Základní škola

Aktuality

Matematický klokan 2021

Matematický klokan je matematická soutěž původem z Austrálie, která se v současnosti organizuje ve více než třiceti zemích světa včetně České republiky.

Řešení úloh se stupňující se obtížností vyžaduje logické uvažování, prostorovou představivost, strukturované, analyticko-syntetické a kombinační myšlení.

Přestože Matematický klokan proběhl poprvé distanční formou, tak se toho naši žáci 2. až 5. třídy nezalekli a výzvu přijali.

Děkujeme všem za účast. Níže můžete vidět nejlepší výsledky našich žáčků v kategoriích Cvrček, kde byl maximální počet bodů 90 (2. a 3. třída) a Klokánek - max. 120 bodů (4. a 5 třída). Gratulujeme!!

 

Zrušení lyžařského kurzu  

vloženo: 3. 3. 2021

Vážení rodiče,

s politováním Vám musíme oznámit, že se naplnily naše obavy a vzhledem k nelepšící se epidemiologické situaci jsme nuceni zrušit výjezdový lyžařský kurz „Lyžujeme se sluníčkem“ pro rok 2021. Vzhledem k tomu, že kurz musel být zrušen z důvodů vládních opatření, dle Všeobecných podmínek Vám náleží vrácení 80% z uhrazené platby za kurz (včetně půjčovného).

Projekt výjezdových a pobytových lyžařských kurzů „Lyžujeme se sluníčkem" je v ČR ojedinělý. Díky příznivé poloze RESORTU BÍLÁ | BESKYDY jednak dostupností a klimatickými podmínkami, umožňuje malým lyžařům rychlý a bezpečný dojezd a lyžování od začátku prosince až do konce března.

Dostatek sněhu po celou zimní sezónu zajišťujeme technickým zasněžováním. Každoročně investujeme velkou částku do nových technologií, inovujeme stávající technologie pro zasněžování a další vybavení lyžařské školy a půjčovny.

S přípravou organizace kurzů začíná náš tým již s ročním předstihem (komunikace se školami, tvorba harmonogramu, nábor a školení instruktorů, zajištění dopravy atd.) Bez těchto činností by kurzy nemohly být realizovány. 

Výše uvedené činnosti pro nás znamenají nemalé náklady, aniž by ještě kurzy vůbec začaly. 

Protože si velmi vážíme dlouhodobé spolupráce s Vaší školní organizací a Vás, ať už stávající nebo budoucí stálé klienty, rozhodli jsme se k dorovnání vrácené platby a to formou Dárkového poukazu.   

Odhlášení z kurzu jsme provedli v přihlašovacím systému centrálně. Na Váš e-mail jste již obdrželi informaci o zrušení termínu. Klikněte na " Zažádat o vrácení přeplatku" a vyberte si kompenzaci za kurz.

Na základě podnětů z řad rodičů jsme připravili 2 varianty čerpání kompenzace za neuskutečněný kurz:

  • Dárkový poukaz na privátní trénink v hodnotě 2 480,-

Jedná se o 4 hod privátního tréninku lyžování nebo snowboardingu. Typ tréninku (lyže, snb) si můžete vybrat nezávisle na informaci uvedenou v přihlášce na kurz. Poukaz zahrnuje i půjčovné vybavení. Rezervace termínu proveďte telefonicky 725 222 111. Platnost poukazu je do 23.12.2021.

  • Vrácení 80% zaplacené platby na Váš účet + kompenzace Dárkový poukaz v hodnotě 790,- na celodenní vstup do Letního parku pro 2 děti + 2 doprovod.

