Základní škola

1. A


Předpokládaný obsah učiva v týdnu od  7.12. - do 11. 12. 2020

 
Aj The magic elfc, opakování slovní zásoby- hračky                        
Čj opakování psaní tiskacích písmen, čtení slov s těmito písmeny M, A, L, E, S, O, P, U, I, T, J  Ve slabikáři čtení slov, vět s probranými písmeny. Správný úchop, psaní do písanky- psací písmena- písanka po stránku 12. Slabikář- nové písmeno T- po stránku 15, Pracovní sešit ke slabikáři- stránka 5
M opakování psaní číslic 0-9, jednoduché počítání věcí kolem nás do 10, geometrické tvary, sčítací trojúhelníky, přikládání dřívek, krychlové stavby, rytmus (po str. 63), vybrané příklady v malé matematice 2. po str. 5                        
PRV

V zimě- okénko do zimní přírody (stránky v pracovním seštitě až 33)