Základní škola

Aktuality

Příměstský tábor

 

 

 

 

Vážení rodiče,
k 25.5.2020 plánujeme otevřít MŠ. Vzhledem k tomu, že obě paní uklízečky jsou v rizikové skupině a nemohou nastoupit do práce, hledáme naléhavě uklízečky, které jsou v rámci otevření MŠ a k zajištění přísných hygienických opatření nezbytné. Prosíme zájemkyně o tuto pracovní pozici na plný úvazek, aby kontaktovaly ředitelku ZŠ a MŠ na telefonním čísle 734 330 256. Děkujeme.

 

 

 

Distanční výuka

Máme za sebou více než měsíc distanční výuky. Po počátečních nesnázích v souvislosti s hledáním vhodných platforem pro výuku na dálku a zmapování různých možností této výuky v jednotlivých rodinách, jsme se společně s rodiči a dětmi dokázali s touto náhlou situací dobře vypořádat. Dětem, které neměly počítač či tablet jsme po domluvě s rodiči tuto techniku zapůjčili. Učitelky, děti a rodiče pravidelně komunikují nejen prostřednictvím emailu, ale také pravidelný...ch hodin online. Rovněž si vzájemně přeposílají videa, odkazy a fotky nejen školních prací, ale i volnočasových aktivit. V rámci podpory zavádění online technologií , která je uskutečňována z mnoha stran, se pedagogové účastní různých webinářů a v této oblasti se zdokonalují. Vzhledem k nízkému věku dětí je práce s výpočetní technikou náročná a musí tedy velmi pomáhat rodiče. Také díky nim se například i prvňáčci pravidelně setkávají se svou paní učitelkou „na živo“, vidí se navzájem se spolužáky a pracují společně na úkolech.
Vzdělávání na dálku, které v dětech rozvíjí i zcela nové dovednosti důležité pro život, hodnotíme především formativně.
Jsme rádi, že drtivá většina žáků a rodičů nastoupila na tuto novou a předem nevyšlapanou cestu s takovým nasazením a zájmem. Chtěla bych proto poděkovat dětem, rodičům a pedagogům za jejich dosavadní náročnou práci v této nelehké situaci a věřím, že se nám touto cestou podaří jít tak dlouho, jak to bude zapotřebí!
( v souvislosti s dobrovolným nástupem do školy dne 25.5.2020 Vás budeme počátkem května kontaktovat a zjišťovat Váš zájem o výuku)
J.Machová, ředitelka školy

Vážení zákonní zástupci,

v záložce Žádost o ošetřovné - formulář pro zák.zást. jsou ke stažení dva formuláře. První je pro jednu osobu, která pečuje v dané době o dítě. Druhý se vyplňuje jen v případě, že se v péči o dítě vystřídaly postupně dvě oprávněné osoby.

Pro vyplněný formulář si můžete po domluvě s učitelem přijít do školy nebo Vám jej může třídní učitel na Vaši žádost zaslat e-mailem.

 

 

Vážení zákonní zástupci,

na mimořádné pedagogické radě dne 11.3.2020 jsme se dohodli na těchto krocích.

Každý pátek budete prostřednictvím emailu informováni o obsahu učiva na další týden a bude Vám zaslán pracovní list prověřující učivo předcházejícího týdne.

Vzhledem k tomu, že v současnosti nevíme, na jak dlouhou dobu bude škola uzavřena, žádáme Vás, abyste dohlédli na průběžné domácí vzdělávání Vašich dětí.

Pracovní list (listy) odevzdejte vždy do následujícího pátku. Můžete je vložit do poštovní schránky školy (u zadního vchodu) nebo zaslat e-mailem třídnímu učiteli.

Odevzdávání pracovních listů v řádných termínech bude zohledněno v rámci závěrečného hodnocení Vašich dětí.

Každé úterý od 14 – 16 hod. nabízíme osobní konzultace pro zákonné zástupce. V případě zájmu si rezervujte čas u daného učitele (telefonicky, e-mailem) nejpozději předcházející den do 20:00 hod.

Žádáme Vás o průběžné sledování stránek školy a osobního e-mailu.

