Základní škola

1. B

Předpokládaný obsah učiva v týdnu od 16.11. - 20.11.

ČJtento týden probereme písmeno I, i Budeme spojovat samohlásky s p,l,m,s a tvořit slabiky. V psaní pokračujeme v nácviku číslic a tvarů.

M- dokončíme pracovní sešit 1. a po návratu do školy doplníme cvičení, která jsme museli přeskočit .

PRV- v prvouce bychom pracovali na stranách 19, 20