Základní informace

Název:              Základní škola a Mateřská škola Staříč, okres Frýdek - Místek, příspěvková organizace

Oddělení:         Školní družina

Adresa:            Staříč, Sviadnovská 332, 739 43

Telefon:            728 746 753

Vedoucí ŠD:     Miroslava Laníková

E - mail:            miroslava.lanikova@zsstaric.cz

IČO:                   75026538

Dat. schránka:  52nqff7

 

Po skončení vyučování mají děti možnost pobývat ve školní družině, která je místem pro společné setkávání dětí z 1. – 4. ročníků naší školy. Svou činností navazuje na výchovu ve škole a v rodině. Děti zde uskutečňují zájmové a odpočinkové aktivity. Velký důraz klademe na rekreační složku. Pohybové aktivity zajišťujeme denně na školní zahradě, která nám nabízí prostor k hrám, sportům, tvoření i zahradničení. Velkou výhodou je, že v blízkém okolí se nachází CHKO Kamenná, kterou využíváme k tematickým vycházkám či hrám v přírodním terénu. Za nepříznivého počasí máme k dispozici školní tělocvičnu.

Snažíme se, aby školí družina byla pro děti místem, kde mají příležitost zjistit, co je nejvíc baví, k čemu mají talent – pohyb, kreslení, vyrábění či zpěv. Mohou zde relaxovat, rozvíjet své zájmy a tvořivost. To vše si užít v kruhu svých kamarádů.

 

Školní družina se nachází v budově školy. Pro své činnosti využívá prostory dvou kmenových tříd:        

- I. oddělení - žáci 1. ročníku(přízemí) Zde také probíhá ranní družina.

- II. oddělení - žáci 2. ročníku, (2. patro)

- III. oddělení - žáci 3. a 4. ročníku, (2. patro) 

 

Provoz školní družiny – (zajištění školní družiny s ohledem na prostorové podmínky školy se promítá do organizace jejího provozu, týká se to pohybu dětí v době po vyučování)

Ranní družina:                     6:30 – 7:30     

Odpolední družina:              11:25 – 16:30

Prosíme o dodržování doby vyzvedávání dětí ze ŠD - v čase 13:00 – 14:30 NELZE VYZVEDÁVAT - vycházky, pobyt na hřišti, řízená činnost, zájmová činnost.

 

Ve školní družině pracují 3 vychovatelky:

1. oddělení – Renáta Mikešová - zvonek I.

2. oddělení – Miroslava Laníková, vedoucí vychovatelka - zvonek II.

3. oddělení – Gabriela Jelínková, zvonek III.