlouhé.

PS: str. 30-33

Pís. str. 28-32

M:

 • Slovní úlohy, sčítání a odčítání v oboru 0-20.
 • Určování času - nově také digitální zápis.
 • Geometrie - dva body a přímá čára.
 • Zvířátka dědy Lesoně, autobus.

M 5 str. 1-4

Prv: 

 • Pozdim - opakování.
 • Zima - znaky podzimu, příprava živočichů na zimu.

Uč str. 32-33

PS str. 31-32

Aj:

 • Příběh 1 a písnička 1 Unit 3.Slovní zásoba-místnosti v bytě PS str. 11. a 12.

DÚ:

M: Pracovní list - opakování k písemné práci.

Aj: Sledovat příběh a písničku, opakovat slovíčka ze str. 11.

14.11. - 18.11.

Čj:
 • Čtení s porozuměním.
 • Slova protikladná.
 • Slova souznačná.
 • Slova mnohoznačná.
 • Slova nadřazená a podřazená.
 • Slova lichotivá a hanlivá.

Uč. str. 37-42

PS. str. 25-30

Písanka: str. 25-27

M:

 • Sčítání a odčítání v oboru 0-20.
 • Sčítání s přechodem přes desítku.
 • Slovní úlohy.
 • Krychlové stavby, autobus.
 • Jednotka času.
 • Určování hodin.

Uč. str. 55-61

Prv:

 • Ovoce a zelenina.
 • Zvířata v lese - opakování.
 • Ryby a ptáci - opakování.

Uč. str. 22-23

PS. str. 18-19

Aj:

 • Příběh Unit 3.Nová slovní zásoba-místnosti v bytě PS str. 11.

DÚ:

Čj: Dobrovolný - pracovní sešit str. 29 cv. 3.

Aj: Sledovat příběh, naučit se slovíčka ze str. 11.

7.11. - 11.11.

Čj:
 • Abeceda a druhy vět - opakování.
 • Čtení s porozuměním.
 • Slova protikladná.
 • Slova souznačná.

Uč. str. 37

PS. str. 25

Písanka: str. 22-25

M:

 • Sčítání a odčítání v oboru 0-20.
 • Sčítání s přechodem přes desítku: 6+, 5+, 14-, 15-.
 • Slovní úlohy.
 • Geometrie - bod - bod na čáře.
 • Jednotka teploty.

Uč. str. 48-55

Prv:

 • Podzim - znaky podzimu, podzimní měsíce, stromy: listaté, jehličnaté, rozdíl mezi keřem a stromem, houby.
 • Význam lesa.
 • Zvířata v lese.
 • Ryby a ptáci.

Uč. str. 18-19

PS. str. 20

AJ:

 • Písnička a příběh Unit 2. Konverzační téma: I like/I'm wearing (the red T-shirt with blue stripes).

DÚ:

M: str. 50 cv. 1, 2, 3, 4

M: DOBROVOLNÝ ÚKOL - pracovní list do 18.11.

AJ: Poslouchat příběh a písničku, procvičovat se slovíčka Unit 2 (str. 79 v PS). Umět popsat barvu a vzor na tričku. Dokončit vybarvování ze str. 10.

31.10. - 4.11.

Čj:
 • Abeceda a druhy vět - opakování.
 • Slovo ve větě - rozdělování na jednotlivá slova, skládání slov do vět.
 • Čtení s porozuměním.
 • Slova protikladná.

Uč. str. 33-37

PS. str. 21-24

Písanka: str. 16-21

M:

 • Sčítání a odčítání v oboru 0-20.
 • Sčítání s přechodem přes desítku: 9+, 11-, 8+, 12-, 7+, 13-.
 • Slovní úlohy.
 • Geometrie - bod - bod na čáře.
 • Jednotka objemu - l, hl.

Uč. str. 40-47

Prv:

 • Podzim - znaky podzimu, podzimní měsíce, stromy: listaté, jehličnaté, rozdíl mezi keřem a stromem, houby.
 • Význam lesa.
 • Zvířata v lese.

