Základní škola

Návrat žáků do školy od 12.4. 2021

Informace k provozu školy od 12. 4. 2021

Vzhledem k tomu, že má naše škola více než 75 žáků, bude výuka od 12. 4. 2021 probíhat ve škole rotačním způsobem, což znamená týden prezenční výuky ve škole, týden distanční výuky doma.

Žáci 1. A., 2. a 3. ročníku začínají prezenční výuku ve škole v pondělí 12. 4. a v týdnu od 19. 4. distančně.

Žáci 1. B, 4. a 5. ročníku začínají od 12. 4. distančně, prezenčně se začnou vyučovat od 19.4.

Rozvrhy zůstávají neměnné.

Příchod do školy: 7:40 (platí pro všechny ročníky)

Vchod do školy: 1. A a 1. B – přední vchod č. 1

2. a 4. – zadní vchod č. 2

3. a 5. - zadní vchod č. 3 ( k jídelně)

V době prezenční výuky bude probíhat testování žáků v pondělí a ve čtvrtek před příchodem do třídy. Žáci budou testováni za dohledu dospělé osoby postupně po příchodu do školy. Testování trvá cca 20 minut.

Žák nebude testován ve škole neinvazivním antigenním testem, pokud je možné doložit negativní výsledek PCR testu (ne starší než 48 hodin) nebo se žák prokáže lékařským potvrzením či zprávou z laboratoře o prodělané nákaze COVID – 19 a neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem.

Rodiče žáků 1.,2. a 3. ročníků mohou být při testování svého dítěte přítomni.

V případě pozitivního testu bude dítě izolováno a vyčká příchodu rodiče (nebo rodič dá souhlas, aby dítě samo opustilo školu). Škola vystaví potvrzení, že test vyšel pozitivně a rodič kontaktuje lékaře dítěte.

Provoz ŠD:

Odpolední družina bude nadále zajištěna pro žáky 1. - 3. ročníku, které se budou vzdělávat v daný týden prezenčně. Pro 1. a 2. ročník bude provoz družiny do 16:30, pro děti 3. ročníku do 15:45.

Ranní družina je v provozu od 6:30, pouze pro 1. a 2. ročník.

Školní stravování:

Strávníci budou na obědy automaticky přihlášeni od 12. 4. (1. A, 2. a 3.ročník) a od 19. 4. - 1. B, 4. a 5. ročník. Automaticky budou žáci přihlášeni k odběru obědů pouze v týdnu jejich prezenční výuky. Obědy mohou žáci odebírat i během distanční výuky. Tito zájemci se přihlašují samostatně.

Další informace:

Všichni žáci budou mít povinně 2 zdravotnické obličejové masky (chirurgická rouška). Jednu na dopoledne, druhou na odpoledne. Z důvodu častého větrání a pobytu venku žádáme rodiče, aby své děti vybavili vhodným oblečením a obuví (teplé ponožky, mikiny do tříd). V rámci TV i ŠD budou děti co nejvíce pobývat venku, vybavte je starší sportovní obuví a oblečením.

Podmínkou účasti v prezenční výuce je antigenní testování ve škole a rouška po celou dobu výuky. Dítě nemůže být nuceno k účasti ne testování a neúčast na testování není jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je však nemožnost prezenčního vzdělávání. Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou.

Při této absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání. V tomto případě bude žákovi zajištěna studijní podpora.

Jsme rádi, že je dětem umožněn návrat do školy alespoň v této podobě. Budeme se snažit, abychom dodrželi všechna nutná opatření a pokud by došlo k dočasným organizačním nesrovnalostem, prosíme Vás o pochopení.

Děkujeme.                                                                                                                                                                                Mgr. Jeanetta Machová, ředitelka školy

Název Datum vydání Velikost
instruktážní leták 07.04.2021 2 MB
Testování - leták pro rodiče 07.04.2021 545 kB
testování - přehled návazných postupů 07.04.2021 218 kB