Akce

Květen

 

Květen se pro nás vyznačoval zvýšením tělovýchovných aktivit. Hoši často hráli svůj milovaný fotbálek, děvčata se zdokonalovala v přeskakování lana(některé už jsou za stovkou).Soutěžilo se v běhu do kopečka, v přetahování s lanem-jednotlivci i skupinky. Užili jsme si spoustu legrace. Při běhu v terénu se už časy zapisovaly do olympijské tabulky.

      Povídali jsme si o stromech, vzduchu, opakovali názvy mládˇat, při hrách v kruhu trénovaly děti pamětˇ a hmat. Dočetli jsme Honzíkovu cestu a začali číst pohádky jiných národů.

Ke Dni matek vyrobily děti srdíčkový zápich.

Staráme se o dva africké šneky, denně jim dáváme čistou vodu a děti obstarávají listy pampelišek nebo kousky zeleniny.

Do vyvýšených záhonů jsme zasadili sazenice rajčat, keřík máty citronové a pažitku.Tu děti hned oštípaly. Kolem záhonů máme zasetá semena slunečnic, uvidíme, jestli aspoň trocha z nich vzejde.

 

Duben

V dubnu jsme pokračovali ve sběru bylin. Podběl odkvetl a tak děti sbíraly květ prvosenky jarní. Po usušení jsme byliny spolu s pomerančovou kůrou odeslali v papírových pytlích do výkupny v Čičenicích, kde se dále zpracovávají.

Zakládáme dva vyvýšené záhony. Na dno nosily děti z lesíka větve, chrastí, kluci vozili nasekanou trávu a všichni jsme se divili, kolik materiálu se tam

vejde.

Na zahradě využíváme pískoviště k nácviku skoku dalekého z místa, skáčeme Švihadlovou princeznu-skákání přes lano-, kluci rádi hrají fotbal, děvčata se učila pletení věnečků z pampelišek a sedmikrásek.

Běhali  jsme na čas a děti mají ohromnou radost, když se při dalším běhu o vteřinku zlepší.

Všechno je to příprava na družinkovou olympiádu, která bude probíhat koncem května a začátkem června.

Březen

Je tu měsíc březen a jaro ťuká na dveře. Počastí nám umožňovalo trávit hodně času venku v přírodě, určovali jsme léčivé byliny (plicník, kopřivu, medvědí česnek, podběl). Podběl děti sbíraly a usušený jej pak pošleme do výkupny léčivých bylin.

Procvičovali jsme a určovali co je a co není přírodnina, děti sbíraly šnečí ulity, které použijeme k tvoření.

V družince jsme hráli taneční hry, zpívali, hráli s orfovými nástroji. Také hodně besedujeme o aktuálním dění i různých tématech, které děti zajímají. Jde hlavně o přírodu, vesmír. Účastnili jsme se výtvarné soutěže na téma „moje představy o vesmíru“. Miky Janek obsadil třetí místo a postupuje do celostátní soutěže. Moc gratulujeme!

Koncem měsíce přibyly do našeho kolektivu dvě kamarádky. Jsou to dívky z Ukrajiny a naši kluci se mohli přetrhnout v „džentlmenství“. Jazyková bariéra mezi dětmi téměř není vidět, dokážou se bez ostychu domluvit. Když jim to nejde, pomůžou dospělí. Nadále sbíráme sušenou pomerančovou kůru. K MDŽ vyrobily děti maminkám květináč s nevadnoucí květinou.

 

Únor

Tento měsíc jsme často chodili do tělocvičny. Děti se učily míčovou školku, přeskakovaly lano na mnoho způsobů, hrály si s padákem zdokonalovaly se v driblování a ovládání míče. Trénovaly také jízdu na žíněnce. Chlapci rádi hrají florbal, děvčata mají rády kruhy a přeskoky s visutým lanem. Hlavním sportovním počinem byla „olympiáda v netradičních disciplínách“. Při soutěžích děti ctily olympijskou myšlenku čestného soupeření, úctu k soupeřům a radost z pohybu. Všichni účastníci obdrželi  diplom a malou sladkou odměnu.

