Mateřská škola

Aktuality

   

ORGANIZACE PRÁZDNINOVÉHO PROVOZU

1. 7. - 22. 7. 2022

V tomto období bude v provozu třída Motýlci a třída Kočičky.

Třída Berušky je z provozních důvodů uzavřena.

Třída Sluníčka bude sloužit pro volné hry dětí.

Organizace provozu:

třída Motýlci (vchod č. 2)    spojení dětí ze tříd Berušky a Sluníčka        (z kapacitních důvodů)

třída Kočičky (vchod č. 3)    spojení dětí ze tříd Motýlci a Kočičky          (z kapacitních důvodů)

 

třída Motýlci (vchod č. 2)    provoz 6.00 - 16.30 hod.

třída Kočičky (vchod č. 3)    provoz 7.00 - 15.30 hod.

 

spojení tříd každý den ve třídě Motýlci:

                                      ráno od 6.00 - 7.00 hod.

odpoledne pak od 15.30 - 16.30 hod.

Osobní věci dětí, kterých se týká prázdninová docházka, budou přeneseny do daných tříd.

 

V týdnu od 18. 7. - 22. 7. 2022 je možné spojení obou tříd do třídy Motýlci - dle aktuálního počtu dětí.

Případné informace o spojení budou předány zákonným zástupcům osobně, na nástěnce v šatně, na dveřích MŠ.

  

 

 

SPOLEK RODIČŮ VE SPOLUPRÁCI S P. UČITELKAMI  VÁS SRDEČNĚ ZVOU 

              NA ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S PRCKEM PEPÍNEM

                            pro děti MŠ a děti 1. a 2. třídy ZŠ

 

                                                   KDY:    v pátek 3. 6. 2022 od 16.00 h

                                                   KDE:    na zahradě MŠ

                                                   Od 14.30 h malování na obličej.

                                                   Čaj pro děti zajištěn.

 

                                        Účastí na akci dáváte souhlas se zveřejněním fotografií na webu MŠ.

                                        Za bezpečnost dětí na akci zodpovídají zákonní zástupci.

 

 

 

 

Oslava dne Svátku matek dne 16.5. 2022 v 16.00 hodin.

Srdečně vás zveme na vystoupení vašich dětí, které se uskuteční v naší třídě Kočičky.
Malé občerstvení zajištěno – káva, čaj.
Budeme moc rádi, když maminky něco dobrého napečou a přinesou.

Těší se na vás p. uč. Věra, Hanka, asistentky Miluška a Lada.

 

 

Vážení rodiče, ve čtvrtek 14.4. 2022 je provoz MŠ omezen na 2 třídy z důvodu nízkého počtu přihlášených dětí.

Provoz v 1. třídě Berušky - pro přihlášené děti ze třídy Berušky a Motýlci.

Provoz ve 4. třídě Sluníčka - pro přihlášené děti ze třídy Kočičky a Sluníčka.

 

Dne 3.11.2021 v rámci dopoledních činností bude ve třídě Kočiček probíhat halloweenský program.  Děti si mohou donést vlastní masku.

 

 

 

Rodiče a děti zveme na keramickou dílnu, která proběhne u Kočiček.

Kdy: v úterý 19. 10. 2021 od 15.30 hodin.

S sebou : vlastní nápady, vykrajovátka, váleček, nožík.

Můžete si vyrobit drobné dárečky pro své blízké, podzimní i vánoční dekorace atd.

Těšíme se na Vás.

 

 

 

Pasování na školáky

V úterý 22. 6. 2021 budou předškoláci ze třídy Květinky pasováni na školáky.

Pasování se uskuteční na OÚ Staříč od 13,00h.

Děti si mohou vzít své aktovky.

Rodiče dětí jsou srděčně zváni.

Děti, které se zúčastní pasování, si rodiče vyzvednou po obědě (do 12,00h.).

Akce proběhne dle aktuálních vládních nařízení.

 

 

 

POZOR

V PÁTEK 18.6.2021 JEDEME NA VÝLET DO ZOO OSTRAVA.

Bližší informave naleznete na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd MŠ.

 

 

V pondělí 7. 6. 2021 v dopoledních hodinách se děti z MŠ fotografují.

Děti ze třídy Berušky společné třídní foto.

Děti ze třídy Motýlci společné třídní foto.

Děti ze třídy Květinky společné třídní foto + samostatné foto dětí na tablo (které odházejí do 1.tř. ZŠ).

 

 

Připravujeme pro Vás přednášku na téma Jak na zdravé zuby:

   V pátek  11.6.2021  od 17,00 do 18,00 h.

    Pro bližší informace sledujte web MŠ.

Přednáška se uskuteční v prostorech ZŠ. Zájemci, hlaste se u p.uč. v MŠ.

 

 

Příspěvky od zz ve fotogalerii nebo zde:

Eliška:

https://email.seznam.cz/download/j/yUcyT0Lk2RRKlJ5r6eUE91p-t21dZBRdUmt7p2No2xlt8NAN3hH7VIxDVsWYz2JRlVtu3YE/Eli%C5%A1ka_P%C5%99iv%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD%20sv%C3%A1tky%20jara%20a%20p%C5%99%C3%ADpravy%20na%20velikono%C4%8Dn%C3%AD%20%C4%8Das.pdf

 

 

Info o zápisu dětí do ZŠ - www.zsstaric.cz (aktuality)

V pátek 7.2.2020 děti ze třídy Květinek zahrály pohádku O 12 měsíčkách kamarádům ze třídy Berušky a Motýlci.

Od 19.2. 2020 budou jezdit předškolní děti na bazén do Brušperka. Bližší info u p. uč. ve třídě a na nástěnkách v šatnách dětí.