Uč. str. 13-15

PS. str. 28-30

4.11. PROJEKTOVÁ VÝUKA SVATÝ HUBERT.

DÚ:

M: str. 45 cv. 1, 2, 3 - na PONDĚLÍ 7.11.

PRV: str. 29 cv. 1 na PONDĚLÍ 7.11.

PÍSANKA: str. 18 na 1.11.

24.10. - 28.10.

Projektová výuka k 28. říjnu.

17.10. - 21.10.

Čj:
 • Abeceda a druhy vět - opakování.
 • Doplňování znaménka na konci věty.
 • Rozeznávání druhů vět v textu.
 • Čtení s porozuměním.
 • Slohová cvičení - omluva.

Uč. str. 30-32

PS. str. 19-30

Písanka: str. 11-16

M:

 • Sčítání a odčítání v oboru 0-20.
 • Sčítání s přechodem přes desítku: 9+, 11-, 8+, 12-, 7+, 13-
 • Slovní úlohy.
 • Prostředí: autobus.
 • Geometrie - bod.
 • Geometrická tělesa.
 • Orientace v tabulce.

Uč. str. 33-40

Prv:

 • Podzim - znaky podzimu, podzimní měsíce, stromy: listaté, jehličnaté, rozdíl mezi keřem a stromem, houby.

Uč. str. 10-12

PS. str. 25-27

AJ:

Opakování: What are you doing now? I am reading/writing/counting/speaking/listening. Opakování barev.

Písnička a příběh Unit 2.

 

DÚ:

ČÍT: na 18.10. str. 21 zkoušíme čtení říkanek na známky

M: 21.10. písemná práce

AJ: poslouchat příběh a písničku, naučit se slovíčka Unit 2 (str. 79 v PS). V linkovaném sešitě vypracovat pracovní list s barvami

10.10. - 14.10.

Čj:
 • Abeceda - opakování složitějšího řazení slov.
 • Pořádek slov ve větě - sestavování vět z daných slov.
 • Druhy vět - oznamovací, tázací, rozkazovací, přací.
 • Čtení s porozuměním.

Uč. str. 22-29

PS. str. 15-18

Písanka: písmena t, r, ř, n, m

M:

 • Sčítání a odčítání v oboru 0-20.
 • Sčítání s přechodem přes desítku: 9+, 11-, 8+, 12-
 • Slovní úlohy.
 • Prostředí: autobus, součtové trojúhelníky, zvířátka dědy Lesoně
 • Jednotky délky (cm, m)
 • Geometrická tělesa
 • Orientace v tabulce

Uč. str. 26-32

Prv:

 • Podzim - znaky podzimu, podzimní měsíce, stromy: listaté, jehličnaté

Uč. str. 8-9

PS. str. 16-17, 21-24

Aj:

 • Písnička a příběh Unit 1.

 • Konverzační téma: What are you doing now? I am reading/writing/counting/speaking/listening.

DÚ:

Čj: pracovní list - abeceda

M: str. 30 cv. 2, 3, 4

ČÍT: na 18.10. str. 21 zkoušíme čtení říkanek na známky

AJ: poslouchat příběh a písničku, naučit se slovíčka Unit 1 (str. 79 v PS). V linkovaném sešitě vypracovat pracovní list s čísly.

3.10. - 7.10.

Čj:
 • Abeceda - opakování složitějšího řazení slov.
 • Mluvení ve větách - pořádek vět v krátkém příběhu, vypravování.
 • Pořádek slov ve větě - sestavování vět dle daných slov.
 • Převyprávění příběhu.
 • Čtení s porozuměním.

Uč. str. 17-21

PS. str. 12-14

Písanka: písmena h, k,f, i, u

M:

 • Sčítání a odčítání v oboru 0-20.
 • Sčítání s přechodem přes desítku: 9+, 11-.
 • Slovní úlohy.
 • Prostředí: autobus, součtové trojúhelníky.
 • Určování hodin.
 • Jednotky délky (cm, m)
 • Počítání s penězi.
 • Přímá, lomená, křivá čára.

