Základní škola

Akce

ZÁŘÍ

První měsíc školy za námi. Měsíc všemi tak dlouho očekávaný. Z dětí se stali školáci, nová role, na kterou se moc těšili. 

Na dětech bylo vidět, že je vše moc zajímá, že se do školy každý den těší. Většinou pokračují kamarádské vztahy už ze školky a zároveň vznikají nová přátelství.

Děti mají radost z každé nové informace, kterou se ve škole dozvědí. Nejraději by už znaly celou abecedu a uměly počítat do nekonečna  wink

 

Čj- Naučili jsme se přečíst písmenka M, A, Á, L, m, a, á. Pracujeme s nastříhanými písmenky a slabikami. Procvičujeme ruku, aby se krásně uvolnila a mohli jsme brzy psát první psací písmenka. Začali jsme se učit psát číslice.

M- V matematice pracujeme s krychličkama, s dřívkama, skládáme geometrické tvary z papíru, jezdíme vláčkem, počítáme- počty zatím zapisujeme čárkama nebo puntíky. Často používáme k práci mazací tabulku.

Prv- V prvouce jsme se učili o škole, ať víme, jak to tady chodí. Známe dopravní prostředky a víme, jak se ráno bezpečně dostat do školy.

Měli jsme besedu týkající se bezpečného chování na internetu a další, kde jsme se dozvěděli, jak se hezky chovat k lidem kolem sebe- prevence šikany.

 

 

 Těšíme se na další společné dny a měsíce, snad si je všechny užijeme ve školním prostředí.