Děkujeme za přízeň a budeme se těšit na setkání s Vámi v létě nebo v zimě v RESORTU BÍLÁ | BESKYDY.

 tým SUN Outdoor

Lyžařský kurz "Lyžujeme se sluníčkem"-   odpoledne 4. - 8. 1. 2021

Vážení rodiče, 

organizátorka kurzu potvrdila informace o tom, že se lyžák konat bude. Jelikož se ale situace den ze dne mění, sledujte prosím i po Vánocích své emaily (ty, které jste uvedli na elektronické přihlášce) a web školy (aktuality), zda nedošlo ke změnám. Aktuální informace od organizátorů můžete také sledovat na www.prihlaskanakurz.cz. Pokud před zahájením kurzu vláda zpřísní opatření, bude následovat přesun kurzu do náhradního termínu.

Všem přihlášeným lyžařům jsem posílala podrobné informace do mailu, který rodiče uvedli při el. přihlašování.

V případě dotazů kontaktujte mne: pavlina.adamickova@zsstaric.cz

Děkuji za pochopení.

I

 

 

Vážení rodiče,

dle vyjádření hygienické stanice není důvod k přerušení výuky. Kontakt mezi učiteli a žáky probíhá vždy v rouškách, a proto můžeme pokračovat v prezenční výuce. Vzhledem ke zdravotní indispozici dalších 3 pedagogických pracovníků Vás však prosíme o zvážení možnosti ponechat děti doma. Těmto dětem bude po dohodě s pedagogem zajištěno dálkové vzdělávání.

14.12.2020

Děkujeme za pochopení

 

 

 

 

Vážení rodiče,

u pedagogického pracovníka základní školy byla potvrzena nákaza Covid 19. V současnosti čekáme na stanovisko hygieny. Zvažte prosím, zda své děti neponecháte do rozhodnutí hygieny raději v domácí péči. V opačném případě mohou děti přijít do školy, která zůstává nadále otevřena.

dne 13.12.2020

J. Machová, ředitelka školy

 

 

 

 

 

Nejusilovnější třída z okresu v učení slovíček

Základní škola a Mateřská škola Staříč, okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace se stala vítězem okresního kola jazykového šampionátu s WocaBee!
Žáci 3. třídy získali prvenství v procvičování slovíček z cizího jazyka v okrese Frýdek-Místek a postoupili do krajského kola.

V pondělí 9. listopadu 2020 se žáci naší školy zapojili do celočeské soutěže v učení cizích jazyků s názvem Podzimní WocaBee šampionát.
Ve druhém ročníku soutěže v procvičování slovíček mezi sebou soupeří žáci od základních škol až po gymnázia, a to nejen v Česku, ale i na Slovensku.
Šampionát probíhá v aplikaci na učení cizích slovíček WocaBee, která funguje online, takže žákům nebrání v soutěžení ani distanční forma výuky.
Spolu je do soutěže zapojeno přibližně 45 000 žáků.

V našem okrese se nejusilovnějšími žáky v prvním kole soutěže stali žáci 3. třídy ze základní školy ve Staříči.
Během prvního týdne šampionátu získali v aplikaci skvělý výsledek - jejich průměrný denní počet bodů (tzv. WocaPoints) na žáka byl v okresním kole až 398!
Stali se tak okresními WocaBee šampiony.

Přestože se v krajském kole neumístili, je jejich výkon opravdu skvělý. Společným úsilím byli v okresním kole na 1. místě z šedesáti škol ! Blahopřejeme a držíme palce v dalším úsilí. :-) 

Vážení rodiče,

od 7.9. 2020 dochází ke změně provozu ranní družiny. Provoz družinky pro děti 1. - 3. třídy je nově nastaven od 6:30 do 7:30 hodin.

Vážení rodiče,

jsme moc rádi, že se v novém školním roce opět můžeme setkat se všemi dětmi a moc se na ně také těšíme.