Odkaz: https://www.nns.cz/blog/1-stupen/pomoc-s-domaci-vyukou-zaku-miuc-a-vyukova-videa/ můžete využít k online procvičování učiva.

 

Děkujeme za spolupráci.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, kterým zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020 do odvolání osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pro žáky bude uzavřena nejen škola, ale také školní družina a školní jídelna. Strávníkům bude odhlášena strava po celou dobu uzavření školy.

Zítra 11.3 proběhne mimořádná pedagogická rada, na které budou projednány další kroky ohledně vzdělávání dětí v domácím prostředí. Následně budete informováni prostřednictvím emailů a webu školy.

Mgr. Jeanetta Machová

ředitelka školy

 

 

 

Doporučení k aktuální epidemiologické situaci

Vážení zákonní zástupci,

v návaznosti na jednání Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje dne 2. 3. 2020 a v návaznosti na doporučení k aktuální epidemiologické situaci vydané Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje v Ostravě, Vám sdělujeme:

V zájmu předběžné opatrnosti vzhledem k až čtrnáctidenní inkubační době nového KORONAVIRU a s ohledem na zvýšený pohyb žáků škol a jejich zákonných zástupců v době probíhajících jarních prázdnin v oblastech s vyšším výskytem nákazy, žádáme důsledné dodržování  následujících doporučení a přijímáme tato opatření:

- apelujeme na ty z Vás, kteří pobývali v oblastech se zvýšeným výskytem nákazy, aby po dobu 14 dnů po návratu z této oblasti preventivně do školy děti  neposílali a žádáme, aby zákonní zástupci  o této skutečnosti  uvědomili  vedení školy  a současně omezili  kontakt s lidmi na minimum

- Neúčast dětí ve vzdělávání bude školou  omluvena

- omezujeme přístup veřejnosti do prostor, v nichž se realizuje činnost školy či školského zařízení na nezbytné minimum

Děkujeme za spolupráci a za respektování uvedených doporučení. Buďme obezřetní, nevyvolávejme však paniku.

 


Další obecná doporučení 

 
krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) vydala obecné doporučení, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí Itálie, kterými aktuálně jsou: Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto.
 
1. Pokud má občan v době pobytu nebo po návratu tyto zdravotní potíže: horečku nad 38°C, kašel, dušnost, dechovou nedostatečnost, 
 
AŤ NEPRODLENĚ Z DOMOVA TELEFONUJE NA: 
 595 138 118 (KHS linka ke koronaviru) 595 138 119 (KHS linka ke koronaviru) 595 138 147 (KHS linka ke koronaviru) NEBO
 
kontaktuje KHS MSK a její územní pracoviště na telefonních číslech:  Okres Bruntál  554 774 128  Okres Frýdek-Místek  558 418 301, 558 418 339, 558 418 316  Okres Karviná  596 397 253, 596 397 255  Okres Nový Jičín  556 770 384-386  Okres Opava   553 668 846
 
2. Pracovníci KHS MSK provedou podrobné šetření zaměřené na pobyt v Itálii. Budou se ptát na místo a délku pobytu v Itálii, zda se v Itálii účastnil akcí hromadného charakteru, případně, zda byl v době pobytu v kontaktu s osobami majícími výše uvedené příznaky onemocnění, nebo s osobou, která onemocněla COVID - 19.
 
3. Pokud se vrací z rizikových oblastí Itálie a dalších oblastí uvedených na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, mohou být po dohodě s pracovníky KHS MSK a ošetřujícím lékařem nařízena karanténní opatření s pravidelným sledováním zdravotního stavu. 
 
4. KHS MSK vyhodnotí, zda bude proveden odběr na vyšetření onemocnění koronaviry. 
 
5. Pokud laboratorní rozbor potvrdí přítomnost koronaviru, bude okamžitě hospitalizován. (Fakultní nemocnice Ostrava, NsP Havířov, Slezská nemocnice Opava)
 
6. V ostatních případech (pobyt v Itálii mimo rizikové oblasti, případně pobyt v izolovaných horských střediscích) bude doporučen režim sebepozorování zdravotního stavu bez nutnosti hospitalizace nebo karantény.
 
