Mateřská škola

Aktuality

ORGANIZACE PRÁZDNINOVÉHO PROVOZU

1. 7. - 22. 7. 2022

V tomto období bude v provozu třída Motýlci a třída Kočičky.

Třída Berušky je z provozních důvodů uzavřena.

Třída sluníčka bude sloužit pro volné hry dětí.

Organizace provozu:

třída Motýlci (vchod č. 2)    spojení dětí ze tříd Berušky a Sluníčka        (z kapacitních důvodů)

třída Kočičky (vchod č. 3)    spojení dětí ze tříd Motýlci a Kočičky          (z kapacitních důvodů)

 

třída Motýlci (vchod č. 2)    provoz 6.00 - 16.30 hod.

třída Kočičky (vchod č. 3)    provoz 7.00 - 15.30 hod.

 

spojení tříd každý den ve třídě Motýlci:

                                      ráno od 6.00 - 7.00 hod.

odpoledne pak od 15.30 - 16.30 hod.

Osobní věci dětí, kterých se týká prázdninová docházka, budou přeneseny do daných tříd.

 

V týdnu od 18. 7. - 22. 7. 2022 je možné spojení obou tříd do třídy Motýlci - dle aktuálního počtu dětí.

Případné informace o spojení budou předány zákonným zástupcům osobně, na nástěnce v šatně, na dveřích MŠ.

 

 

 

SPOLEK RODIČŮ VE SPOLUPRÁCI S P. UČITELKAMI  VÁS SRDEČNĚ ZVOU 

              NA ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S PRCKEM PEPÍNEM

                            pro děti MŠ a děti 1. a 2. třídy ZŠ

 

                                                   KDY:    v pátek 3. 6. 2022 od 16.00 h

                                                   KDE:    na zahradě MŠ

                                                   Od 14.30 h malování na obličej.

                                                   Čaj pro děti zajištěn.

 

                                        Účastí na akci dáváte souhlas se zveřejněním fotografií na webu MŠ.

                                        Za bezpečnost dětí na akci zodpovídají zákonní zástupci.

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ

 

V úterý 12.4.2022 v 8 .00 proběhne fotografování předškolních dětí na tablo.

 

UPOZORNĚNÍ

Provoz mateřské školy v době letních prázdnin je od 1. 7. do 22. 7 .2022.

 

 Mateřská škola bude uzavřena od 25. 7 do 31. 8. 2022.

Školní rok 2022/ 2023 začne ve čtvrtek 1. 9. 2022.

 

 

Přihlášení k zápisu do 1. tř

Na webových stránkách školy (www.zsstaric.cz) je spuštěna registrace k zápisu do 1. třídy.

V záložce ZÁPIS DO 1. TŘÍDY si vyberte čas ( 13:20 - 16:20), napište jméno dítěte a Váš email.

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

podle zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 vyhlašuje ředitelka ZŠ a MŠ Staříč ve dnech od 16.2. 2022 do 18.2. 2022 mimořádné ředitelské volno pro třídu Motýlů v mateřské škole.

Důvodem je izolace, karanténa a onemocnění COVID-19 poloviny pedagogických pracovníků. Dočasně tak bohužel nelze zajistit řádné prezenční vzdělávání.

Všem dětem ze třídy Motýlů bude od 16.2. 2022 automaticky odhlášena strava. Od 21.2. 2022 přihlašuje ke stravování dítě opět zákonný zástupce.

Děkujeme za pochopení, ředitelka školy J. Machová

 

 

Nárok na ošetřovné v případě vyhlášení mimořádného ředitelského volna nebo mimořádného vzdělávání distančním způsobem

 

Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 výslovně spojuje s oběma těmito instituty nárok na tzv. ošetřovné. " V této chvíli (podle současného znění zákona až do 28. 2. 2022) se ošetřovné řídí zvláštním zákonem č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19.

Podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 520/2021 Sb. platí, že nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o dítě mladší 10 let, protože škola, jejímž je žákem, jsou uzavřeny z důvodu mimořádného opatření při epidemii – pro tyto účely nový zákon vytvořil pravidlo, že se tímto mimořádným opatřením při epidemii myslí i mimořádné ředitelské volno nebo mimořádné vzdělávání distančním způsobem.

o Výše: 80 % denního vyměřovacího základu (§ 4 zákona č. 520/2021 Sb.), u zaměstnance v pracovním nebo služebním poměru činí výše ošetřovného nejméně 400 Kč za kalendářní den (při plném úvazku) (§ 5 zákona č. 520/2021 Sb.).

o Doba poskytování: po celou dobu uzavření školy (§ 6 odst. 1 zákona č. 520/2021 Sb.). o Vyhlášení mimořádného ředitelského volna nebo mimořádného vzdělávání distančním způsobem škola nepotvrzuje, pro žádost o ošetřovné dává zákonný zástupce prohlášení (§ 7 odst. 2 zákona č. 520/2021 Sb.).

 

 

 

 

 

 

Lyžujeme se sluníčkem

Ve dnech 10. - 14. ledna 2022 se koná dopolední lyžařský kurz na Bílé. 

 

 

UPOZORNĚNÍ:

Od pondělí   4. 10. 2021 se provoz tříd MŠ vrací do původního režimu:

- ranní scházení všech tříd ve třídě Berušky v přízemí  6, 00 - 7, 00 hodin

- odpolední rozcházení všech dětí ze tříd ve třídě Berušky  od 15, 30 - 16, 30 hodin

Provoz tříd Motýlci, Kočičky a Sluníčka  7,00 - 15,30  hodin.

  V 16.30 hodin se budova MŠ uzamyká.

 

Provoz MŠ je od 6.00 do 16.30 hodin.

  Počet tříd: 4

· I. třída Berušky :  děti 3- 4leté        6.00 -16.30 hodin

· II. třída Motýlci:    děti 4- 6leté        7.00 - 15.30 hodin

· III. třída Kočičky:  děti 5- 6leté        7.00 - 15.30 hodin

· IV. třída Sluníčka: děti 2- 4leté       7.00 – 15.30 hodin

  Zahájení provozu:

  Děti ze třídy MOTÝLCI, BERUŠKY, KOČIČKY i SLUNÍČKA se postupně scházejí zpravidla do 7:00 hodin ve třídě BERUŠKY.  Pak si děti 

  (Motýlky, Kočičky a Sluníčka) odvádějí p.uč. do svých tříd.

  Ukončení provozu:

  Od 16.00 hodin (v září) se děti ze třídy MOTÝLCI, KOČIČKY a SLUNÍČKA převádějí do třídy BERUŠKY.

   Zde se rozcházejí do 16.30 hodin.

   V 16.30 hodin se budova MŠ uzamyká.

 

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

ve středu 8. 9. 2021 v 16,30h se ve všech třídách MŠ konají třídní schůzky pro zákonné zástupce dětí.

Účast je nutná, zajistěte si, prosím, hlídání dětí.

Děkujeme za spolupráci.

Vzhledem k situaci se tř.schůzky uskuteční na školní zahradě.

 

Co si mají děti přinést do MŠ:

♦ přezůvky= pevná obuv (papuče)- PODEPSANÉ

   (z bezpečnostních důvodů nedávejte dětem cukle a kroksy)

♦ převlečení pro činnosti ve třídě- PODEPSANÉ

 - tepláky, legíny, tričko, zástěrka- v čem se vaše dítě cítí dobře

♦ náhradní oblečení- PODEPSANÉ

  - spodní prádlo, ponožky, trička, tepláky(v látkovém pytlíku, tašce zavěste v šatnovém bloku dítěte)

♦ vhodné oblečení a obuv na zahradu a vycházky- PODEPSANÉ, uložte do šuplíku v šatně

♦ pyžamo- PODEPSANÉ, s našitým poutkem na obou dílech

 

Prosíme, nedávejte dětem do mat. školy:

   - z bezpečnostních důvodů hračky ani jiné předměty (řetízky, prstýnky, malovátka, krémy, zbraně atd.)

