Základní škola

Aktuality

Co je to správná výživa dětí?

Vážení rodiče,

zveme Vás na přednášku uspořádanou v rámci šablony Odborně zaměřené tematické setkávání a spolupráce s rodiči dětí ZŠ, tentokráté na téma Co je to správná výživa dětí?

Děti dnes žijí ve světě, který je jiný, než býval za generací jejich rodičů či prarodičů. Lidé se nemusejí příliš hýbat, a přesto netrpí hlady. Naopak, přijímají více energie, než vydají a jejich těla s tím neumí naložit lépe, než že přebytečnou energii uloží do tukových zásob. Ty byly dobré v dobách, kdy přicházely tuhé zimy, období hladu, těžké infekce… dnes namísto nich tiše odchází zdatnost a přichází obezita.

Obezita je zákeřná nemoc. Není pravdou, že děti z obezity „vyrostou“. Naopak, více jak tři čtvrtiny tlustých dětí se stanou tlustými dospělými. Pokud si přejeme, aby se naše děti obezitě vyhnuly, máme jen jednu možnost. Nazývá se PREVENCE.

 

Beseda chce inspirovat rodiče, aby udělali to nejlepší, co pro děti udělat mohou: postupně jim předali odpovědnost za vlastní život společně se znalostí toho, jak s ním dobře nakládat.

Každý účastník bude mít příležitost k vyjádření vlastních názorů a zkušeností. Každý také obdrží 1x sadu brožur „Zdravotní gramotnost pro veřejnost“, která se tématy správné výživy také zabývá. Beseda bude doplněna videoukázkami s příklady dobré i špatné praxe.

Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 26.4. 2018 od 16:00. Přihlásit se můžete pomocí následujícího odkazu https://www.zsstaric.cz/zs/akce-skoly/co-je-to-spravna-vyziva-deti.php.

 

 


Zápis do 1. třídy - 17. 4. 2018 od 13:00 h do 17:30 h

Novela školského zákona přináší některé podstatné změny pro přihlašování dětí k povinné školní docházce, popř. pro žádost o odklad školní docházky.

 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna (pozn.: dříve to bylo 15. 1. – 15. 2.) kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 

Zápis žáků do 1. tříd v naší škole se pro školní rok 2018/2019 uskuteční 17. 4. 2018 od 13:00 h do 17:30 h v budově základní školy. Rodiče dětí navštěvující Mateřskou školu ve Staříči si tiskopisy mohou vyzvednout ve školce a vyplněné zpět přinést k zápisu. Tiskopis je zároveň ke stažení na webových stránkách školy. Využijte rezervačního systému, který bude spuštěn 19. 3. 2018 na webových stránkách naší školy. K zápisu vezměte svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může rodič požádat o odklad školní docházky o jeden rok, a to za předpokladu, že v době zápisu tj. do 30.4. 2018 bude písemná žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. S ohledem na velkou vytíženost pedagogicko-psychologických poraden doporučujeme objednat se k vyšetření dítěte ve školském poradenském pracovišti co nejdříve.

 

Mgr. Jeanetta Machová, ředitelka školy


Hledáme

pomocnou kuchařku na zástup z důvodu nemoci.Nástup možný ihned! Bližší info 734 330 256.

Upozornění

Vážení rodiče,

připomínáme, že zítra 26.2. 2018 vzhledem k projektovému dni ve škole, proběhnou pouze 4 vyučovací hodiny!


Úspěchy v recitaci

Vážení rodiče,
ve středu 21.2.2018 se vítězové školního kola recitační soutěže zúčastnili obvodního kola v Brušperku. Zde byli někteří z nich opět úspěšní a to ve všech kategoriích! V nejmladší kategorii získala 1. místo Kristýnka Míčková z první třídy, z druhé kategorie postupuje do okresního kola Sofinka Michnová a ve třetí kategorii nás bude ve Frýdku - Místku reprezentovat také postupující Johanka Kupková. Holkám gratulujeme a držíme palce v okresním kole!!!


Zrušení kroužků p. uč. Míčkové

Z důvodu nemoci jsou dočasně zrušeny tyto kroužky: šachy, hudební kroužek (sbor, flétna).

Děkujeme za pochopení.