 

Leden

Po vánočních prázdninách a lyžařském výcviku se opět naše družinková parta sešla. Povídali jsme si o zážitcích z prázdnin i z lyžování.

Doplňovali jsme různá přísloví, hráli hry v kruhu, dávali si navzájem hádanky, zkoušeli jazykolamy, luštili kvízy.

Při pobytu venku jsme hovořili o počasí, vím, co je smog, ozonová díra. Děti dávaly návrhy jak přírodě pomoci v tělocvičně trénujeme výskok na švédskou bednu, hod míčkem do dálky, driblujeme houpeme se na laně, trefujeme se do koše, hrajeme florbal. Na závěr se děti těší na vybíjenou „všichni proti všem“.

 

Prosinec

Prosinec nám začal karanténou, ale snad se vše v dobré obrátí. Vánoční nálada a čekání na ježíška prostupovala všechny aktivity.  Povídali jsme si o zážitcích z vánoc, zpívali koledy, vyráběli krajkové andělíčky.

Počasí nám umožnilo řádit na sběhu – bobovali jsme, váleli se ve sněhu, stavěli sněhuláka a radovali se z bílého nadělení. Předvánoční těšení bylo zakončeno vánoční besídkou s pohoštěním. Tímto děkujeme všem maminkám, babičkám a tetičkám, které dětem nabalily do krabic cukroví. Děvčata je pěkně uložily na talířky a po soutěžích se děti pustily do mlsání a hodování. Na závěr jsme si všichni popřáli hodně štěstí v novém roce.

Zdraví a štěstí a pohod přejeme všem, kteří čtou tyto řádky.

Listopad

Za příznivého počasí jsme chodili často ven, hráli jsme hry v přírodě. Děti sbíraly spadané listí, z něj pak vyráběly listové hady a lesní strašidla. Prostřednictvím kimových her procvičujeme hmat, sluch, paměť a rychlost. Trénujeme jemnou motoriku a ladění barev při výrobě mexické hvězdy. Velmi rády děti tancují, užijí si spoustu legrace, učí se ovládat orfovy nástroje a rytmiku. Na jarmark vyrobily děti vánoční svíci z břízy.

Říjen

Září se rychle překulilo a je tady říjen. Při vycházkách jsme si všímali, jak se příroda a živočichové připravují na zimu. Na louce  děti pozorovaly pavouky, kobylky a různý hmyz, snažily se chytit motýly – bez úspěchu -  se spoustou legrace. V lesíku jsme občas zahlédli srnky. Pro ježky postavily děti domečky z klacíků a listí. Pobyt v přírodě mají moc rády, ale když zazní povel „děti jdeme ven“, polovina kňourá a protestuje. Po vycházce se jim do školy zase nechce. Tento rituál je skoro pravidlem, někteří se už tomu smějí. Při  různých aktivitách si děti upevňují samostatnost a sebeobsluhu, více používám slovíčka „prosím a děkuji“.

 Září

Prázdniny jsou pryč a dětem začaly školní povinnosti. V družince se seznámily s novým prostředím a novými pravidly. Pěkné dny jsme využívali k procházkám, pobytu v přírodě a zkoumání života na loukách.

22. 9. proběhl projektový den – exkurze v záchranné stanici v Bartošovicích. Děti se nejdříve v teoretické části dověděly  zajímavosti o zvířatech, která žijí v našich lesích. V další části viděly různé živočichy, kteří již po zraněních nemohou žit ve volné přírodě a v poslední části si samy mohly projít zábavné úkoly, zakoupit nějaké drobnosti a upomínkové předměty. Akce proběhla úspěšně, u dětí  měla kladný ohlas.