   - sladkosti, bonbony, narozeniny slavíme zdravější formou (informace na třídní schůzce)

  

Konzultační hodiny

V naší mateřské škole mají všichni ZZ a rodiče možnost domluvit si konzultační hodiny s vedoucí učitelkou Věrou Rylkovou. 

Ve šk. roce 2021/ 2022 si můžete domluvit konzultační hodiny od 20.9.2021 v těchto dnech a časech:

Sudý týden: pondělí 15,30 - 16,00h

Lichý týden: pondělí 12,00 - 13,00h

Pokud Vám tyto termíny nevyhovují, je možné si po telefonické dohodě domluvit jiný termín.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení zákonní zástupci dětí,


od 12. 4. 2021 bude Mateřská škola otevřena pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí.

Pokud Vaše dítě do MŠ nenastoupí, musí být řádně omluveno.

V MŠ mohou být také děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

Pokud do této skupiny patříte a chcete dítě do MŠ od 12. 4. 2021 dát, tuto skutečnost je třeba bez prodlení do 9. 4. 2021 12:00 hodin nahlásit, telefonicky na číslo: 777 980 260 nebo emailem na adresu: ms.staric@seznam.cz a doložit potvrzení o příslušnosti k vybrané profesi od zaměstnavatele.

 

Testování:

Dítěti se v Mateřské škole umožňuje osobní přítomnost pouze tehdy, pokud:
• nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
• podstoupil vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou (zákonným zástupcem nebo osobou k tomuto úkonu písemně zmocněnou zákonným zástupcem) a které mu poskytla škola a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření (pověřený pracovník bude jen dohlížet, vyhodnocovat a slovně instruovat děti a zákonné zástupce)
• Testovat se děti budou 2x týdně. První test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v týdnu (tzn. většinou v pondělí) a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny (tzn. druhý test ve čtvrtek).
• Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

• Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy.

 

Testovat se děti nemusí pokud:

• Zákonný zástupce doloží, že dítě prodělalo COVID-19 a od prvního RT-PCR s pozitivním výsledkem neuplynulo více než 90 dní.
• “ Dítě bylo na testech” ve zdravotnickém zařízení a má negativní výsledek RT-PCR testu nebo POC antigenního testu (ne starší než48 hodin).
• Vše je nutné prokázat např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné nebo elektronické podobě.

Testování bude probíhat v budově Mateřské školy v označených prostorách třídy Berušky v přízemí.Testovat se může max. 9 dětí, tak aby byl dodržen rozestup 1,5 metru.(viz. přiložený leták: ,,Testujeme se, aby ve škole bylo bezpečno“).
Více o testování se můžete dočíst na: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole, kde najdete také video a informace o tom, jak testy u malých dětí probíhají.

V případě že zákonný zástupce nechce testování, dítě bude omluveno. MŠ pro něj zajistí pouze přiměřenou formu vzdělávání, protože distanční vzdělávání není povinností MŠ.

 

Ochrana dýchacích cest:

Ochranu dýchacích cest (respirátor, roušku) děti, které budou docházet do MŠ mít v prostorách MŠ nemusí, ostatní lidé se budou i nadále řídit aktuálním vládním nařízením o ochranných prostředcích dýchacích cest.

Uvedené informace vycházejí z mimořádného opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 12. dubna.

Vaše případné dotazy týkající se vzdělávání a jeho organizace v MŠ rádi zodpovíme na uvedeném telefonním čísle a emailové adrese. (číslo: 777 980 260 nebo emailem na adresu: ms.staric@seznam.cz)

Provoz mateřské školy bude ve třídě Motýlci a Květinky od 6:00- 16.30 hodin.

