Základní škola

Akce

ZÁŘÍ

První školní den proběhlo slavnostní vítání prvňáčků. Úspěšný vstup do školních let jim popřáli představitelé obce, paní ředitelka a třídní učitelka. Děti dostaly dárečky od obce i od školy a se šerpou se po první vyučovací hodině vracely s rodiči domů.

V dalších dnech se žáčci seznamovali s prostorami školy, s organizací vyučovacích hodin a přestávek, poznávali se navzájem. 

Na konci měsíce jsme žili Drakiádou. Děti si vyrobily draka a vyplnily "dračí" pracovní list. Všem se jim moc povedl. Pár dní poté si šly zalítat na místní kopec s drakem, kterého si přinesly z domu.