Základní škola

1. A


Předpokládaný obsah učiva v týdnu od  8.3. - do 12.3.  2021

Vážení rodiče, děkuji Vám za spolupráci.

Aj                          
Čj  Ve slabikáři čtení slov, vět s probranými písmeny. Psaní slov s těmito písmeny. Skládání slov z písmen.  Správný úchop, psaní do písanky- psací písmena, slova. Opis i přepis. Písanka 3. díl po stránku 4. Slabikář- nové písmeno C- po stránku 53, Pracovní sešit ke slabikáři- po stránku 28
M počítáme do 20, opakování psaní číslic,  geometrické tvary, sčítací trojúhelníky, přikládání dřívek, krychlové stavby, rytmus (po str. 91), vybrané příklady v malé matematice 3. po str. 13                        
PRV Jaro je tady- příroda na jaře, na zahradadě, stromy a keře na jaře (po stránku 49)