Mateřská škola

Aktuální informace k testování

Vážení rodiče,

dle nových informací je od 10.5. testování dětí zrušeno.

Vážení rodiče,

dle nových informací bude testování probíhat jen jednou týdně a to již od pondělí 3. 5. 2021 (odpadá tedy čtvrteční testovací den).

 

Obnovení provozu MŠ Staříč od pondělí 10.5. 2021 pro všechny děti.

Děti se již nebudou testovat. Prosíme o dodržování aktuálních epidemiologických opatření vydaných vládou ČR a Ministerstvem zdravotnictví.

Na vás a vaše děti se moc těšíme.

 

Paní učitelky a zaměstnanci MŠ Staříč.

 

 

Vážení zákonní zástupci,

zcela chápeme Vaše obavy a mnohdy nesouhlasná stanoviska ohledně testování Vašich dětí. K apelu na ředitele škol, aby se neřídili mimořádnými opatřeními MZdr či MŠMT, neboť někteří rodiče z Vás jsou názoru, že opatření jsou nezákonná, však sdělujeme, že v rámci výkonu veřejné správy jsou ředitelé škol stejně jako zřizovatelé škol povinni dodržovat právní předpisy a normativní právní akty vydané řádným způsobem orgány, které jsou k tomu ze zákona oprávněny. Ve vztahu k mimořádným opatřením tak platí presumpce jejich správnosti, tzn. dokud nejsou stanoveným postupem opraveny nebo zrušeny, jsou postaveny na roveň aktům bezvadným, a mají i původně sledované právní účinky. Institucí, která má působnost na návrh takový akt zrušit, či jej prohlásit za neplatný či nicotný, je soud, nikoli ředitel školy.

Obavu zákonných zástupců může zmírnit odpověď MŠMT na jejich dotazy, zda mohou využít k testování jiný antigenní test.

Pokud je daný antigenní test na seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku (viz https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/), bude tento test ze strany naší školy akceptován. Stále však platí, že test musí být proveden ve ZŠ či MŠ za přítomnosti a asistence rodičů. Test z výše uvedeného seznamů hradí zákonný zástupce.

Doufáme, že alespoň tato informace ulehčí rodičům i dětem očekáváný nástup do školky a školy.

Přeji všem klidné dny, Jeanetta Machová, ředitelka školy