Uč. str. 19-25

Prv:

 • Škola, Cesta do školy. Dopravní prostředky a značky. - Opakování.

Uč. str. 6-7

PS. str. 12-15

DÚ:

Pracovní činnosti - na pátek přinést nějaké přírodniny, nejlépe kaštany - stačí trocha.

Český jazyk - naučit se básničku nazpaměť  - učebnice str. 19 cv. 2 (Princeznička na bále...) na 10.10..

Čítanka - str. 25 - Červená bunda - již od začátku týdne - postupně přečíst, text zkoušet nebudu, jen potřebuji, aby děti opravdu četly, je třeba trénovat.

26.9. - 30.9.

Čj:
 • Abeceda - jak jdou písmena za sebou.
 • Řazení slov dle abecedy.
 • Doplnění řady chybějících písmen v abecedě.
 • Řazení slov stejné první hlásky - složitější řazení.
 • Prosba, poděkování.

Uč. str. 14-17

PS. str. 10-11

Písanka: písmena l, e, b

M:

 • Sčítání a odčítání v oboru 0-20.
 • Sčítání s přechodem přes desítku: 9+, 11-.
 • Slovní úlohy.
 • Prostředí: autobus, krychlové stavby.
 • Určování hodin.
 • Geometrická tělesa.

Uč. str. 13-18

Prv:

 • Cesta do školy. Dopravní prostředky a značky.

Uč. str. 6-7

PS. str. 10-11

 

19.9. - 23.9.

Čj:
 • Rozlišování první hlásky ve slově.
 • Abeceda – jak jdou písmena za sebou.
 • Doplnění řady chybějících písmenek v abecedě.
 • Řazení slov dle abecedy

Uč. str. 11-14

PS. str. 8-9

Čítanka  -  27.9. - zkoušení čtení příběhu o Drakovi.(str. 22)

M:

 • Sčítání a odčítání v oboru 0-20.
 • Slovní úlohy.
 • Prostředí: součtové trojúhelníky, krychlové stavby.
 • Určování hodin.
 • Geometrické útvary a tělesa.

Uč. str. 7-12

Prv:

 • Cesta do školy. Dopravní značky.

Uč. str. 6-7

PS. str. 10-13

12.9.- 16.9.

Čj:

 • Vlastní jména – hledání jmen v textu, tvoření vět se jmény
 • Časová posloupnost děje pohádky – jak jdou věty za sebou
 • O větách – jak věty začínají a čím končí
 • Oslovení, pozdrav
 • písmena F, S, L

Uč. str. 7-10

PS. str. 4-7

M:

 • Sčítání a odčítání v oboru 0-20
 • Slovní úlohy
 • Prostředí autobus, děda Lesoň
 • Určování hodin

Uč. str. 5-7

Prv:

 • Naše škola, Co děláme ve škole - místnosti ve škole, zaměstnanci školy, kdo co dělá, které měsíce chodíme do školy? Rozvrh hodin.

Uč. str. 4-5

PS. str. 6-9

 

5.9. - 9.9.

Čj:

 • opakování z 1. třídy
 • rozlišování písmenek (tiskací, psací)
 • slabiky, slova věty - počet slov ve větě, počet písmen ve slovech, hledání slov ve větách dle počtu slabik
 • tvoření slov ze slabik
 • psaní písmen G, T - stará písanka

Uč. str. 4-6

Ps. str. 1-3

M:

 • opakování sčítání a odčítání v oboru 0-10
 • znázornění čísel na číselné ose
 • doplnění číselné řady
 • porovnávání čísel pomocí symbolů

Uč. str. 1-5

Prv:

 • Naše škola, Co děláme ve škole - místnosti ve škole, zaměstnanci školy, kdo co dělá, které měsíce chodíme do školy?

Uč. str. 4-5