Základní škola

Probrané učivo

Učivo k 18. 10.

Český jazyk: 

Učebnice-  vše po s. 16 (včetně) + příprava diktátu s. 14/8 a,b (nepsat do sešitu)

- řadíme slova podle abecedy, i složitější řazení např. Jana, Jitka, Jiřina

- rozlišujeme větu, slovo, slabiku, písmeno a určujeme počet vět, slov, slabik, písmen

- píšeme velké písmeno na začátku věty a tečku, vykřičník, otazník na konci věty

- víme, že ve vlastních jménech lidí a zvířat píšeme velké písmeno

Písanka- vše po s. 17 (včetně)

Čítanka- s. 22 umět číst hlasitě a co nejplynuleji 

 

Matematika- opakujeme + a - od 0 do 20 s rozkladem i bez, porovnávání čísel do 20, řešíme slovní úlohy "o více, o méně", hledáme číslo o x větší/menší než...

Procvičovací sešit z M -momentálně přeskakujeme,  vše po s.14 (včetně) + s. 15/1 + 18/1 + 19/1, 3 + 20/1 + 21/1,3 + 22/1,2

M učebnice- vše po s. 15 (včetně) + nedělat s. 13/4 a 15/1

 

Prvouka (p. uč. Vozná) 

Vše po stranu 19. Děti umí vyjmenovat 5 listnatých stromů a 4 jehličnaté, znají názvy samic a mláďat srnce , jelena, prasete divokého, umí jmenovat rostliny a živočichy v lese, ví, kdy začíná podzim.