Budeme se snažit, aby probíhal v těch nejběžnějších podmínkách. Bohužel vzhledem ke stále vyskytujícímu se covidu musíme přece jen dodržovat jistá nařízení a doporučení, která běžný provoz narušují a to jak dopoledního režimu školy, tak i v době odpolední v rámci družiny nebo kroužků. Samozřejmostí je zvýšená hygiena, větrání, častá a průběžná desinfekce, nekonání se některých školních akcí apod. Přestože roušky ve školách nejsou povinné, rozhodli jsme se, že do 15. září budeme požadovat nošení roušek v době, kdy děti ráno přichází do šaten a potkávají se s větším počtem dětí v poměrně malém prostoru, ale především také s rodiči prvňáčků, kterým chceme první dva týdny umožnit přístup do školy a pomoci jim svým dětem adaptovat se na školní prostředí. V průběhu dopoledne ani v družince děti pak roušky nosit nebudou.

Snažili jsme se přizpůsobit rozvrh hodin také potkávání se v jídelně, kde dochází i předškoláci z MŠ. Vzhledem ke kapacitě dětí a jídelny nelze vždy zajistit malou „frontu“ k výdeji jídla, proto je možné, že dle posouzení přítomného učitele bude vhodné roušky použít i v této situaci.

Vzhledem ke covidu a většímu počtu dětí v ZŠ, jsme nově otevřeli 3. oddělení družiny. Přesto je kapacita naplněna již dětmi 1. – 3. třídy. Snažili jsme se dle doporučení MŠMT alespoň částečně děti nemísit, avšak zajistit tato doporučení na 100% je v našich podmínkách nemožné. Proto nás velmi mrzí, že z těchto důvodů neuspokojíme rodiče dětí 4.- 5. třídy.

Nabídka kroužků je bohužel také střídmější než v předcházejícím roce. Snažili jsme se zachovat potkávání dětí ve stejném režimu jako o přestávkách či ve družince.

Obecně se naše škola bude řídit tzv. semaforem" a s ním souvisejícími opatřeními. K uzavření školy může dojít pouze v případě karantény ( nadpoloviční většina nakažených ve třídě či škole) nebo červeného stupně na semaforu. V tomto případě pak bude probíhat distanční výuka.

Vážení rodiče,

přeji Vám, pedagogům a především dětem nejen pohodový nástup, ale také pohodový průběh celého nového školního roku!

Jeanetta Machová,

ředitelka školy

Informace k zahájení nového školního roku a harmonogram prvního zářijového týdne

1. školní den

Dveře školy se pro děti otevřou opět v úterý 1. září 2020 od 7:30.

Pro žáky 2. až 5. třídy začíná vyučování v obvyklém čase v 7:45. Děti přichází do školy hlavním vchodem. Předpokládané ukončení prvního dne ve škole je v 8:30.

Žáci a rodiče prvňáčků přichází v tento den výjimečně zadním vchodem. Slavnostní přivítání žáků 1. tříd proběhne v tělocvičně školy od 8:00. Předpokládané ukončení slavnostního zahájení je v 8:30. Rodiče mohou poté zakoupit čip ke školnímu stravování u vedoucí jídelny. V dalších dnech již prvňáčci přichází do školy hlavních vchodem.

Další dny 2. 9. – 4.9. 2020

Zahájeno školní stravování

Zahájen provoz ranní družiny pro přihlášené žáky 1.- 3. tříd (od 6:45 do 7:30) a provoz odpolední družiny pro žáky 1. – 3. tříd (od 11:25 do 16:30)

1. třída – výuka do 10:30 (třídnické práce, seznamování se s prostředím školy)

Děti, které nečekají na oběd ani družinu odchází, domů.

2.,3.,4. a 5. třída – výuka do 11:25 (třídnické práce, výuka dle individuálních potřeb třídy)

Od 7.9. bude již výuka probíhat dle pevného rozvrhu.

( podrobnější informace k jednotlivým ročníkům poskytují třídní učitelé prostřednictvím emailu)

Rodiče prvňáčků!
Zveme Vás na informační schůzku, která se uskuteční dne 27.8. 2020
v 16 hodin v budově školy.
Těšíme se na vaši účast a přejeme hezký zbytek prázdnin.