7. U rizikových profesí (zdravotníci, pracovníci činní v sociálních službách či ve školství) bude karanténní opatření vyhodnoceno individuálně. Karanténní opatření budou vydána pouze výjimečně, a to vzhledem ke konkrétnímu riziku. 

BLIŽŠÍ INFORMACE:
Ministerstvo zdravotnictví ČR:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-
vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

KHS MSK:
http://www.khsova.cz/
Zdravotní ústav v Ostravě:
https://www.zuova.cz/
Krajský úřad Moravskoslezského kraje:
https://www.msk.cz/cz/zdravotnictvi/informace-o-koronaviru-144974/

 

.....................................................................................................................................................................................................

 

Zápis do 1. třídy

 

 

Upozornění

V pátek 24. 1. 2020 jsme byli upozorněni policií ČR na množící se vykrádání aut v blízkosti mateřských škol. Zloději využívají dobu, kdy rodiče odvádějí děti do školky. Buďte proto ostražití a nenechávejte v autech cenné věci!
 

 

 

 

Ředitelské volno

 

Oznamuji, že v souladu s § 24, odst. 2., zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji pro žáky školy z provozních důvodů 30.1.2020 ředitelské volno. Pololetní vysvědčení bude dětem vydáno dne 29.1.2020.

ředitelka školy

Mgr. Jeanetta Machová

 

VÝUKA VE DNECH 6.- 10. 1. 2020

Ve dnech 6.- 10. 1. je z důvodu konání lyžařského kurzu ve všech třídách výuka jen do 11.25 hodin.

Kroužky, které vedou p. uč. Vozná, Cieslová, Ivánková, Košťálová a Petrášová se nekonají.

 

ORGANIZACE LYŽAŘSKÉHO KURZU 6. - 10. 1. 2020

Vše viditelně podepište: batoh, lyže, lyžáky, přilbu, bundu, čepici... dítě musí vědět, jak vypadají jeho věci

Pokud máte výbavu z půjčovny: lyže, lyžáky i přilby zůstávají v lyžárně/sušárně  na Bílé

Pokud máte svou výbavu: lyže zůstávají v lyžárně na Bílé, přilby se suší ve škole, lyžáky se suší doma

Zkontrolujte seřízení lyží, pokud děti mají vlastní výbavu.

Žádáme řidiče, aby neparkovali za školou a neblokovali příjezdovou cestu ke škole.

Aktuální teplotu, webkamery a předpověď počasí na Bílé můžete sledovat na www.skibila.cz.

Do batohu na hory dejte: podepsaný plastový/plechový hrnek na čaj (nutné, jednorázové plasty už organizátoři nepoužívají), svačinu na hory, kapesníky a sáček pro případ nevolnosti. Těm, kteří to potřebují, dejte Kinedryl do sáčku, připište dávkování a o užívání dítě poučte. O nevolnostech uvědomte tř. učitele mailem.(Hlavně rodiče prvňáčků.)

Organizace:
V pondělí si děti přinesou aktovku s učením na celý týden + batoh a oblečení na hory + ti, kteří mají vlastní vybavení, také přilbu, lyžáky a lyže. (Hole nenosit). Lyže zůstávají od pondělí do pátku v lyžárně na Bílé. Přilbu a lyžáky si děti denně vozí nazpět k vysušení. Přilby zůstávají ve škole, lyžáky se suší doma. 

Vždy ráno rodiče dají batoh a lyžařské oblečení do ranní družiny. Ti, kteří mají svou výbavu, tam dají ještě lyžáky.
Do školy chodí děti už sportovně oblečené, v šatně či ve třídě mohou mít tepláky/legíny na dopoledne. Aktovka s čipem na oběd zůstávají ve škole až do pátku. Děti nedostávají domácí úkoly.

Od úterý do pátku se do školy chodí s dopolední svačinou + podepsaným batůžkem na hory + někteří s lyžákama.

V pátek rodiče berou domů všechny lyžařské věci, aktovka může zůstat ve škole do pondělka.