Omluva absence předškolních dětí na tridakvetinky@seznam.cz. Týká se pouze dětí, které se mohou v MŠ od 12. 4. 2021 vzdělávat. -viz. výše.

 

Pokud nesouhlasíte s vládními opatřeními či protiepidemickými nařízeními kontaktujte informační linky příslušných orgánů MŠMT, MZČR, kde pracují vyškolení pracovníci a na vaše dotazy odpoví.

Jsme rádi, že je dětem umožněn návrat do školy alespoň v této podobě. Budeme se snažit, abychom dodrželi všechna nutná opatření a pokud by došlo k dočasným organizačním nesrovnalostem, prosíme Vás o pochopení.

 1.  

Začátek formuláře

Název

Datum vydání

Velikost

https://www.zsstaric.cz/modules/download_gallery/images/pdf.png instruktážní leták

07.04.2021

2 MB

https://www.zsstaric.cz/modules/download_gallery/images/pdf.png Testování - leták pro rodiče

07.04.2021

545 kB

https://www.zsstaric.cz/modules/download_gallery/images/pdf.png testování - přehled návazných postupů

07.04.2021

218 kB

Konec formuláře

 

Ošetřovné:

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

 

 

PODĚKOVÁNÍ

Děti a p. uč. ze třídy Berušky a Květinky chtějí touto cestou poděkovat manželům Sváčkovým, kteří do tříd darovali vánoční stromečky. Pomohli tak vytvořit příjemnou vánoční atmosféru a zpříjemnit dětem čekání na Ježíška. Děkujeme


 

 

 

Informace k zahájení nového školního roku:

Vážení rodiče,

Stěžejní bude pro nás barva na tzv. semaforu, která bude určovat „pravidla mimořádných opatření“. Odkaz najdete na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR – https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/stupne-pohotovosti

Sledujte průběžně aktuální info na webových stránkách a na vstupních dveří jednotlivých tříd.

ROUŠKY:

* v mateřské škole JSOU povinné pro všechny osoby, mimo dětí z MŠ a pedagogických pracovníků.

PŘÍZNAK COVID-19:

 • Jakmile zjistíme možný příznak infekce u Vašeho dítěte (např. kašel, dušnost, teplota apod.), zajistíme izolaci a ihned voláme rodiče s prosbou řešení situace (případně oslovíme přímo v šatně při převlékání dítěte s rodičem). V případě, že Vaše dítě trpí alergií, prosíme o lékařskou zprávu, že tomu tak skutečně je, případně jen Vaše čestné prohlášení, že se jedná o alergickou reakci, nikoliv příznak virového onemocnění.

Z POHLEDU RODIČE:

 • Všechny děti se scházejí od 6.00 do 7.00 hodin v přízemí ve třídě Berušky. Od 7.00 dětí přicházejí do svých tříd Květinky nebo Motýlci. Odpoledne od 15.30 do 16.30 hodin děti z Květinek a Motýlků se rozcházejí ve třídě Berušky v přízemí.
 • Dítě přivádí nebo vyzvedává nejlépe jedna osoba.(pokud to jde)
 • Pobyt dospělé osoby v/budově (šatně dětí) jen po nezbytně dlouhou dobu.
 • Využívejte desinfekce, které jsou u vstupu do budovy MŠ.

JAK BUDEME FUNGOVAT Z POHLEDU DÍTĚTE:

 • Děti budeme vést ke zvýšené hygieně - na očistu či prevenci čistoty jejich rukou budeme používat výhradně mýdlo s desinfekcí Covid-19

Tato pravidla platí až do odvolání.

Děkujeme za spolupráci.

Věra Rylková, vedoucí MŠ Staříč

 

 

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

ve středu 2. 9. 2020 v 17,00h se ve všech třídách MŠ konají třídní schůzky pro zákonné zástupce dětí.

Účast je nutná, zajistěte si, prosím, hlídání dětí.

Děkujeme za spolupráci.