Základní škola

Předběžná organizace šk.r. 2022/2023

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

rádi bychom Vás informovali o předběžné organizaci příštího školního roku 2022/2023.

 

Mateřská škola:

Ve školním roce 2022/2023 budou opět zřízeny 4 třídy s celkovým počtem 75 dětí, z nichž bylo nově přijato 19. Vyhověno bylo všem žádostem o přijetí.

Kolektiv pedagogů se bude koncem školního roku loučit s jednou paní učitelkou.

Do funkce vedoucí učitelky bude nově jmenována paní Miroslava Šimečková. Paní učitelka Věra Rylková zůstává nadále v týmu učitelek MŠ.

 

Základní škola:

Předběžný počet žáků pro nastávající školní rok je 104, což je o 10 více než v současnosti. Nově přijatých prvňáčků je 28 a budou rozděleni do dvou souběžných tříd. Zatím se nám daří udržet nízký počet žáků ve třídách, i když je to stále těžší, vzhledem k prostorovým možnostem školy.

Dobrou zprávu máme pro zákonné zástupce a rodiče dětí současných druhých tříd. Na základě podpory zřizovatele a souhlasného stanoviska hygieny dojde ke zřízení nové kmenové učebny, což umožní zachování samostatných budoucích třetích tříd bez nutnosti jejich slučování.

Od nového školního roku se tedy budou děti vzdělávat v celkem 7 kmenových třídách.

Od září přivítáme do školy čtyři nové paní učitelky a loučit se budeme se třemi stávajícími.

Školní družina:

V rámci školní družiny zůstanou nadále zachována 3 oddělení odpolední družiny a jedno oddělení družiny ranní.

ZŠ a MŠ Staříč