Základní informace

Školní družina při Základní škole a Mateřské škole Staříč, okres Frýdek -Místek

příspěvková organizace

Sviadnovská 332, 739 43 Staříč


Tel.: 728 746 753

Email:  miroslava.lanikova@zsstaric.cz


Školní družina je zařízením pro děti mladšího školního věku. Svou činností navazuje na výchovu ve škole a v rodině. Děti zde uskutečňují zájmové a odpočinkové aktivity a také přípravu na vyučování. Všechny aktivity na sebe navazují a prolínají se. Snažíme se, aby naše školní družina byla pro děti místem, kde mohou relaxovat a rozvíjet své zájmy a tvořivost.

Ve školní družině pracují dvě vychovatelky.

1. oddělení - Miroslava Laníková, vedoucí vychovatelka

2. oddělení - Renáta Mikešová

Učebny školní družiny jsou umístěny v budově školy. První oddělení má třídu ve druhém poschodí v podkroví, 2. oddělení se nachází v přízemí budovy ve školní knihovně. Obě oddělení jsou velmi dobře vybavena pro zájmové činnosti dětí.

K pobytu venku se využívá školní zahrada, za nepříznivého počasí je k dispozici školní tělocvična.

Ve školním roce 2019/2020 navštěvuje ŠD 45 žáků 1. – 5. ročníku.

Provoz ŠD

Ranní:                 6:45 - 7:25  - dohled asistenta pedagoga

Odpolední:     11:25 - 16:30  - družina s řízenou činností, pedagogický dohled vykonává Miroslava Laníková, jedná se o 1 oddělení ŠD

                        13:00 - 14:40 - družina s omezenou řízenou činností, pedagogický dohled vykonává Renáta Mikešová, jedná se o 2. oddělení ŠD