Základní škola

5. třída


Předpokládaný obsah učiva v týdnu od 08. 03. - do 12. 03. 2021:

ČJ - Zájmena - druhy, skloňování mě/mně

M - Opakování - desetinná čísla

PŘ - Opakování - zoologické zahrady, třídění živočichů

VL - Život v Čechách za průmylsové revoluce

AJ - přítomný čas prostý, zápor, aktivity ve volném čase - str. 43-45 (22.-26.2.)