Základní škola

Aktuální informace k zápisu do 1. třídy

Organizace a průběh zápisu pro školní rok 2020/2021

( nově upraveno z důvodu mimořádných opatření proti šíření koronaviru a na základě MŠMT - „Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020 – 2021“ ze dne 18. 3. 2020)

(změny jsou vyznačeny barevně)

Základní škola a Mateřská škola Staříč, okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace v souladu s § 36, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon) oznamuje:

Termín  zápisu:

Zápis proběhne od 15. dubna 2020 do 24.dubna 2020.

Kapacita a kritéria přijetí:

Pro školní rok 2020/2021 plánuje ZŠ Staříč otevřít 2 první třídy a přijmout maximálně 36 dětí k plnění povinné školní docházky.

K základnímu vzdělávání do 1. ročníku se zapisují všechny děti, které se narodily v termínu 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014.

Dítě bude přijato/nepřijato k plnění povinné školní docházce ve správním řízení na základě Žádosti o přijetí dítěte k plnění školní docházky a posouzení podle Kritérií přijetí dítěte do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2020/2021 vydaných ředitelkou školy dne 9.3. 2020.

Organizace a průběh zápisu:

 

ORGANIZACE ZÁPISU

- proběhne pouze formální část zápisu, motivační se neuskuteční

- zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí

 

FORMÁLNÍ ČÁST ZÁPISU

Zákonný zástupce dítěte podá Žádost o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky( případně Žádost o odklad povinné školní docházky), vyplněný Zápisní list dítěte a kopii rodného listu dítěte. Soubor těchto tří dokumentů lze podat následovně:

 

a) Datovou schránkou : 52nqff7

b) emailem na adresu : reditel@zsstaric.cz ( - takto může podat pouze ten, kdo má elektronický podpis )

c) poštou ( s razítkem pošty od 15. 4. 2020 do 24.dubna 2020.

d) osobně ( - po předchozí telefonické domluvě Mgr. Košťálová J. – 733 714 463)

 

Zákonný zástupce může požádat ředitele školy v době zápisu o odklad povinné školní docházky. Rozhodnutí o odkladu vydává škola na základě Žádosti zákonného zástupce dítěte o odklad povinné školní docházky, doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko – psychologické poradny, speciálního pedagogického centra),doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa. Na vyřízení odkladu a doložení těchto tří dokumentů je zákonem stanoven termín

do 30. dubna 2020.

Vzhledem k mimořádné situaci prodlužujeme termín do 15. května 2020.

Rozhodnutí  o přijetí či odkladu budeme pravděpodobně zasílat poštou.

Po ukončení nouzového stavu uspořádáme ve škole společné setkání s Vámi a Vašimi dětmi.

 

Mgr. Jeanetta Machová

ředitelka školy