Mateřská škola

Aktuality

Lyžujeme se sluníčkem

Ve dnech 10. - 14. ledna 2022 se koná dopolední lyžařský kurz na Bílé. 

 

 

UPOZORNĚNÍ:

Od pondělí   4. 10. 2021 se provoz tříd MŠ vrací do původního režimu:

- ranní scházení všech tříd ve třídě Berušky v přízemí  6, 00 - 7, 00 hodin

- odpolední rozcházení všech dětí ze tříd ve třídě Berušky  od 15, 30 - 16, 30 hodin

Provoz tříd Motýlci, Kočičky a Sluníčka  7,00 - 15,30  hodin.

  V 16.30 hodin se budova MŠ uzamyká.

 

Provoz MŠ je od 6.00 do 16.30 hodin.

  Počet tříd: 4

· I. třída Berušky :  děti 3- 4leté        6.00 -16.30 hodin

· II. třída Motýlci:    děti 4- 6leté        7.00 - 15.30 hodin

· III. třída Kočičky:  děti 5- 6leté        7.00 - 15.30 hodin

· IV. třída Sluníčka: děti 2- 4leté       7.00 – 15.30 hodin

  Zahájení provozu:

  Děti ze třídy MOTÝLCI, BERUŠKY, KOČIČKY i SLUNÍČKA se postupně scházejí zpravidla do 7:00 hodin ve třídě BERUŠKY.  Pak si děti 

  (Motýlky, Kočičky a Sluníčka) odvádějí p.uč. do svých tříd.

  Ukončení provozu:

  Od 16.00 hodin (v září) se děti ze třídy MOTÝLCI, KOČIČKY a SLUNÍČKA převádějí do třídy BERUŠKY.

   Zde se rozcházejí do 16.30 hodin.

   V 16.30 hodin se budova MŠ uzamyká.

 

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

ve středu 8. 9. 2021 v 16,30h se ve všech třídách MŠ konají třídní schůzky pro zákonné zástupce dětí.

Účast je nutná, zajistěte si, prosím, hlídání dětí.

Děkujeme za spolupráci.

Vzhledem k situaci se tř.schůzky uskuteční na školní zahradě.

 

Co si mají děti přinést do MŠ:

♦ přezůvky= pevná obuv (papuče)- PODEPSANÉ

   (z bezpečnostních důvodů nedávejte dětem cukle a kroksy)

♦ převlečení pro činnosti ve třídě- PODEPSANÉ

 - tepláky, legíny, tričko, zástěrka- v čem se vaše dítě cítí dobře

♦ náhradní oblečení- PODEPSANÉ

  - spodní prádlo, ponožky, trička, tepláky(v látkovém pytlíku, tašce zavěste v šatnovém bloku dítěte)

♦ vhodné oblečení a obuv na zahradu a vycházky- PODEPSANÉ, uložte do šuplíku v šatně

♦ pyžamo- PODEPSANÉ, s našitým poutkem na obou dílech

Prosíme, nedávejte dětem do mat. školy:

   - z bezpečnostních důvodů hračky ani jiné předměty (řetízky, prstýnky, malovátka, krémy, zbraně atd.)

   - sladkosti, bonbony, narozeniny slavíme zdravější formou (informace na třídní schůzce)

  

Konzultační hodiny

V naší mateřské škole mají všichni ZZ a rodiče možnost domluvit si konzultační hodiny s vedoucí učitelkou Věrou Rylkovou. 

Ve šk. roce 2021/ 2022 si můžete domluvit konzultační hodiny od 20.9.2021 v těchto dnech a časech:

Sudý týden: pondělí 15,30 - 16,00h

Lichý týden: pondělí 12,00 - 13,00h

Pokud Vám tyto termíny nevyhovují, je možné si po telefonické dohodě domluvit jiný termín.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení zákonní zástupci dětí,


od 12. 4. 2021 bude Mateřská škola otevřena pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí.

Pokud Vaše dítě do MŠ nenastoupí, musí být řádně omluveno.

V MŠ mohou být také děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

Pokud do této skupiny patříte a chcete dítě do MŠ od 12. 4. 2021 dát, tuto skutečnost je třeba bez prodlení do 9. 4. 2021 12:00 hodin nahlásit, telefonicky na číslo: 777 980 260 nebo emailem na adresu: ms.staric@seznam.cz a doložit potvrzení o příslušnosti k vybrané profesi od zaměstnavatele.

