Základní škola

Akce

Březen

V březnu nás opět zastihla distanční výuka, ani už nevíme po kolikáté. Vidíme se sice jen přes obrazovky, to nám ale nebrání se zase posunout ve čtení mnohem dále. Čteme už příběhy ve slabikáři a pracovním sešitě, čteme zadání v matematice a prvouce. Jsme už pomalu čtenáři.

V matematice se posunujeme do různých prostředí, jako je autobus, čtení a zápis v tabulkách, stavby z kostek. To nás moc baví. 

V teamsech se umíme rozdělit do skupin a můžeme pracovat v menším počtu. 

V družince nás navštěvuje paní Renatka za plotem a můžeme s ní vyrábět různé výrobky. To je super smiley. Snad se v dubnu dostaneme do školy a konec školního roku si užijeme.

 

 

Únor

Všechno nám jde moc dobře, až se tomu divím  laugh. Děti moc hezky čtou a čtenému textu rozumí. A to je super. yes  Čteme už mnohem delší odstavce a zápasíme s novými písmeny a také s ou a au. Děti jsou velmi šikovné a pečlivě se doma připravují. Vůbec se nestává, že by někdo nenosil úkoly.

V matematice poznáváme nová prostředí - autobus, vláčky, schody i stavby. Vše je pro děti srozumitelné a většina matematiky je baví.

V prvouce poznáváme lidské tělo, rozlišujeme nemoc a úraz a pomalu se těšíme na jaro a učivo s ním spojené.

Bohužel jsou děti ochuzeny o spoustu kulturních akcí , ale doufáme, že to brzy doženeme.

Všechny aktivity zvládáme v rouškách a za to si děti zaslouží velký obdiv!!