Časový harmonogram:
do 11.15 výuka
11.15– 12.30 oběd, příprava na odjezd
12:35 odjezd autobusu od ZŠ Staříč
13:15 příjezd Bílá
13:35 - 14:35 výuka
14:35 – 14:50 přestávka na svačinku z domu a teplý čaj, který dostanou v rámci kurzovného
14:50 – 15:50 výuka
16:05 odjezd z Bílé
16:40 příjezd před ZŠ Staříč, autobus staví pouze před školou, rodič informuje učitele o přebírání dítěte

ZÁVODY (V PÁTEK) – cca 15:10
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ – cca 15:35
Na závody se můžete přijet podívat a hned po nich s dítětem a věcmi/lyžemi odjet domů. Důležité je nahlásit odjezd s dítětem pedagogickému dozoru, ať nikoho nehledáme.

 

 

Vážení rodiče,

jelikož se nám přihlásilo na lyžařský kurz více dětí než obvykle, budeme jezdit na Bílou autobusem bez žáků z jiné školy a máme volná místa.

Kdo by ještě měl zájem o odpolední lyžák ve dnech 6. - 10. 1. 2020, může své dítě přihlásit. V tomto případě mě kontaktujte na adrese pavlina.adamickova@zsstaric.cz, a to do 20. 12. 2019.  

Takto přihlášeni žáci neplatí poplatek 250 Kč za pozdní platbu.

 

Vážení rodiče,

oznamujeme, že ve středu 6. 11. 2019 se naše ZŠ a MŠ nezúčastní  stávky vyhlášené ČMOS. 

 

 

Svatomartinský průvod

 

Vážení rodiče dětí ZŠ a MŠ,

zveme Vás na tradiční Svatomartinský průvod, který se uskuteční v pondělí 11.11. 2019. Zahájení této akce a vyhlášení výsledků soutěže

 „O nejhezčí světýlko“ proběhne v sále KD Staříč v 16:00.

(světýlka, která děti donesou do školy k soutěži, budou v pátek přenesena do sálu)

Následně se se světélky a lampiónky vydáme na procházku obcí. Ukončení proběhne opět v sále KD,  kde se Vy i děti můžete zahřát  punčem, kafíčkem či čajem a okusit Svatomartinské rohlíčky. Těšíme se na Vás!

( Budeme rádi, pokud i Vy donesete na ochutnávku nějakou „svatomartinskou“ dobrůtku)

 

Informace pro rodiče, kteří v září potvrdili zájem o lyžařský kurz

Vážení rodiče,

posílám Vám bližší informace ohledně přihlášky a platby odpoledního lyžařského kurzu na Bílé. Své děti můžete začít přihlašovat a posílat kurzovné (i půjčovné) od 2. 10. 2019 na  www.prihlaskanakurz.cz. Po přihlášení obdržíte informace ohledně platby. Řádně přihlášené dítě je to, které je přihlášeno přes on-line systém a zároveň má zaplaceno do 30. 11. 2019.

Termín kurzu: 6. - 10.1.2020 / odpoledne

Cena kurzu: 2 140,- / žák / kurz

Půjčovné: 400,- / žák / kurz

Platba za kurz + za případné půjčovné musí být připsáno na účet organizace SUN SKI do 30. 11. 2019. Po tomto termínu si SUN SKI účtuje administrativní  poplatek 250 Kč za dítě. Další informace ohledně organizace kurzu zašlu v prosinci.

V případě nejasností mne kontaktujte na pavlina.adamickova@zsstaric.cz.

 

Upozornění

Upozorňujeme, že každý pátek se v prostranství před farou konají schůzky mladých skautů. Z důvodu bezpečnosti dětí musí být od 13:00 uzamčena brána u vjezdu. Od této hodiny již není možné u fary parkovat. Respektujte tento čas a zajistěte tak volnou plochu k bezpečnému pohybu dětí. Děkujeme.

 

Vážení rodiče,

z důvodu bezpečnosti Vašich dětí

(1. a 2. třída) při opouštění školy a v souvislosti se zajištěním dozoru

u hlavních dveří Vás informujeme takto:

  • děti, které odchází domů ihned po vyučování vyzvedávejte do 11:30 (tento čas platí i pro děti, které odcházejí samy)

  • děti, které dochází na oběd vyzvedávejte od 12:00 (tento čas platí i pro děti, které odcházejí samy)

     

    (do této doby bude škola uzamčena)

platnost: od 19.9. 2019

Děkujeme za pochopení.