 

Testování:

Dítěti se v Mateřské škole umožňuje osobní přítomnost pouze tehdy, pokud:
• nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
• podstoupil vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou (zákonným zástupcem nebo osobou k tomuto úkonu písemně zmocněnou zákonným zástupcem) a které mu poskytla škola a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření (pověřený pracovník bude jen dohlížet, vyhodnocovat a slovně instruovat děti a zákonné zástupce)
• Testovat se děti budou 2x týdně. První test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v týdnu (tzn. většinou v pondělí) a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny (tzn. druhý test ve čtvrtek).
• Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

• Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy.

 

Testovat se děti nemusí pokud:

• Zákonný zástupce doloží, že dítě prodělalo COVID-19 a od prvního RT-PCR s pozitivním výsledkem neuplynulo více než 90 dní.
• “ Dítě bylo na testech” ve zdravotnickém zařízení a má negativní výsledek RT-PCR testu nebo POC antigenního testu (ne starší než48 hodin).
• Vše je nutné prokázat např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné nebo elektronické podobě.

Testování bude probíhat v budově Mateřské školy v označených prostorách třídy Berušky v přízemí.Testovat se může max. 9 dětí, tak aby byl dodržen rozestup 1,5 metru.(viz. přiložený leták: ,,Testujeme se, aby ve škole bylo bezpečno“).
Více o testování se můžete dočíst na: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole, kde najdete také video a informace o tom, jak testy u malých dětí probíhají.

V případě že zákonný zástupce nechce testování, dítě bude omluveno. MŠ pro něj zajistí pouze přiměřenou formu vzdělávání, protože distanční vzdělávání není povinností MŠ.

 

Ochrana dýchacích cest:

Ochranu dýchacích cest (respirátor, roušku) děti, které budou docházet do MŠ mít v prostorách MŠ nemusí, ostatní lidé se budou i nadále řídit aktuálním vládním nařízením o ochranných prostředcích dýchacích cest.

Uvedené informace vycházejí z mimořádného opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 12. dubna.

Vaše případné dotazy týkající se vzdělávání a jeho organizace v MŠ rádi zodpovíme na uvedeném telefonním čísle a emailové adrese. (číslo: 777 980 260 nebo emailem na adresu: ms.staric@seznam.cz)

Provoz mateřské školy bude ve třídě Motýlci a Květinky od 6:00- 16.30 hodin.

Omluva absence předškolních dětí na tridakvetinky@seznam.cz. Týká se pouze dětí, které se mohou v MŠ od 12. 4. 2021 vzdělávat. -viz. výše.

 

Pokud nesouhlasíte s vládními opatřeními či protiepidemickými nařízeními kontaktujte informační linky příslušných orgánů MŠMT, MZČR, kde pracují vyškolení pracovníci a na vaše dotazy odpoví.

Jsme rádi, že je dětem umožněn návrat do školy alespoň v této podobě. Budeme se snažit, abychom dodrželi všechna nutná opatření a pokud by došlo k dočasným organizačním nesrovnalostem, prosíme Vás o pochopení.

 1.  

Začátek formuláře

Název

Datum vydání

Velikost

https://www.zsstaric.cz/modules/download_gallery/images/pdf.png instruktážní leták

07.04.2021

2 MB

https://www.zsstaric.cz/modules/download_gallery/images/pdf.png Testování - leták pro rodiče

07.04.2021

545 kB

https://www.zsstaric.cz/modules/download_gallery/images/pdf.png testování - přehled návazných postupů

07.04.2021

218 kB

Konec formuláře

 

Ošetřovné:

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

 

 

PODĚKOVÁNÍ

Děti a p. uč. ze třídy Berušky a Květinky chtějí touto cestou poděkovat manželům Sváčkovým, kteří do tříd darovali vánoční stromečky. Pomohli tak vytvořit příjemnou vánoční atmosféru a zpříjemnit dětem čekání na Ježíška. Děkujeme


 

 

 

Informace k zahájení nového školního roku:

Vážení rodiče,

Stěžejní bude pro nás barva na tzv. semaforu, která bude určovat „pravidla mimořádných opatření“. Odkaz najdete na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR – https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/stupne-pohotovosti

Sledujte průběžně aktuální info na webových stránkách a na vstupních dveří jednotlivých tříd.

ROUŠKY:

* v mateřské škole JSOU povinné pro všechny osoby, mimo dětí z MŠ a pedagogických pracovníků.