 

 

 

 

Doporučení k aktuální epidemiologické situaci

Vážení zákonní zástupci,

v návaznosti na jednání Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje dne 2. 3. 2020 a v návaznosti na doporučení k aktuální epidemiologické situaci vydané Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje v Ostravě, Vám sdělujeme:

V zájmu předběžné opatrnosti vzhledem k až čtrnáctidenní inkubační době nového KORONAVIRU a s ohledem na zvýšený pohyb žáků škol a jejich zákonných zástupců v době probíhajících jarních prázdnin v oblastech s vyšším výskytem nákazy, žádáme důsledné dodržování  následujících doporučení a přijímáme tato opatření:

- apelujeme na ty z Vás, kteří pobývali v oblastech se zvýšeným výskytem nákazy, aby po dobu 14 dnů po návratu z této oblasti preventivně do školy děti  neposílali a žádáme, aby zákonní zástupci  o této skutečnosti  uvědomili  vedení školy  a současně omezili  kontakt s lidmi na minimum

- Neúčast dětí ve vzdělávání bude školou  omluvena

- omezujeme přístup veřejnosti do prostor, v nichž se realizuje činnost školy či školského zařízení na nezbytné minimum

Děkujeme za spolupráci a za respektování uvedených doporučení. Buďme obezřetní, nevyvolávejme však paniku.

 


Další obecná doporučení 

 
krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) vydala obecné doporučení, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí Itálie, kterými aktuálně jsou: Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto.
 
1. Pokud má občan v době pobytu nebo po návratu tyto zdravotní potíže: horečku nad 38°C, kašel, dušnost, dechovou nedostatečnost, 
 
AŤ NEPRODLENĚ Z DOMOVA TELEFONUJE NA: 
 595 138 118 (KHS linka ke koronaviru) 595 138 119 (KHS linka ke koronaviru) 595 138 147 (KHS linka ke koronaviru) NEBO
 
kontaktuje KHS MSK a její územní pracoviště na telefonních číslech:  Okres Bruntál  554 774 128  Okres Frýdek-Místek  558 418 301, 558 418 339, 558 418 316  Okres Karviná  596 397 253, 596 397 255  Okres Nový Jičín  556 770 384-386  Okres Opava   553 668 846
 
2. Pracovníci KHS MSK provedou podrobné šetření zaměřené na pobyt v Itálii. Budou se ptát na místo a délku pobytu v Itálii, zda se v Itálii účastnil akcí hromadného charakteru, případně, zda byl v době pobytu v kontaktu s osobami majícími výše uvedené příznaky onemocnění, nebo s osobou, která onemocněla COVID - 19.
 
3. Pokud se vrací z rizikových oblastí Itálie a dalších oblastí uvedených na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, mohou být po dohodě s pracovníky KHS MSK a ošetřujícím lékařem nařízena karanténní opatření s pravidelným sledováním zdravotního stavu. 
 
4. KHS MSK vyhodnotí, zda bude proveden odběr na vyšetření onemocnění koronaviry. 
 
5. Pokud laboratorní rozbor potvrdí přítomnost koronaviru, bude okamžitě hospitalizován. (Fakultní nemocnice Ostrava, NsP Havířov, Slezská nemocnice Opava)
 
6. V ostatních případech (pobyt v Itálii mimo rizikové oblasti, případně pobyt v izolovaných horských střediscích) bude doporučen režim sebepozorování zdravotního stavu bez nutnosti hospitalizace nebo karantény.
 
7. U rizikových profesí (zdravotníci, pracovníci činní v sociálních službách či ve školství) bude karanténní opatření vyhodnoceno individuálně. Karanténní opatření budou vydána pouze výjimečně, a to vzhledem ke konkrétnímu riziku. 

BLIŽŠÍ INFORMACE:
Ministerstvo zdravotnictví ČR:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-
vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

KHS MSK:
http://www.khsova.cz/
Zdravotní ústav v Ostravě:
https://www.zuova.cz/
Krajský úřad Moravskoslezského kraje:
https://www.msk.cz/cz/zdravotnictvi/informace-o-koronaviru-144974/