Základní škola

1. A


Předpokládaný obsah učiva v týdnu od  26.4. - do 30.4.  2021

Vážení rodiče, děkuji Vám za spolupráci.

Aj Nová slovíčka- jump, sing, dance swim, fly. Uvědomění si, že různá zvířata mají různé schopnosti. Rozlišení, co některá zvířata umí či neumí (can x can´t)                        
Čj  Ve slabikáři čtení slov, vět s probranými písmeny. Psaní slov s těmito písmeny. Skládání slov z písmen.  Správný úchop, psaní do písanky- psací písmena, slova. Opis i přepis. Písanka 3. díl po stránku 35. Slabikář-  procvičování písmene Ř- po stránku 71, Pracovní sešit ke slabikáři- po stránku 41
M počítáme do 20, opakování psaní číslic,  geometrické tvary, sčítací trojúhelníky, přikládání dřívek, krychlové stavby, rytmus (po str. 112), vybrané příklady v malé matematice 3. po str. 18                        
PRV Roční období, měsíce v roce, dny v týdnu, poznáváme hodiny- po stránku 59              
Název Datum vydání Velikost
Poslechy do angličtiny
The Food song 05.04.2021 325 kB