PŘÍZNAK COVID-19:

 • Jakmile zjistíme možný příznak infekce u Vašeho dítěte (např. kašel, dušnost, teplota apod.), zajistíme izolaci a ihned voláme rodiče s prosbou řešení situace (případně oslovíme přímo v šatně při převlékání dítěte s rodičem). V případě, že Vaše dítě trpí alergií, prosíme o lékařskou zprávu, že tomu tak skutečně je, případně jen Vaše čestné prohlášení, že se jedná o alergickou reakci, nikoliv příznak virového onemocnění.

Z POHLEDU RODIČE:

 • Všechny děti se scházejí od 6.00 do 7.00 hodin v přízemí ve třídě Berušky. Od 7.00 dětí přicházejí do svých tříd Květinky nebo Motýlci. Odpoledne od 15.30 do 16.30 hodin děti z Květinek a Motýlků se rozcházejí ve třídě Berušky v přízemí.
 • Dítě přivádí nebo vyzvedává nejlépe jedna osoba.(pokud to jde)
 • Pobyt dospělé osoby v/budově (šatně dětí) jen po nezbytně dlouhou dobu.
 • Využívejte desinfekce, které jsou u vstupu do budovy MŠ.

JAK BUDEME FUNGOVAT Z POHLEDU DÍTĚTE:

 • Děti budeme vést ke zvýšené hygieně - na očistu či prevenci čistoty jejich rukou budeme používat výhradně mýdlo s desinfekcí Covid-19

Tato pravidla platí až do odvolání.

Děkujeme za spolupráci.

Věra Rylková, vedoucí MŠ Staříč

 

 

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

ve středu 2. 9. 2020 v 17,00h se ve všech třídách MŠ konají třídní schůzky pro zákonné zástupce dětí.

Účast je nutná, zajistěte si, prosím, hlídání dětí.

Děkujeme za spolupráci.

 

 

 

 


 

 

     

 

 

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Staříč, okres Frýdek - Místek, příspěvková organizace

Sviadnovská 332. 739 43 Staříč

Oznámení o rozhodnutí o přijetí
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/
21

Základní škola a Mateřská škola Staříč, okres Frýdek - Místek, příspěvková organizace, zastoupená svou ředitelkou, v souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád rozhodla podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění takto:

 

 

Přijat k předškolnímu vzdělávání

Přerušení správního řízení

Nepřijat k předškolnímu vzdělávání

 

 

R 01

R 02

 

 

R 03

 

 

R 04

 

 

R 05

 

 

R 06

 

 

 

 

R 07

R 8

 

 

R 9

 

 

R 10

 

 

R 11

 

 

 

 

R 12

R 13

 

 

R 14

 

 

R 15

 

 

R 16

 

 

R 17

 

 

 

 

R 18

R 19

 

 

R 20

 

 

 

 

R 21

R 22

 

 

 

 

R 23

R 24

 

 

R 25

 

 

 

 

R 26

R 27

 

 

R 28

 

 

R 29

 

 

 

 

R 30

R 31

 

 

R 32

 

 

 

 

R 33

 

 

R 34

 

 

R 35

R 36

 

 

R 37

 

 

 

 

R 38

 

O přijetí Vašeho dítěte bylo v souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb). O přerušení správního řízení budou zákonní zástupci informování písemně.

 1. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky Základní školy a Mateřské školy Staříč a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Mgr. Jeanetta Machová                                                             Datum zveřejnění: 3.6.. 2020

ředitelka školy                                                                            Datum svěšení: 17.6 . 2020

 

 

 

První den nástupu dítěte do MŠ je nutné osobně předat vyplněné Čestné prohlášení.

  čestné prohlášení

  04.05.2020 269 kB


 

ochrana zdraví

  04.05.2020 1 MB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulář žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let můžete nalézt i s bližšími informacemi k jeho vyplnění na https://www.zsstaric.cz/zs/zadost-o-osetrovne---formular-pro-zakzast.php

Potvrzenou žádost si bude také možno vyzvednout dne 16.3. 2020 v době od 9:30 do 16:30 v mateřské škole.

V dalších dnech si budete moci potvrzenou žádost o ošetřovné vyzvednout po telefonické dohodě s vedoucí MŠ paní Věrou Rylkovou    (mobil: 777 980 260, email: ms.staric@seznam.,cz) nebo Vám může být na požádání zaslána elektronicky.

 

Mgr.Jeanetta Machová

ředitelka ZŠ a MŠ Staříč