Základní škola

5. třída

Předpokládaný obsah učiva v týdnu od 03. 05. - do 07. 05. 2021:

ČJ - Opakování - vyjmenovaná slova, slovesa, příslovce

M - Rýsování

PŘ - Zdravá strava

VL - ostrovy, poloostrovy, moře, řeky, státy Evropy

AJ -